ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,459 ประวัติ


261. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการ อัพเดท 8 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , งานบริการทั่วไป บริกร , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี อุุบลราชธานี ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ปริญญาตรี--


262. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานในห้องแลป , พนักงานออฟฟิต , พนักงานตรวจสอบคุณภาพ อัพเดท 2 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครุศาสตร์ เคมี


263. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต , ฝ่ายบริการ อัพเดท 1 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี


264. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 30 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พลศึกษาและการส่งเสรมสุขภาพ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพลศึกษาและการส่งเสรมสุขภาพ


265. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูคอมพิวเตอร์ อัพเดท 29 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี คอมพิวเตอร์ศึกษา


266. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คุณครู , ประชาสัมพันธ์ , ธุรกการ อัพเดท 29 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี ราชภัฏนครปฐม ชิววิทยา
ปริญญาตรี


267. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสนาม site engineer งานฐานราก , วิศวกรเครื่องกล , วิศวกรงานระบบ อัพเดท 28 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มทร.พระนคร วิศวกรรมเครื่องกล
ปวช.กุลสิริเทคโนโลยียานยนต์


268. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คลังสินค้า อัพเดท 25 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี รามคำแหง ศึกษาศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสวนรัฐวิทยาศิลป์ ภาษา


269. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Front office manager , Manager อัพเดท 25 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี Rajabhat phetburi Education of english
มัธยมศึกษาต้น-ปลายWangkraikangwolMath


270. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิชาการนาฏศิลป์​ อัพเดท 23 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบัน​บัณฑิต​พ​ั​ฒ​น​ศิลป์​ นาฏศิลป์​ไทย​ศึกษา​
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวิทยาลัย​นาฏศิลปสุพรรณบุรี​นาฏศิลป์​โขน


271. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คุณครูพลศึกษา อัพเดท 21 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาเขตกรุงเทพ พลศึกษา


272. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การขาย , ประสานงาน , อื่นๆ อัพเดท 19 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ขอนแก่น
ปวส. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เอกปฐมวัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมวิทย์-คณิต


273. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูอัตราจ้างระดับประถมศึกษา , พนักงานทะเบียนในโรงพยาบาล , พนักงานในธนาคาร อัพเดท 14 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาศาสตร์ เอกการประถมศึกษา


274. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูประถมศึกษา อัพเดท 13 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร การประถมศึกษา


275. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์ภาษาจีน ระดับมหาวิทยาลัย อัพเดท 12 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ประเทศจีน การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรีภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ


276. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการศึกษา , ครู อัพเดท 12 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ชีววิทยา


277. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม) , ทรัพยากรบุคคล , ประสานงานการขาย-การตลาด อัพเดท 12 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตตรัง นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สาขาวิชาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ สาขาวิชาโท นวัตกรรมการออกแบบสื่อและการสร้าง


278. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสิร์ฟอาหาร , พนักงานประจำ อัพเดท 9 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนปัญญาวรคุณ คณิต-อังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปัญญาวรคุณคณิต-อังกฤษ


279. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูอาจารย์ , ธุรการ อัพเดท 9 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คอมพิวเตอร์


280. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู อัพเดท 7 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จ.ลำปาง พลศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมอังก-จีน


<<< ก่อนหน้า    1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 323    ต่อไป >>>
หางาน sale   หางานภาคเหนือ   หางานจิวเวลรี่   หางานในร้อยเอ็ด   หางานกรุงเทพ   หางานpc   หางานพี่เลี้ยงเด็ก   หางานนครสวรรค์   หางานตรัง   หางาน สมัครงานลำพูน   หางานลำพูน   หางานภาษาจีน   หางานเลย   หางานโรงแรมพัทยา   หางานกุ๊กต่างประเทศ   หางานคลีนิคความงาม   หางาน กาฬสินธุ์   หางานบัญชี  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา