BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

โรงพยาบาลทีมีขนาด 200 เตียง ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) มุ่งเน้นให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ มีศูนย์รับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผุ้ป่วยได้อย่างทันท่วงที โดยยึดหลักคุณภาพ คุณธรรม ความพึงพอใจ ด้วย slogan " ดูแลชีวิต ด้วยจิตใจ "
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ( รพ.ศรีวิชัย3) เป็นโรงพยาบาลหลักในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งโรงพยาบาลทั้งหมดในกลุ่ม ประกอบด้วย
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม(รพ.ศรีวิชัย 2 )
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ( รพ.ศรีวิชัย 5)


ที่อยู่ 74/5 ถ.เพชรเกษม ม.4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74130


โทร 02-431-0070 ต่อ 2202-4 | แฟกส์ 02-420-1945

1. พนักงานนำส่ง (พนักงานเวรเปล)

เข็นรถนั่ง - รถเตียงนอน
บริการรับ-ส่งผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล

อัตรา 3

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  2. ผู้บริหารศูนย์สุขภาพและความงาม

  - ทำหน้าที่บริหารจัดการศูนย์สุขภาพและความงาม
  - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย
  - ควบคุม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  3. แพทย์แผนไทยประยุกต์

  ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  4. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

  -ค้นหาและจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย
  -เดินเอกสาร
  -อยู่เคาน์เตอร์เวชระเบียนเพื่อให้บริการกับผู้มารับบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  5. พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้ช่วยพยาบาล

  - ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ
  - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

  - ติดตามรายงานลูกหนี้ จัดทำรายงานการค้างชำระ
  - จัดทำ ตรวจสอบ รายงานผลประกอบการ
  - วิเคราะห์ลูกหนี้ก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  7. เจ้าหน้าที่ศูนย์รับผู้ป่วยใน

  1. ADMIT ผู้ป่วย
  2. คัดกรองสิทธิผู้ป่วย
  3. ประเมินค่ารักษาพยาบาล
  4. ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับสิท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  8. พนักงานขับรถ

  - ขับรถรับ - ส่ง ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารของโรงพยาบาล
  - ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของยานพาหนะก่อนเด

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  9. พยาบาลวิชาชีพ ER, OR, ห้องเด็กอ่อน, OPD, Ward

  ปฏิบัติงานตามวิชาชีพงานการพยาบาล

  อัตรา 6

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  10. Therapist (ทำหน้า)

  ใช้เครื่องมือดูแลผิวหน้าต่าง ๆ (ไอออนโต ,โฟโน ,
  ช้อนทอง , กวาซา ,นวดหน้า ฯ)
  และงานอื่นที่ได้รับมอบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  11. พนักงานรับโทรศัพท์ (Operator)

  รับ - โอนโทรศัพท์ ต่อโทรศัพท์สายนอก
  ประกาศเสียงตามสาย
  เปิดเพลง CD ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
  รับจดหมาย -

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  12. เภสัชกร

  - ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเภสัชกร และงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  13. นักเทคนิคการแพทย์

  -รับผิดชอบงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
  -ดูแลจดบันทึกเอกสารคุณภาพให้ถูกต้อง
  -ควบคุมดูแลการปฏิบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  14. เจ้าหน้าที่ไอที

  Support ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต้องการได้

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  15. ผู้ช่วยทันตแพทย์

  - ช่วยทันตแพทย์ประจำห้องตรวจ
  - สำรวจควบคุมการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ในแผนก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  16. พนักงานซ่อมบำรุง

  ซ่อมบำรุงไฟฟ้าภายในอาคาร
  ดูแลซ่อมบำรุงระบบแอร์ ชิลเลอร์
  ดูแลซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์
  อื่น ๆ ที่ได้่ร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  17. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยรังสีเทคนิค (ผช.นักรังสีเทคนิค)

  - ช่วย X-ray ทั่วไป, X-ray พิเศษ เป็นผู้ช่วยระหว่างแพทย์ตรวจ Ultrasound
  - ล้างฟิล์มเอ็กซเรย์ ทำความ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  18. เจ้าหน้าที่การตลาด

  - วางแผนการตลาดกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ(กลุ่มลูกค้าทั่วไป เช่นประกันชีวิต ธนาคาร โรงเรียน รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  19. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเว็บไซค์

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  20. นักรังสีเทคนิค

  ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ นักรังสี และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  21. นักเวชสถิติ

  - ให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ
  - ตรวจสอบข้อมูลการลงรหัส ICD 10 ICD 9
  - เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาหน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  22. เจ้าหน้าที่ พรบ.

  - ติดต่อบริษัทประกัน
  - ติดต่อหน่วยงานราชการ สถานีตำรวจ
  - ขึ้นเยี่ยมผู้ป่วยติดตามเอกสารในการตั้งเบิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  23. ล่ามพม่า

  ให้บริการและอำนวยความสะดวกกับผู้มารับบริการชาวพม่า และชาวไทย เป็นล่าม ช่วยในการสื่อสาร พร้อมทั้งดูแล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558


  24. เจ้าหน้าที่การเงิน (แคชเชียร์)

  เก็บเงินจากลูกค้า
  ออกบิล/ใบเสร็จ
  คิดค่าใช้จ่ายของคนไข้

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 ต.ค. 2558
  หางานชลบุรี   หางานในระยอง   หางาน ระยอง   หางานกุ๊ก   หางานศรีสะเกษ   หางานราชบุรี   หางาน สมุทรปราการ   หางานยะลา   หางานภาษาอังกฤษ   หางานภาคใต้   หางานลาดพร้าว   หางานบรรณารักษ์   หางานสมุย   หางาน sale โรงแรม   หางานในร้อยเอ็ด   หางานกรุงไทยแอกซ่า   หางานกทม   , บิวตี้ , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , แฟชั่นเสื้อผ้า , ข่าว , ดวง , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , สุขภาพ , คติสอนใจ , สูตรอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , โรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , มือถือ , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ , 108


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap