ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 830 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Transmission Engineer (DWDM) อัพเดท 6 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี West Yangon Technology University (WYTU) Electronics


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network Engineer อัพเดท 3 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาละยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง , ช่างควบคุมระบบ อัพเดท 13 พ.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยขอนแก่นบริหารธุรกิจไฟฟ้ากำลัง


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network Engineer , System Engineer , Cloud Engineer อัพเดท 2 พ.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวิศวกรรมโทรคมนาคม


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network engineer , Software engineer , RF engineer อัพเดท 22 เม.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Engineer , Site Supervisor , Network Planning อัพเดท 20 เม.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวัทยาลัยราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธัญรัตน์วิทย์-คณิต


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : NOC Engineer อัพเดท 12 มี.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี University of Technology (Yatanarpon Cyber City) Computer Engineering


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : NOC Engineer อัพเดท 12 มี.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี University of Technology (Yatanarpon Cyber City) Computer Engineering


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : system engineer , RF engineer , NOC อัพเดท 5 มี.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Noc Engineer , network engineer อัพเดท 17 ก.พ. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม (RF Engineer) อัพเดท 9 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : System Engineer , Engineer Trainee อัพเดท 11 พ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวิศวกรรมโทรคมนาคม


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : system engineer , network engineer , Security Operations Center อัพเดท 9 พ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network engineer อัพเดท 24 ต.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network Engineer , Infrastructure Engineer , Sale Engineer อัพเดท 11 ต.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network engineer , อื่นๆ อัพเดท 8 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม-


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : JamesBaw , JamesBaw , JamesBaw อัพเดท 29 ก.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 13 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาเอก JamesBaw JamesBaw
ปวส.JamesBawJamesBaw


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม อัพเดท 7 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเกษมพิทยาวิทย์-คณืต


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network Engineer , Network Engineer , Network Engineer อัพเดท 30 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 13 เม.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มธร.ธัญบุรี อิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 42    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |