ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,378 ประวัติ


41. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : site engineer , qa/qc civil engineer อัพเดท 31 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา


42. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Office Engineer , Procurement Engineer อัพเดท 28 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา


43. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสำรวจ อัพเดท 28 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย วิศวกรรมสำรวจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปทุมคงคาวิทย์-คณิต


44. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site Engineer , Design Engineer , Consultant Engineer อัพเดท 25 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


45. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site Engineer , Design Engineer , Consultant Engineer อัพเดท 25 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


46. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 22 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี เทคโนคโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุราษำร์ธานีช่างก่อสร้าง


47. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 22 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโยธา ( International Program )
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชลราษฎรอำรุง


48. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site engineer อัพเดท 21 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ก่อสร้าง


49. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้อำนวยการโครงการ , รองผู้อำนวยการโครงการ , ผู้จัดการโครงอาวุโส อัพเดท 13 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเดชะปัตตานยานุกูลวิทย์-คณิต


50. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Design engineer , Product engineer , QC engineer อัพเดท 13 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายพิชัยรัตนาคารวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


51. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสำรวจ , IT , GIS อัพเดท 4 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมสำรวจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายถาวรานุกูลวิทย์-คณิต


52. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Cost Engineer/ Quantity Surveyor Engineer , planning Engineer , Data Engineer อัพเดท 3 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิบูลมังสาหารวิทย์-คณิต


53. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 31 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง โยธา
ปวส.เทคนิควิทยาไฟฟ้ากำลัง


54. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์ อัพเดท 27 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โยธา


55. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสนาม , โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง , ช่างสำรวจ surveyor อัพเดท 25 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ มากกว่า 200,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด) สาขาวิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกช่างโยธา


56. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู่จัดการโต อัพเดท 19 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมา วิศวกรรมโยธา
ปวส.สถายันเทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมาชางสำรวจ


57. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโครงสร้าง อัพเดท 16 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอัสสัมชัญ


58. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสำรวจ อัพเดท 13 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิศวกรสำรวจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.สะเดา วิทย์-คณิต


59. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโครงการ , วิศวกรโยธา , วิศวกรโครงสร้าง อัพเดท 9 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาเอก University of Birmingham Civil Engineering
ปริญญาโทUniversity of NottinghamCivil Engineering


60. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรสนาม , วิศกรสำรวจ , วิศวกรโยธา อัพเดท 28 พ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยช่างสำรวจ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 169    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |