BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,184 ประวัติ


101. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ , เจ้าหน้าที่สถิติ อัพเดท 31 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถิติ


102. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ/วิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 21 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเบ็ญจะมะมหาราชวิทย์-คณิตฯ


103. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 5 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , เลขานุการ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรีวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


104. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล/สถิติ , ครูคณิตศาสตร์/ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ , นักธุรการ/เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DCC อัพเดท 2 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัราชภัฏบุรีรัมย์ สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิมพืรัฐประชาสรรค์วิทย์ - คณิต


105. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 24 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวอุตสาหการ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถิติ


106. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสถิติ อัพเดท 9 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา


107. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 14 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติธุรกิจและการประกันภัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์วิทย์ คณิต


108. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล , ธุรการ อัพเดท 5 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถิติประยุกต์


109. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : data analysis อัพเดท 2 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาวิทย์-คณิต


110. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล , พนักงานธุรการ , เลขานุการ อัพเดท 30 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สารสนเทศสถิติ


111. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการทั่วไป อัพเดท 26 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านดุงวิทยา


112. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักคณิตศาสตร์ประกันภัย , เจ้าหน้าที่สินไหม , เจ้าหน้าที่รับประกันภัย อัพเดท 21 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณิตศาสตร์ประยุกต์


113. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Data analysis อัพเดท 8 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถิติ


114. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : data analysis อัพเดท 3 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์


115. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า อัพเดท 30 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ตาก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถิติประยุกต์


116. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 11 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเซนต์คาเบรียลวิทย์-คณิต


117. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ , พนักงานบัญชี อัพเดท 10 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สถิติ


118. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ตรวจสอบภายใน , วางแผน , การตลาด อัพเดท 5 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์
ปวส.โรงเรียนวิมลพณิชยการศรีย่านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


119. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วางแผนการผลิต อัพเดท 4 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิงห์บุรีวิทยาศาตร์-คณิตศาตร์


120. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน inventory control , พนักงาน supply chain & Logistics , พนักงาน demand & planning อัพเดท 3 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การจัดการโลจิสติกส์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวิศวกรรอุตสาหการ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 60    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap