BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ผลการค้นหา "หางานฉะเชิงเทรา" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 378 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานฉะเชิงเทรา

141. เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ(QM)

ดูแลระบบบริหารคุณภาพ

อัตรา 1

เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 3 มิ.ย. 2558


  142. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

  - เขียนแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โลหะ,ไม้

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 3 มิ.ย. 2558


  143. หัวหน้าแผนกบุคคล

  1. บริหารจัดการงานด้นทรัพยากรมนุษย์
  1.1 สรรหาว่าจ้าง
  1.2 แรงงานสัมพันธ์
  1.3 สวัสดิการต่างๆ
  2. บร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง (โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการ)

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 3 มิ.ย. 2558


  144. ช่างเทคนิค/ช่างแม่พิมพ์

  ไม่ระบุ

  อัตรา 20

  เงินเดือน 10,000 บาท - 15,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 3 มิ.ย. 2558


  145. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ

  1.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการขอสินเชื่อพร้อมให้ความเห็นในใบคำขออนุมัติสินเชื่อ
  2.วา

  อัตรา 10

  เงินเดือน 10,000 +++

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 27 พ.ค. 2558


  146. Process Engineer

  ดูแลกระบวนการผลิต "ทั้งหมด" ปรับปรุง, ดูแล, วางแผนการซ่อม มอง "ภาพรวม" การผลิต , ปรับปรุงเครื่องจักร

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 27 พ.ค. 2558


  147. เจ้าหน้าที่การเงิน

  ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การรวบรวมรายละเอียด และดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆ และปฏิบัติหน้าทีอื่นท

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 27 พ.ค. 2558


  148. Civil Engineer

  ดูแล ควบคุม และประสานงานโครงการก่อส้ราง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 27 พ.ค. 2558


  149. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  - ธุรการประสานทั่วไป , คีย์ข้อมูล
  - งานด้านเอกสารและติดต่อลูกค้า
  ฯลฯ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 11000-15000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 27 พ.ค. 2558


  150. เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก

  สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 27 พ.ค. 2558


  151. QA,QC,R&D Analyst

  วิจัย และ พัฒนาให้กระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 27 พ.ค. 2558


  152. เจ้าหน้าที่บัญชี

  ทำข้อมูลบัญชีของบริษัท

  อัตรา 10

  เงินเดือน 10,000-16,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 27 พ.ค. 2558


  153. Accounting Officer

  ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี และดูแลบัญชีต่าง ๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย บัญชีสินท

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 27 พ.ค. 2558


  154. SAP Programmer

  วิเคราะห์ และออกแบบระบบเกี่ยวกับงาน IT ภายในองค์กร

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 27 พ.ค. 2558


  155. Sales Executive (บ้านจัดสรร) ฉะเชิงเทราหรือปราจีนบุรี

  1.นำเสนอขายบ้านให้กลุ่มลูกค้า
  2.วิเคราะห์ประมวลผลการขาย เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า
  3.ผลัก

  อัตรา 2

  เงินเดือน 30,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ปราจีนบุรี

  วันที่ 27 พ.ค. 2558


  156. Assistant to CEO

  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และปฏิบัติตามคำสั่งผู้บริหาร

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 27 พ.ค. 2558


  157. Design Engineer (Chief)

  Control design development of new product.

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Thai Tabuchi Electric Co., Ltd. (บริษัท ไทยตาบูชิ อีเล็คทริค จำกัด)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 24 พ.ค. 2558


  158. Sales & Marketing Manager

  - Monthly Sales Forecast preparation.
  - Sales data analysis and report (daily & monthly).
  Quotatio

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Thai Tabuchi Electric Co., Ltd. (บริษัท ไทยตาบูชิ อีเล็คทริค จำกัด)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 24 พ.ค. 2558


  159. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ( Purchase Officer )

  vการจัดซื้อ,ต่อรองและวิเคราะห์ราคาเปรียบเทียบ
  vติดตามและควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง

  อัตรา 2

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Thai Tabuchi Electric Co., Ltd. (บริษัท ไทยตาบูชิ อีเล็คทริค จำกัด)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 24 พ.ค. 2558


  160. วิศวกรคอมพิวเตอร์

  - Responsible for Support of Computer Systems.
  - Development of programs on Computer Systems and El

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Thai Tabuchi Electric Co., Ltd. (บริษัท ไทยตาบูชิ อีเล็คทริค จำกัด)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 24 พ.ค. 2558
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19    ต่อไป >>>  หางานนวนคร   หางานโรงงานระยอง   หางานเลขาเยอรมัน   หางานขับรถส่งของ   หางาน กทม   หางานที่บางใหญ่   หางานแถวสุวรรณภูมิ   หางานผู้ช่วยกุ๊ก   หางานพังงา   หางานคีย์ข้อมูล   หางานกำแพงเพชร   หางานอยุธยา   หางานขายประกัน   หางานพาสทาม   หางานลําปาง   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30