ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,195 ประวัติ


21. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสถิติ , นักวิเคราะห์ , นักคณิตศาสตร์ประกันภัย อัพเดท 27 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหวิทยาลัตเกษตรศาสตร์ สถิติ


22. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 19 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเงินประยุกต์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถิติประยุกต์


23. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเวชสถิติ อัพเดท 17 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีปากพนังวิทย์-คณิต


24. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักคณิตศาสตร์ประกันภัย , เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง , นักวิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 15 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ สถิติธุรกิจและการประกันภัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2วิทย์-คณิต


25. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Data science , Data analyst , เจ้าหน้าที่บริหารต้นทุน อัพเดท 20 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิงห์บุรีวิทย์-คณิต


26. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ อัพเดท 10 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหิดล คณิตศาสตร์


27. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย อัพเดท 27 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ วิทยาการประกันภัย


28. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : hr อัพเดท 15 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์


29. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าสถิติ , เจ้าหน้าธุรการ , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 7 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สถิติ


30. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ/วิเคราะห์ข้อมูล , เจ้าหน้าที่สินไหมทั่วไป อัพเดท 24 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมวิทย์-คณิต


31. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานบัญชี , พนักงานบริการลูกค้า อัพเดท 13 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ​นครศรีธรรมราช​ สถิติสารสนเทศ​ศาสตร์​
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์วิทย์-คณิต


32. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ , นักคณิตศาสตร์ประยุกต์ อัพเดท 9 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , การขาย การตลาด , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณิตศาสตร์ประยุกต์


33. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่พิจารรับประกันชีวิต อัพเดท 8 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกบ้าพระนครเหนือ สถิติธุและการประกันภัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีวิทย์-คณิต


34. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ , พนักงานสถิติ , พนักงานธุรการ อัพเดท 19 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิริรัตนาธรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


35. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ , ธุรการทั่วไป , วิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 16 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมารดานฤมลวิทย์-คณิต


36. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ อัพเดท 9 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถิติประยุกต์


37. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ , data analyst อัพเดท 2 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยวิทย์-คณิต


38. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี อัพเดท 20 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์-


39. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานพาร์ทไทม์เสาร์ อาทิตย์ งานอะไรก็ทำหมด , งานพาร์ไทม์ จันทร์-ศุกร์ ช่วงเย็น 18.30-23.30 อัพเดท 11 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร้องกวางอนุสรณ์วิทย์-คณิต


40. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักคณิตศาสตร์ประกันภัย อัพเดท 7 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติธุรกิจและการประกันภัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรีศิลป์คำนวณ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 60    ต่อไป >>>
หางานปทุม   หางานโรงพยาบาลเปาโล   หางาน พัทยา   หางานเทเลเซลล์   หางานลาดพร้าว   หางานชั่วคราว   หางานอมตะนคร   หางานนครราชสีมา   หางานผู้แทนยา   หางาน แจ้งวัฒนะ   หางาน กาญจนบุรี   หางานช่างภาพ   หางานตรัง   หางานขับรถส่งของ   หางานเขตปทุมธานี   หางานสระบุรี  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา