BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,184 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ทุกตำแหน่งงาน อัพเดท 22 ส.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจุนวิทยาคมแผนการเรียนวิทย์-คณิต


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเตราะการตลาด อัพเดท 16 ส.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สถิติประยุคต์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตสถิติประยุคต์


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , ประชาสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่สถิติ อัพเดท 15 ก.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยาวิทย์-คณิต


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานบัญชี อัพเดท 13 ก.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจุนวิทยาคมแผนการเรียนวิทย์-คณิต


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บุคคล , ผู้จัดการ อัพเดท 26 มิ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกศน. เมืองเพชรบูรณ์.ประสบการณ์ชีวิต


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Planning , QA,QC , จัดซื้อ อัพเดท 15 มิ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สถิติ


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร , QA อัพเดท 7 มิ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถิติ


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วางแผนการผลิต ตรวจสอบคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ธุรการ , วิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 15 พ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีราชาวิทย์-คณิต


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์การเงิน , งานสอนสถิติ/คณิตศาสตร์ชั้นมัธยม-อุดมศึกษา อัพเดท 10 พ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณิตศาสตร์
ปริญญาตรีสถิติประยุกต์


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงาน อัพเดท 3 พ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รัตนบัณฑิต สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรีวิทย์/คณิต


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนง.คลังสินค้า,สโตร์ อัพเดท 2 พ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ขอนแก่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนหนองแสงโคกน้อย -


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการ , พนักงานธนาคาร , นักสถิติ อัพเดท 30 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยวิทย์-คณิต


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล , เจ้าหน้าที่สถิติ , เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป อัพเดท 14 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ชัยนาท
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมวิทย์-คณิต


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วางแผนกลยุทธ์ , จัดซื้อ อัพเดท 9 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถิติ


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานบัญชี , พนักงาน teller อัพเดท 4 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถิติประยุกต์


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ , นักวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ , ประกันภัย อัพเดท 1 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปากช่องวิทย์-คณิต


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าวิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 1 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายพิทยาลงกรณ์พิทยาคมวิทย์-คณิต


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สถิติ , ควบคุมคุณภาพ , คลังสินค้า อัพเดท 22 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเมืองสุราษฏร์ธานีวิทย์-คณิต


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สถิติ,งานวิจัย,การประกันภัย , การเงิน-การธนาคาร , งานการศึกษา,วิชาการ,อาจารย์ อัพเดท 18 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปากช่องวิทย์-คณิต


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ qc , พนักงานทั่วไป อัพเดท 17 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี ม.แม่โจ้ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.กาวิละวิทยาลัยวิทย์ - คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 60    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap