BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,184 ประวัติ


121. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสถิติ , นักวิจัย , นักวิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 13 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถิติประยุกต์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาสถิติประยุกต์


122. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์ , MIS , วางแผนการผลิต อัพเดท 12 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถิติ


123. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์ , MIS , วางแผนการผลิต อัพเดท 12 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถิติ


124. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Logistics Manager , transport Manager อัพเดท 11 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


125. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิเคราะห์ข้อมูล , เจ้าหน้าที่สถิติ การตลาด , การเงิน อัพเดท 28 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติธุกิจและการประกันภัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาสถิติธุรกิจและการประกันภัย


126. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วางแผน , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย , QC อัพเดท 24 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์


127. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูคณิตศาสตร์ , ประสานงาน , พนักงานทั่วไป อัพเดท 23 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สิงหบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณิตศาสตร์สารสนเทศ


128. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , นักวิเคราะห์ , เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 20 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สถิติประยุกต์(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


129. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : replica uhre , replica uhre , replica uhre อัพเดท 17 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 18 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท replica uhre replica uhre
ปวช.replica uhrereplica uhre


130. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานสถิติ , พนักงานวิเคราะห์ , พนักงานฝ่ายบุคคล อัพเดท 15 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถิติประยุกต์


131. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการงานด้านต่างๆ , งานประสานงาน งานบริหาร , การเรียน การสอน อัพเดท 8 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : พิจิตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตะพานหิน


132. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ , โปรแกรมเมอร์ อัพเดท 5 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โลจิสติกและซับพรายเซนย์
ปริญญาตรีม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือสถิติประยุกต์


133. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยพยาบาล(PN) อัพเดท 12 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปวส. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี หลักสูตรอบรมผู้ช่วยพยาบาล
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีรัฐประศาสนศาสตร์


134. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานธุรการ , ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ , ตำแหน่งลูกค้าสัมพันธ์ อัพเดท 9 ก.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สารสนเทศสถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสารคามพิทยาคมวิทย์-คณิต


135. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานบริการลูกค้า , HR อัพเดท 25 มิ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยาวิทย์-คณิต


136. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดซื้อจัดจ้าง , ธุรการ , คลังสินค้า อัพเดท 4 มิ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ สถิติประยุกต์
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนครคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


137. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสถิติและนักวิจัย , นักวิเคราะห์ข้อมูล , ทำงานในธนาคาร อัพเดท 15 มี.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถิติ , คณิตศาสตร์ประกันภัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี


138. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 2 มิ.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่วิทย์-คณิต


139. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิเคราะห์ข้อมูล , วิเคราะห์ระบบ , planing อัพเดท 31 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์


140. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การเดินทางไปสถานที่ต่างๆ , งานในห้องทำงาน อัพเดท 17 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี ม.แม่โจ้ คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.สุรนารีวิทยา 2วิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 60    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap