ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,459 ประวัติ


301. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงสนเเคชเชียร์ อัพเดท 21 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การสอนภาษาอัวกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมวิทย์ - คณิต


302. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูประถมศึกษา อัพเดท 19 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภักฐ้านสมเด็จเจ้าพระยา การประถมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจันทร์ประดิษบารามวิทยาคมคณิตศาสตร์-อังกฤษ


303. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถ , พนักงานขับรถ อัพเดท 17 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , จัดซื้อ คลังสินค้า , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรสาคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


304. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงาน, ผู้ช่วยประสานงาน หรือผู้จัดการโครงการ , เลขานุการ , พนักงานฝ่ายบุคคล อัพเดท 16 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เลขานุการ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Double Majors in Counselling and Guidance, Thai Teaching


305. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานความงาม , ครู , ธุรการ อัพเดท 16 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลวิทย์-คณิต


306. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 1.ครูผู้สอน หรือ ครูพี่เลี้ยงเด็ก , 2.พนักงานบริหาร , 3.พนักงานบริการ อัพเดท 12 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย พลศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิชัยศิลป์ภาษาจีน


307. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานประกันคุณภาพการศึกษา , ครูศิลปะ ประถม1 - ประถม6 อัพเดท 7 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เทคโนโลยีทางการศึกษา
ปริญญาตรีวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีบริหารทรัพยากรมนุษย์


308. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายป้อการสูญหาย , ฝ่ายความปลอดภัย , ฝ่ายการตรวจสอบ อัพเดท 5 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี อุตสาหกรามศิลป์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.เมืองพญาแลวิทยาวิทย์-คณิต


309. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ , ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา , พนักงานจัดเรียงสินค้า อัพเดท 3 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร การศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีคณิต-อังกฤษ


310. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Teller อัพเดท 2 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร คอมพิวเตอร์


311. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายป้อการสูญหาย , ฝ่ายความปลอดภัย , พนักงานตรวจสอบ อัพเดท 1 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี อุตสากรรมศิลป์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.เมืองพญาแลวิทยาวิทย์-คณิต


312. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เสมียน , ขายของ , ห้าง อัพเดท 1 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.ราชภัฎเลย บรรณารักษ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเลยอนุกูลวิทยาคณิต-ภาษา


313. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ(บุคคล) อัพเดท 29 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


314. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , นักจัดการทั่วไป , ผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 28 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีการศึกษา


315. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Editor , Writer , Assistant อัพเดท 27 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี The University of Kansas Secondary English Education


316. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , งานตรวจรับสินค้า , งานบริการ อัพเดท 26 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คอมพิวเตอร์ศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์คณิตศาสตร์-อังกฤษ


317. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประสานงาน , พนักงานเอกสาร , พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 26 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาษาไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ศิลป์ภาษา


318. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , แอดมิน , งานการศึกษา อัพเดท 24 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา การสอนนาฏยสังคีต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดัดดรุณีวิทย์-คณิต


319. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Credit Analyst , Relationship Manager , เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ อัพเดท 24 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลวิทย์ -คณิต


320. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสริฟ อัพเดท 24 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : เชียงใหม่
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนแม่แจ่ม ศิลป์ภาษาอังกฤษ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 323    ต่อไป >>>
หางานส่งเอกสาร   หางานพะเยา   หางานบริษัทรถยนต์   หางานสมุทรสาคร   หางานพิษณุโลก   หางานขับรถส่งของ   หางานสกลนคร   หางานออฟฟิศรังสิต   หางานแถวนนทบุรี   หางานโรจนะ อยุธยา   หางานในเขตประเวศ   หางานนครปฐมล่าสุด   หางานอุบล   หางานคอมพิวเตอร์   หางานกระบุรี   หางาน สถิติ   หางาน สระบุรี   หางานลําปาง  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา