ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,378 ประวัติ


101. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site Engineer อัพเดท 8 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเพชรบูรณ์วิทยาวิทย์-คณิต


102. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง วิศวกรโยธา ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี อัพเดท 5 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรวิทยาคารวิทย์ - คณิต


103. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site engineer , Structural engineer , BIM engineer อัพเดท 5 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนครสวรรค์วิทย์-คณิต


104. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโครงการ อัพเดท 4 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย


105. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประจำร้าน อัพเดท 1 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ช่างก่อสร้าง


106. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Office Engineer , Cost Engineer , วิศวกรเขียนแบบ อัพเดท 29 เม.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2วิทย์ - คณิต


107. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรออกแบบโครงสร้าง อัพเดท 26 เม.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมโยธา


108. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการทั่วไป , ผู้จัดการโครงการ อัพเดท 22 เม.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาลัยเทคโนพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมโยธา


109. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เทรนเนอร์สอนออกกำลังกาย , นักธรณีวิทยา , วิศวะกรรมธรณี อัพเดท 21 เม.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคโนโลยีธรณี


110. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการ อัพเดท 2 เม.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี โยธา
ปวช.ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีโยธา


111. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สโตร์ก่อสร้าง , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , หัวหน้าคลังสินค้า อัพเดท 31 มี.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนวัดสารอด วิทย์-คณิตย์


112. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , โฟร์แมน อัพเดท 23 มี.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โยธา


113. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมโยธา อัพเดท 9 มี.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโครงสร้าง
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิศวกรรมโยธา


114. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Quality Surveyor อัพเดท 24 ก.พ. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมก่อสร้างและการบริหาร
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิศวกรรมโยธา


115. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site Eng , ออกแบบโครงสร้าง อัพเดท 19 ก.พ. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา


116. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 14 ก.พ. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาสายวิทย์-คณิต


117. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , วิศวกรควบคุมงาน , ผู้ควบคุมงาน อัพเดท 8 ก.พ. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ช่างสำรวจ


118. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer Manager อัพเดท 8 ก.พ. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท University of Salford Structural Engineering
ปริญญาตรีKasetsart UniversityCivil Engineering


119. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Draftman , พนักงานเขียนแบบ , Shop drawing อัพเดท 31 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก ก่อสร้าง


120. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Civil Engineer , Civil Engineer , Civil Engineer อัพเดท 26 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สาขาวิศวกรรมโยธา
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายาสาขาวิชาช่างก่อสร้าง


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 169    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |