ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,979 ประวัติ


101. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง , ช่างซ่อมบำรุง , พนักงานจัดคลังสินค้า อัพเดท 17 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ลำปาง
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง เครื่องมือกล
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคลำปางเครื่องมือกล


102. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 16 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช เทคนิคการผลิต
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชช่างกลโรงงาน


103. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร , ควบคุมเครื่องจักร อัพเดท 10 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : สระบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เทคนิคการผลิต
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีเทคนิคการผลิต


104. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน Lab อัพเดท 30 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ระยอง
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง ปิโตรเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแคนดงพิทยาคมวิทย์-คณิต


105. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 23 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : สระบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เทคนิคอุตสาหกรรม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีเครื่องกลอุตสาหกรรม


106. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเขียนแบบ อัพเดท 22 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เขียนแบบเครื่องกล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการศิลป์-ภาษา


107. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานควบคุมเครื่องจักร , ช่างเทคนิค อัพเดท 19 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สระบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์อนุสรณ์ เทคนิคการผลิต
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ช่างกลโรงงาน


108. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค , ซ่อมบำรุง , วิศวกร อัพเดท 18 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ลำปาง
ปวส. วิทเทคนิคลำปาง เครื่องมกล
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลำปางเครื่องมือกล


109. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างซ่อมบำรุง , ช่างควบคุมการผลิต , ช่างเขียนแบบ อัพเดท 18 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : ชลบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เทคนิคการผลิต
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเครื่องมือกล


110. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง อัพเดท 11 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เครื่องกล


111. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต , ซ่อมบำรุง , ตรวจสอบคุณภาพ อัพเดท 11 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นครสวรรค์
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เทคนิคการผลิต
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ช่างกลโรงงาน


112. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : LP , ตรวจสอบสินค้าโครงสร้าง อัพเดท 8 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : ชลบุรี
ปวส. ม.เอเชียอาคเนย์ เครื่องกล
ปวช.พระรามหกเทคโนโลยีช่างยนต์


113. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างประจำโรงงาน อัพเดท 7 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ช่างกลโรงงาน
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษช่างกลโรงงาน


114. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค , ช่างบริการ อัพเดท 4 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ลำพูน
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เทคนิคการผลิต


115. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างซ่อมบำรุง , ควบคุมคุณภาพ , การออกแบบ อัพเดท 26 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : ขอนแก่น
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เทคนิคอุตสาหกรรม
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นช่างกลโรงงาน


116. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค , ช่างซ่อมบำรุง อัพเดท 25 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : สระบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย การศึกษานอกสถานที่ -
ปริญญาตรีราชภัฎเทพสตรี ลพบุรีเครื่องกล


117. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค เครื่องกล อัพเดท 23 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ขอนแก่น
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น เทคนิคอุตสาหกรรม


118. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค , ฝ่ายผลิต อัพเดท 19 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวช. เทคนิคสมุทรปราการ เครืองมือกลและช้อมบํารุง


119. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างมิลลิ่ง , ช่างกลึง อัพเดท 2 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ระยอง
ปวช. เทคนิคนครศรีธรรมราข ช่างกล


120. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร , ช่างเทคนิค , EDM,WIRE CUT อัพเดท 25 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เครื่องจักรกลเกษตร
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์แม่พิมพ์โลหะ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 199    ต่อไป >>>
หางานรัตภูมิ   หางาน สุพรรณบุรี   หางานพังงา   หางานสกลนคร   หางานคอมพิวเตอร์   หางานบางบัวทอง   หางานเลขานุการ   หางานเมืองทองธานี   หางานจังหวัดระนอง   หางานขาย   หางานเพชรบุรี   หางานฟรีแลนซ์   หางานแพร่   หางานคลีนิคความงาม   หางาน ลพบุรี   หางานเขตลาดกระบัง   หางานชลบุรี   หางานเลย   หางานข้าราชการ  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา