BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  ผลการค้นหา "หางานวางแผนการผลิต" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 272 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานวางแผนการผลิต

141. วิศวกรการผลิต (Production Engineer)

- รับแบบผลิตมาศึกษาขั้นตอนการทำงาน
- วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับกำลังการผลิต
- ติดตามงานและแก้ปัญห

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 8 ธ.ค. 2557


  142. Executive Admin (Good Pivot table & V-Look up) ปฎิบัติงาน นิคม บางปู เงินเดือน 30-38K ด่วนมาก

  จัดการข้อมูล ในส่วนงานแผนก วางแผนการผลิต จากฐานข้อมูลดิบ โดยใช้โปรแกรม Pivot table & V-lookup เพื่อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 30,000-38,000/ ต่อรองได้ตามคุณสมบัติ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 8 ธ.ค. 2557


  143. Cosmetic Product Manager

  - ติดต่อ ประสานงานกับโรงงานที่ผลิตสินค้า
  - ควบคุมดูแลวางแผนการผลิตสินค้า รวมถึงการบันทึกข้อมูลต่างๆ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 20,000 - 25,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วีนิบิวตี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค

  วันที่ 8 ธ.ค. 2557


  144. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

  - วางแผนงานด้านการผลิต
  - ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต
  - จัดทำเอกสารข้อมูลต่างๆ
  - งานอื่นตามม

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 - 20,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 5 ธ.ค. 2557


  145. พนักงานธุรการ

  - ติดต่อประสานกับโรงสี
  - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับจ่ายข้าวสาร
  - บันทึกเอกสารการรับจ่ายข้าวสาร
  -

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Suwannaphum Rice Co., Ltd. ( บริษัทข้าวสุรรณภูมิจำกัด )

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 22 พ.ย. 2557


  146. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

  ดูงานด้านการวางแผนการผลิต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 พ.ย. 2557


  147. Planning / วางแผนฝ่ายผลิต (สาขาชลบุรี)

  - ดูแลและวางแผนการผลิตในแผนก
  - ดูแลควบคุมสินค้าและวัตถุดิบในแผนก
  - ดูแลระบบและจัดทำ Stock สินค้าใน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 8 พ.ย. 2557


  148. เจ้าหน้าที่ QA/เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต/ธุรการฝ่ายผลิต

  เจ้าหน้าที่ QA
  - ควบคุมการตรวจคุณภาพสินค้าให้มีปริมาณและคุณภาพตามนโยบายบริษัท รวมทั้งร่วมมือกันกับฝ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 27 ต.ค. 2557


  149. ผู้ช่วย/ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

  - วางแผนการผลิต , กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ , ต้นทุนการผลิต , การส่งมอบ)
  - ประมาณการยอดการผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 27 ต.ค. 2557


  150. ธุรการ ประสานงานงานขาย จัดส่ง วางแผนส่ง

  ดูแลประสานงานกับลูกค้า ควบคุมดูแล ให้การส่งสินค้าเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ วางแผนการผลิต ลงรายการแผน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เทอร์มอลแพค จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 26 ต.ค. 2557


  151. Production Supervisor

  - วางแผนการผลิต
  - ควบคุมกระบวนการผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามความเหมาะสม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เทอร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 25 ต.ค. 2557


  152. วางแผนการผลิต

  - วางแผนการผลิต ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โฮชิน อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 25 ต.ค. 2557


  153. หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต/เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

  .วางแผนงาน ประสานงาน และควบคุมงานของหน่วยผลิต ผ่านทางผู้ควบคุมงาน
  .ร่วมวางแผนกับเจ้าหน้าที่บริหาร ว

  อัตรา 2

  เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • TN GROUP

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 22 ต.ค. 2557


  154. หัวหน้าส่วนงานวางแผนการผลิตหลัก : Master Plan Section Chief

  งานวางแผนการผลิตหลัก
  - ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
  - จัดทำและทบทวนแผนการผลิตหลัก แผนการผลิต แผน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท บันได อินดัสเตรียล จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 20 ต.ค. 2557


  155. ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

  1. การวางแผนการผลิต
  - ประมาณการยอดการผลิต
  - วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคนและวัตถุดิบ
  2. การควบค

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 10 ต.ค. 2557


  156. หัวหน้าหน่วยวางแผนการผลิต

  1.รับใบออเดอร์ เช็ควัตถุดิบ คำนวนการผลิตให้ตรงตามSHIPMENT
  2.เช็คอุปกรณ์ PACKING เขียนใบPRและชั่งอุป

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 3 ต.ค. 2557


  157. จนท.วางแผนการผลิต

  มีประสบการณ์งานด้านวางแผนผลิต มากกว่า 1 ปี

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

  วันที่ 1 ต.ค. 2557


  158. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

  1.จัดทำและรวบรวมเอกสารในเรื่องการวางแผนการผลิต
  2.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3.งานอื่นๆ ตามที่ไ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ย. 2557


  159. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ด่วน)

  - ติดตามและรวบรวมความต้องการสินค้าของลูกค้า เพื่อเปรียบเทียบกับสินค้าคงคลังเพื่อวางแผนผลิต
  - ประมาณ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แก้วปราการ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 24 ก.ย. 2557


  160. พนักงานขายในประเทศ

  1. หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดในประเทศให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของฝ่ายขายและการตลาด
  2.

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แก้วปราการ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 24 ก.ย. 2557
  <<< ก่อนหน้า     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    ต่อไป >>>

  หางานร้านเบเกอรี่   หางานผู้แทนยา   หางานfreelance   หางานเชียงราย   หางานลาดพร้าว   หางานเทเลเซลล์   หางานทวงหนี้   หางาน ภูเก็ต   หางานพ่อครัวหัวหิน   หางาน อีเว้นท์   หางานพาร์ทไทม์   หางานสุวรรณภูมิ   หางานหนองคาย   หางาน ลำปาง   หางานโรงแรมพัทยา   หางานยะลา   หางานชัยภูมิ   หางาน ฉะเชิงเทรา   หางานฟอกย้อม   หางานกฏหมาย   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , สูตรอาหาร , สอนทำอาหาร , ดูดวง , ดวงรายวัน , ดวงวันนี้ , ดวงรายสัปดาห์ , ดวงรายเดือน , ดูดวงไพ่ยิปซี , ดวงตามราศี , ดวงความรัก , ดวงการงาน , ฤกษ์แต่งงาน ร้านค้าออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30