ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,459 ประวัติ


181. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยนักวิจัย , นักวิชาการศึกษา , เลขานุการ อัพเดท 20 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุย์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามประวัติศาสตร์


182. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บาริสต้า อัพเดท 17 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ค.บ.สังคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมวิทย์-คณิต


183. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูคณิตศาสตร์ , ครูผู้ช่วย , ธุรการ อัพเดท 16 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกันตังพิทยากรวิทย์-คณิต


184. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงารบริการ , เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 14 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คอมพิวเตอร์


185. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูปฐมวัย อัพเดท 12 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวลนรดอสวิทยาคมรัชมมังคลาภิเษกศิลป์-ภาษา


186. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูพลศึกษา อัพเดท 6 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พลศึกษา


187. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , ประสานงานขาย , ธุรการ อัพเดท 1 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภาษาอังกฤษ


188. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Operater อัพเดท 30 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : อุทัยธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสุพรรณบุรี อส.บ เทคโนโลยีเครื่องกล
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทเทคนิคยานยนต์


189. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการทั่วไป , วิศวกร สือสาร , it support อัพเดท 30 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบรูพา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาอิเล็กทรอนิกส์


190. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , ช่างยนต์ , พนักงานบัญชี อัพเดท 30 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ วิศวกรรมเครื่องกล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีอ่างทองศิลป์ภาษา


191. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์สอนพลศึกษา , อาอาจารย์สอนสุขศึกษา อัพเดท 29 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางวิทย์-คณิต


192. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประสานงาน /ธุรการ , ฝ่ายขาย/การตลาด อัพเดท 29 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 51 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเต้าพระยา นาฎศิลป์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชการละคร


193. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบุคคล , งานธุรการเอกสาร , ผู้ช่วย อัพเดท 27 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครุศาสตร์ เอกดนตรีศึกษา
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกช่างเชื่อมโลหะ


194. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟฟ้า , เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-ธนาคาร อัพเดท 23 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คอมพิวเตอร์ศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสนมวิทยาคารวิทย์-คณิต


195. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Part-time อัพเดท 21 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ราชประชาสมาสัยฯ คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ


196. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการการตลาด อัพเดท 20 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 46 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เทคโนโลยีนวัตกรรม


197. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Drone Pilot , ครูฝึกอบรม การบินDrone อัพเดท 12 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


198. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ /แอดมิน , งานบริการ /การขาย อัพเดท 11 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศิลปศึกษา


199. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู/อาจารย์ , นักแสดง , ทั่วไป อัพเดท 8 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นาฏศิลป์ไทยศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวิทยาลัยนาฏศิลปนาฏศิลป์ไทย โขน


200. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : - , งานทั่วไปงานบริการจัดซื้อขายสินค้า อัพเดท 8 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สตูล
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยชุมชนสตูล วิทย์คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนละงูพิทยาคมวิทย์คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 323    ต่อไป >>>
หางาน อยุธยา   หางานทัวร์   หางานทรู   หางานสมุทรปราการ   หางานราชการนครปฐม   หางานปัตตานี   หางานสกลนคร   หางานโรงงานระยอง   หางานดีเทลยา   หางานนิคมลาดกระบัง   หางานลพบุรี   หางานว่างภูเก็ต   หางานในระยอง   หางานในสมุทรสงคราม   หางานประชาสัมพันธ์   หางานอมตะนครชลบุรี   หางานพัทยา   หางานอุทัยธานี  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา