BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำสำหรับการบำรุงรักษา ตกแต่งและการย้อมสีผม ปัจจุบันกำลังขยายประเภทของผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิตเพื่อรองรับตลาดที่ขยายตัวทั้งในและต่างประเทศอย่างรวดเร็ว


ที่อยู่ 128/939 ม.1 ถ.เทพารักษ์ (กม.21) ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540


โทร 02-706-3979-85 | แฟกส์ 02-706-3988

1. หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม
2.คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
3.แก้ไขปัญหาข้อบ

อัตรา 2

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  2. ช่างซ่อมบำรุง

  1.ซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรการผลิตในโรงงาน
  2.ดูแลเครื่องจักร LINE ผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  3. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส

  1. ดูแลระบบตัด Stock
  2. ทำรายละเอียดต้นทุน
  3. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  4. หัวหน้าแผนก RD

  1.พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมและควบคุม ดูเเล การออกเอกสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  5. นักวิทยาศาสตร์ RD

  1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  2.ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกสินค้าใหม่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  6. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

  1.วางแผนซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
  2.ควบคุมดูแลรักษาให้เป็นไปตามแผน
  3.ดูแลจัดหาแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  7. Programmer

  1. วิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมระบบ QAD/MFG/pro ทุกระบบงาน
  2. พัฒนาโปรแกรมใหม่เพื่อทดแทนการทำงานแบบทีทำ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  8. เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน/ต้นทุน

  1. ควบคุมการรับจ่ายและเงินให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
  2. การบันทึกข้อมูลและจำดทำรายงานด้านการเงินและนำส่ง

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  9. เจ้าหน้าที่ธุรการโลจิสติกส์

  1.จัดทำรายงานรับเข้าและเบิกจ่ายสินค้าในระบบสต็อกสินค้าสำเร็จรูป
  2.คีย์ข้อมูลในระบบสต็อกสินค้าสำเร็จ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  10. เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

  1.จัดทำรายงานรับเข้าและเบิกจ่ายสินค้าในระบบสต็อกสินค้าสำเร็จรูป
  2.คีย์ข้อมูลในระบบสต็อกสินค้าสำเร็จ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  11. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  ดูแลให้คำแนะนำการปฎิบัติงานด้านบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและบัญชีภาษีอากร วิเค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  12. นักวิทยาศาสตร์ QA

  1.ตรวจวิเคราะห์และสรุปผลทางเคมี-ฟิสิกส์-จุลชีววิทยาของวัตถุดิบ
  2.ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของวัสดุการบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  13. Hair Technician

  ลงมือปฏิบัติในภาคสนาม และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในการออกภาคสนามทุกครั้ง จัดเก็บพร้อมทำ Stock อุปก

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  14. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  กำหนดนโยบายการบริหารงานบุคลากรบริหารงานสรรหาว่าจ้างวางแผนอัตรากำลังคนพัฒนาฝึกอบรมบริหารค่าจ้างผลตอบแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  15. พนักงานส่งเสริมการขาย กท.( ประจำ ห้าง / ร้าน)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  16. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด กท.(ด่วนมาก)

  รับผิดชอบงานขายและการกระจายสินค้าเข้าสู่ช่องทางการขายร้านค้าประเภทมินิมาร์ท , โชว์ห่วย , ทั่วไป ให้ต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  17. RD SUPERVISOR

  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเส้นผมสามารถคิดสูตรสินค้าประเภทสีย้อมผม ดัดผม ยืดผมและผงฟอก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  18. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

  1.บันทึกข้อมูล
  2.ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง
  3.ติดตามและจัดเก็บเอกสารให้ครบถ้วน
  4.งานท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  19. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  1.ดำเนินการจัดซื้อเจรจาต่อรองราคาลูกค้าภายนอกและภายใน
  2.ควบคุมตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อเปิดPO
  3.ติด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  20. Production Planning Supeervisor

  เตรียมแผนการผลิตควบคุมตรวจสอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์สำหรับใช้ในการผลิตวางแผนการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  21. ผู้จัดการฝ่ายวางแผนวัตถุดิบ

  วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ Order บริหารแผนการผลิตที่วางไว้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดควบคุมปริมาณและมูลค่า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ก.พ. 2558


  22. Export Sale Executive (ด่วนมาก)

  - Work on sale processes, for example, taking clients’ orders, negotiating, and successfully closing

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 18 ก.พ. 2558
  หางานจังหวัดชลบุรี   หางาน อยุธยา   หางานขายประกัน   หางานสงขลา   หางานดอนเมือง   หางาน ลาดพร้าว   หางานฟอกย้อม   หางานสมุทรสงคราม   หางานบัญชีการเงิน   หางานเขตปทุมธานี   หางาน เมกะบางนา   หางาน พิษณุโลก   หางานภาษาอังกฤษ   หางานปทุม   หางาน pc   หางานขับรถส่งของ   หางานสกลนคร   หางานอสังหา   , บิวตี้ , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , แฟชั่นเสื้อผ้า , ข่าว , ดวง , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , สุขภาพ , คติสอนใจ , สูตรอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , โรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , มือถือ , ข่าวมือถือ , ราคามือถือ , SiamOK , ดูดวง , 108 , fc , หวย , แนวทางหวยฮานอยวันนี้ , แนวทางหวยลาว , แนวทางหวยมาเลย์ , หวยซอง , หวยฮานอย , หวยแม่จำเนียร , หวยจ้าวพายุ , หวยไทยรัฐ , หวยปกเขียว , หวยซองม้าวิ่ง , แนวทางหวยฮานอย , หวยเดลินิวส์ , หวยปกเขียว , หวยไอ้ไข่ , หวย , หวยฮานอย , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30