ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,375 ประวัติ


261. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสำรวจ , วิศวกรโยธา , วิศวกรสำนักงาน อัพเดท 23 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โยธา สำรวจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์


262. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 22 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมโยธา


263. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site Engineer อัพเดท 20 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยดทคโนโลยราชมงคลสุวรรณภูมิ(ศูนย์นนทบุรี) วิศกรโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีก่อสร้าง


264. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมโยธา อัพเดท 19 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง


265. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโครงการ , วิศวกรประมาณราคา อัพเดท 19 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคระยองก่อสร้าง


266. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GIS Engineer , Hydropower Engineer อัพเดท 16 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี University Of Bahrain Civil Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


267. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , วิศวกรอาคาร , วิศวกรโครงสร้างพื้นฐาน อัพเดท 15 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมโยธา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลวิศวกรรมโยธา


268. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , วิศวกร อัพเดท 11 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร้อยเอ็ดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


269. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Civil Engineer , Cost Engineer , Quantity Surveyor อัพเดท 11 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนครนายกวิทยาคมวิทย์-คณิต


270. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรวางแผนโครงการ อัพเดท 9 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมโยธา


271. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Structural Engineer , Design Engineer อัพเดท 8 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โยธา - ทรัพยากรน้ำ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีแผนการเรียนวิทย์ - คณิต


272. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site Engineer , Office Engineer อัพเดท 24 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิศวกรรมโยธา
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจััดการดิน


273. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรแผนงาน , วิศวกรตอนสอบ , วิศวกรภาคสนาม อัพเดท 24 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชลบุรี"สุขบท"คณิต-อังกฤษ


274. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสำนักงาน , QS อัพเดท 18 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงล้านนา ตาก วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.บ้านตากประชาวิทยาคารวิทย์-คณิต


275. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site Engineer , Office Engineer , โฟร์แมน อัพเดท 15 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีช่างโยธา


276. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรออกแบบ , วิศวกรโยธา อัพเดท 15 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 52 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาโท ม.ขอนแก่น วิศวกรรมโยธา
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิศวกรรมโยธา


277. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : VP Construction / AVP Construction 2.Sr.Project Manager1.VP Construction / AVP Construction , Sr.Project Manager อัพเดท 14 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมโยธา
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ สงขลา ช่างโยธา


278. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : business development อัพเดท 12 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัย บูรพา General management
ปริญญาตรีสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังConstruction


279. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC Engineer อัพเดท 7 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวชิรานุกูล สงขลาวิทย์-คญิต


280. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , เจ้าหน้าที่ธุรการ , พนักงานบริการทั่วไป อัพเดท 3 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร์​ วิศวกรรม​โยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายดอนไทรงามพิทยาคมวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 169    ต่อไป >>>
หางาน mc   หางานวิศวกรไฟฟ้า   หางานเพชรบุรี   หางานครู   หางานแถวปทุมธานี   หางาน กิมหยง   หางานคลีนิค   หางานฝ่ายผลิต   หางานนิคมลาดกระบัง   หางานฟอกย้อมผ้า   หางานตรัง   หางานในขอนแก่น   หางานภาคกลาง   หางานลพบุรี   หางานกฎหมาย   หางานประจวบ   หางาน หัวหิน   หางานจิวเวลรี่สีลม   หางาน จันทบุรี   หางานทำที่ตรัง  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา