BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  ผลการค้นหา "หางานสมุทรสาคร" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 1321 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานสมุทรสาคร

261. แพทย์แผนไทยประยุกต์

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาพ

อัตรา 1

เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  262. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

  -ค้นหาและจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย
  -เดินเอกสาร
  -อยู่เคาน์เตอร์เวชระเบียนเพื่อให้บริการกับผู้มารับบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  263. พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้ช่วยพยาบาล

  - ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ
  - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  264. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

  - ติดตามรายงานลูกหนี้ จัดทำรายงานการค้างชำระ
  - จัดทำ ตรวจสอบ รายงานผลประกอบการ
  - วิเคราะห์ลูกหนี้ก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  265. เจ้าหน้าที่ศูนย์รับผู้ป่วยใน

  1. ADMIT ผู้ป่วย
  2. คัดกรองสิทธิผู้ป่วย
  3. ประเมินค่ารักษาพยาบาล
  4. ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับสิท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  266. พนักงานขับรถ

  - ขับรถรับ - ส่ง ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารของโรงพยาบาล
  - ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของยานพาหนะก่อนเด

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  267. พยาบาลวิชาชีพ ER, OR, ห้องเด็กอ่อน, OPD, Ward

  ปฏิบัติงานตามวิชาชีพงานการพยาบาล

  อัตรา 6

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  268. Therapist (ทำหน้า)

  ใช้เครื่องมือดูแลผิวหน้าต่าง ๆ (ไอออนโต ,โฟโน ,
  ช้อนทอง , กวาซา ,นวดหน้า ฯ)
  และงานอื่นที่ได้รับมอบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  269. พนักงานรับโทรศัพท์ (Operator)

  รับ - โอนโทรศัพท์ ต่อโทรศัพท์สายนอก
  ประกาศเสียงตามสาย
  เปิดเพลง CD ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
  รับจดหมาย -

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  270. เภสัชกร

  - ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเภสัชกร และงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  271. นักเทคนิคการแพทย์

  -รับผิดชอบงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
  -ดูแลจดบันทึกเอกสารคุณภาพให้ถูกต้อง
  -ควบคุมดูแลการปฏิบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  272. เจ้าหน้าที่ไอที

  Support ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต้องการได้

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  273. ผู้ช่วยทันตแพทย์

  - ช่วยทันตแพทย์ประจำห้องตรวจ
  - สำรวจควบคุมการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ในแผนก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  274. พนักงานซ่อมบำรุง

  ซ่อมบำรุงไฟฟ้าภายในอาคาร
  ดูแลซ่อมบำรุงระบบแอร์ ชิลเลอร์
  ดูแลซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์
  อื่น ๆ ที่ได้่ร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  275. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยรังสีเทคนิค (ผช.นักรังสีเทคนิค)

  - ช่วย X-ray ทั่วไป, X-ray พิเศษ เป็นผู้ช่วยระหว่างแพทย์ตรวจ Ultrasound
  - ล้างฟิล์มเอ็กซเรย์ ทำความ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  276. เจ้าหน้าที่การตลาด

  - วางแผนการตลาดกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ(กลุ่มลูกค้าทั่วไป เช่นประกันชีวิต ธนาคาร โรงเรียน รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  277. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเว็บไซค์

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  278. นักรังสีเทคนิค

  ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ นักรังสี และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  279. นักเวชสถิติ

  - ให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ
  - ตรวจสอบข้อมูลการลงรหัส ICD 10 ICD 9
  - เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาหน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  280. เจ้าหน้าที่ พรบ.

  - ติดต่อบริษัทประกัน
  - ติดต่อหน่วยงานราชการ สถานีตำรวจ
  - ขึ้นเยี่ยมผู้ป่วยติดตามเอกสารในการตั้งเบิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 67    ต่อไป >>>

  หางานกรุงไทยแอกซ่า   หางานสายการบิน   หางานกฏหมาย   หางาน sale โรงแรม   หางานระยอง   หางานเขตปทุมธานี   หางานทวงหนี้   หางานข้าราชการ   หางานชัยภูมิ   หางาน ชลบุรี   หางานด้านน้ำมัน   หางานเลย   หางานราชการสงขลา   หางานบรรณารักษ์   หางานลูกค้าสัมพันธ์   หางาน pc   หางาน สมัครงานลำพูน   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap