BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทผลิตสิ่งพิมพ์ (บรรจุภัณฑ์) ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004 ได้รับรางวัล THAI PRINT AWARDS และ ASIAN PRINT AWARDS กำลังขยายงานต้องการผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ


ที่อยู่ เลขที่ 609/9 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120


โทร 02-295-3789 ต่อ 145 | แฟกส์ 02-682-4397

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ (ประจำสาธุฯ/นิคมฯ เวลโกรว์)

- ดูแลดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิต สินค้าสำเร็จรูปให้ได้คุณภาพ/มาตรฐานตามน

อัตรา หลายอัตรา

เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 29 เม.ย. 2558


  2. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (ประจำสาธุประดิษฐ์)

  ควบคุมกระบวนการทดสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลนำมาสู่การพัฒนา
  - สรรหาวัตถุดิบหรือสารเคมีใหม่ที่มีผลต่อคุณภา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 เม.ย. 2558


  3. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ต่างประเทศ (ประจำสาธุฯ)

  เป็นสื่อกลางการค้าและการสั่งซื้อสินค้าระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพและภาพพจน์ที่ดีข

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 เม.ย. 2558


  4. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำนิคมฯเวลโกรว์)

  ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามแผนงาน

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 29 เม.ย. 2558


  5. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ประจำซอยสาธุฯ 45/นิคมฯเวลโกรว์))

  - ดูแลดำเนินการซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ รวมไปถึงดูแลบำรุงรักษา
  - ซ่อมบ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 เม.ย. 2558


  6. เจ้าหน้าที่พรีเพรส /LAY (ประจำสาธุฯ/นิคมฯเวลโกรว์)

  - วาง Layout, ประกอบ Film, จัดทำ
  - ตรวจสอบเพลทเพื่อใช้ในการเตรียมแม่พิมพ์/ผลิต ดูแลตรวจสอบและแก้ไข

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 เม.ย. 2558


  7. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ประจำสาธุฯ / นิคมฯเวลโกรว์)

  - บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์สำหรับระบบ ERP

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 เม.ย. 2558


  8. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำนิคมฯเวลโกรว์)

  - ดูแลดำเนินการการรับ แจกจ่าย จัดเก็บ วัตถุดิบและคลังสินค้าสำเร็จรูป
  - ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบีย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 29 เม.ย. 2558


  9. เจ้าหน้าที่จัดจ้างงานผลิต (ประจำนิคมฯเวลโกรว์)

  - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาช่วง (Supplier) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามแผ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 29 เม.ย. 2558


  10. ช่างพิมพ์/ผู้ช่วยช่างพิมพ์

  ไม่ระบุ

  อัตรา หลาย

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 2 พ.ค. 2558


  11. หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ(สาขายานนาวา/นิคมฯเวลโกรว์)

  ควบคุมดูแลงานด้านการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ,สินค้าระหว่างการผลิต,สินค้าสำเร็จรูป ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 2 พ.ค. 2558


  12. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (สาขายานนาวา/นิคมฯเวลโกรว์)

  ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามแผนงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 2 พ.ค. 2558


  13. เจ้าหน้าที่พรีเพรส

  วาง Layout,ประกอบ Film,จัดทำ/ตรวจสอบเพลทเพื่อใช้ในการเตรียมแม่พิมพ์ ดูแลตรวจสอบ และแก้ไขฟิล์ม การจัด

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 2 พ.ค. 2558


  14. เจ้าหน้าที่ประสานงานผลิต

  ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามแผนงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 2 พ.ค. 2558


  15. ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต

  ควบคุมดูแลแผนการผลิต ความต้องการวัตถุดิบ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ดูแลการฝึกอบรมพัฒนาพนักง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 2 พ.ค. 2558


  16. เจ้าหน้าที่จัดซื้อและจัดจ้าง

  ดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผนนโยบาย สั่งซื้อสินค้าที่ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ติดต่อประสานงานกับผ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 2 พ.ค. 2558


  17. เจ้าหน้าที่บัญชี

  รับผิดชอบการวางแผนงานและควบคุมการจัดทำบัญชีต้นทุนและบัญชีทั่วไป เพื่อจัดทำรายงานที่ถูกต้องเสร็จทันตา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 2 พ.ค. 2558


  18. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (สาขายานนาวา/นิคมฯเวลโกรว์)

  ปฏิบัติงานกระบวนการผลิต ในส่วนงานการพิมพ์,การปั๊ม,การปะ,การคัดประกอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางบริษัท

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 2 พ.ค. 2558


  19. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  ดูแลดำเนินการการรับ แจกจ่าย จัดเก็บ วัตถุดิบและคลังสินค้าสำเร็จรูปและความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 2 พ.ค. 2558


  20. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง(เขตยานนาวา/นิคมฯเวลโกรว์)

  ดูแลดำเนินการซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ รวมไปถึงดูแลบำรุงรักษา/ซ่อมบำรุงโ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 2 พ.ค. 2558


  21. เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดจ้างงานพิมพ์

  ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามแผนงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 2 พ.ค. 2558


  22. เจ้าหน้าที่แลปสี (กวนหมึกพิมพ์)

  ดูแลดำเนินการออกสูตรสี ควบคุมสูตรสี หรือนำสูตรสีไปใช้งานตามวิธีการมาตรฐาน/ตามนโยบาย/ตามต้องการของล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 2 พ.ค. 2558


  23. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

  รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำปี,ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในบริษัทฯ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 2 พ.ค. 2558


  24. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (งานพิมพ์) (สาขายานนาวา/นิคมฯเวลโกรว์)

  ดูแลดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิต สินค้าสำเร็จรูปให้ได้คุณภาพ/มาตรฐานตามนโย

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 2 พ.ค. 2558
  หางานศรีสะเกษ   หางาน อยุธยา   หางานขับรถ   หางานคีย์ข้อมูล   หางานขับรถส่งของ   หางานพังงา   หางานลําพูน   หางานกรุงเทพ   หางานเภสัชกร   หางานเลขานุการ   หางาน ลพบุรี   หางาน มหาสารคาม   หางานบุรีรัมย์   หางานที่พัทยา   หางานอยุธยา   หางาน ธรณีวิทยา   หางานpr   หางานพะเยา   หางานช่างทอง   , บิวตี้ , ทรงผม , วาไรตี้ , ความรัก , ดูดวง , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ผู้หญิง , ครีม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap