ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,459 ประวัติ


101. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Area Sales Manager ( Automotive) , REGIONAL SALES MANAGER( Automotive) อัพเดท 18 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีวิจัยทางการศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิตอุตสาหกรรมบริการ


102. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Teller , เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า , ธุรการ อัพเดท 1 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กระบี่
ปริญญาตรี ราชภัฏอุตรดิตถ์ เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่คอมพิวเตอร์กราฟฟิก


103. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนภาษาจีน , งานทั่วไป อัพเดท 28 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี Yunnan Normal University การสอนภาษาจีน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปากเกร็ดศิลป์ภาษาจีน


104. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการ , อาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 27 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท รามคำแหง นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีคณิตศาสตร์


105. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 17 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ


106. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , จัดอบรม , การศึกษา อัพเดท 13 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บุคคล ฝึกอบรม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา คอมพิสเตอร์ศึกษา


107. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า , เจ้าหน้าที่จัดสรรบุคลากร , พนักงานบริการ อัพเดท 13 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหาวิทยยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เคมี


108. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบุคคลทั่วไป , พนักงานราชการ อัพเดท 12 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาษาไทย (คบ.)


109. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ดูแลนักเรียน อัพเดท 11 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย


110. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน part time อัพเดท 5 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์


111. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูดนตรี , คนครัวในร้านอาหาร อัพเดท 29 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาตรี มหาวิมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดนตรีศึกษา


112. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูพลศึกษา , พนักงานบริการ อัพเดท 27 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา กศบ.
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ศิลป์ภาษา-ฝรั่งเศส


113. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Manager , Lecturer อัพเดท 11 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , การขาย การตลาด , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท NIDA Management
ปริญญาตรีRamkhamhaeng UniversityEnglish


114. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 7 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ศิลปากรและYunnan University การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ


115. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , วิศกรเขียนแบบ , ช่างซอมบำรุง อัพเดท 31 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเครื่องกล
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง


116. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC Engineer อัพเดท 27 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น วิศวกรรมการเชื่อม


117. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ล่ามภาษาอินโดนีเซีย อัพเดท 25 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี Institut Kh.Abdul Chalim, Mojokerto, Jawa timur, Indonesia บริหารการศึกษาอิสลาม


118. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูพลศึกษา อัพเดท 7 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พลศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารคณิต-อังกฤษ


119. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : English Lecturer อัพเดท 6 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


120. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , กฎหมาย อัพเดท 3 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , กฎหมาย
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร นิติศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัย ราชภัฎเทพสตรีจิตวิทยาและการแนะแนว


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 323    ต่อไป >>>
หางานดอนเมือง   หางานคอมพิวเตอร์   หางานพริตตี้   หางานในระยอง   หางานสงขลา   หางานสปริง   หางานราช   หางานโรงงาน   หางานแถวบางแค   หางานคลีนิคความงาม   หางานจังหวัดเลย   หางานที่บางใหญ่   หางานกฏหมาย   หางานนครศรีธรรมราช   หางานสุรินทร์   หางานปทุม   หางานแคชเชียร์   หางาน นนทบุรี   หางาน ลาดพร้าว  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา