BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,184 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน​ขับ​รถ , พนักงาน​จัดส่ง , พนักงาน​ทั่วไป​ อัพเดท 3 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : พิษณุโลก
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย การศึกษา​นอก​โรงเรียน​พิษณุโลก​


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักพิจารณรับประกันชีวิตหรือประกันภัย , นักพิจารสินไหมทดแทน , นักสถิติวิเคราะห์ อัพเดท 11 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติธุรกิจและการประกันภัย


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Data Analyst , Data Scientist อัพเดท 18 เม.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกันภัย


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์ , นักสถิติ อัพเดท 3 มี.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาโท
ปริญญาตรี


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : HRIS , Software tester , data analyst อัพเดท 25 ก.พ. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถิติ


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 4 ก.พ. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพรนครเหนือ สถิติประยุกต์


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ , customer service agent , ธุรการ บัญชี อัพเดท 18 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมวิทย์ - คณิต


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักคณิตศาสตร์ประกันภัย , นักวิเคราะห์ อัพเดท 24 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Heriot-Watt University Actuarial Science
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การบัญชี


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานสถิติ , พนักงานธุรการ ประสานงาน อัพเดท 4 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสถิติ , นักวิเคราะห์ , นักคณิตศาสตร์ประกันภัย อัพเดท 27 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหวิทยาลัตเกษตรศาสตร์ สถิติ


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 19 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเงินประยุกต์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถิติประยุกต์


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเวชสถิติ อัพเดท 17 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีปากพนังวิทย์-คณิต


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักคณิตศาสตร์ประกันภัย , เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง , นักวิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 15 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ สถิติธุรกิจและการประกันภัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2วิทย์-คณิต


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Data science , Data analyst , เจ้าหน้าที่บริหารต้นทุน อัพเดท 20 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิงห์บุรีวิทย์-คณิต


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ อัพเดท 10 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหิดล คณิตศาสตร์


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย อัพเดท 27 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ วิทยาการประกันภัย


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : hr อัพเดท 15 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าสถิติ , เจ้าหน้าธุรการ , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 7 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สถิติ


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ/วิเคราะห์ข้อมูล , เจ้าหน้าที่สินไหมทั่วไป อัพเดท 24 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมวิทย์-คณิต


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานบัญชี , พนักงานบริการลูกค้า อัพเดท 13 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ​นครศรีธรรมราช​ สถิติสารสนเทศ​ศาสตร์​
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์วิทย์-คณิต


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 60    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap