BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  ผลการค้นหา "หางานสมุทรสาคร" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 1321 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานสมุทรสาคร

81. IT Support (ประจำที่จังหวัดสมุทรสาคร)

ไม่ระบุ

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 เม.ย. 2559


  82. หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ [ประจำโรงงานในนิคมสมุทรสาคร-มหาชัย]

  - ควบคุมดูแลงานสรรหาและว่าจ้างให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
  - ควบคุมดูแลงานฝึกอบรมให้บรรจุเป้าหมายตาม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 11 เม.ย. 2559


  83. ช่างซ่อมบำรุง (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้

  1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต และยานยนต์ของโรงงานทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ
  2. จัดเตรียมอุปกร

  อัตรา 2

  เงินเดือน 12,000 บวกค่าประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  84. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมทรสาคร

  1. ขับรถขนถ่ายสินค้าและวัตถุดิบ
  2. ขับรถขนถ่ายวัตถุดิบเข้า-ออก ให้งานผลิต
  3. ตรวจสอบสภาพรถให้มีควา

  อัตรา 3

  เงินเดือน 11,000 บวกค่าประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  85. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (คลังสินค้า 7-Eleven สมุทรสาคร)

  1.วางแผนและจัดตารางการวิ่งงานให้แก่รถขนส่ง
  2.ประสานงานกับพนักงานขับรถขนส่งและลูกค้า
  3.จัดทำข้อมูลแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 31 มี.ค. 2559


  86. พนักงานขับรถ 6 ล้อห้องเย็น (ประจำ คลัง7-11มหาชัย)

  - ขับรถขนส่ง
  - ขนส่งสินค้า
  - มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 15,000-20,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 31 มี.ค. 2559


  87. ผู้จัดการฝ่ายผลิต-งานเป่าพลาสติก (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

  1. ควบคุมและกำกับดูแลการผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนการผลิต
  2. ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามข้อกำหนดของล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 30 มี.ค. 2559


  88. Accounting Supervisor / หัวหน้าแผนกบัญชี (ประจำ สนง.สมุทรสาคร)

  รายละเอียดงาน

  ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน
  สังกัดแผนก: บัญชี
  ฝ่าย: บัญชีและการเงิน
  ผู้บังคั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 30 มี.ค. 2559


  89. วิศวกรวางแผนการผลิต / วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ

  วิศวกรวางแผนการผลิต
  1. รับ Order คีย์ Order วางแผนการผลิต และติดต่อประสานงานกับลูกค้า
  2. ติดตามและ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 30 มี.ค. 2559


  90. วิศวกรออกแบบและพัฒนากระบวนการ สาขาสมุทรสาคร

  1. ออกแบบและพัฒนาสินค้าใหม่
  2. ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาวิธีการและกระบวนการผลิต
  3. จัดทำแผนการออกแบบ และ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 30 มี.ค. 2559


  91. เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

  1.ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับการทำบัตรรับรองสิทธิ์ และการแจ้งชื่อพนักงานขอบัตรรับรองสิทธิ์ เปลี่ยนสถานพยาบา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  92. Excel Development STAFF (ด่วนมาก)

  -พัฒนาสูตรต่างในโปรแกรมExecel ตามที่ User ขอมา
  -ติดต่อประสานงานกับ User เก็บ Requirement
  -แก้ไขปัญ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  93. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

  1.วางแผนควบคุมการทำงานและก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  2.มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติ
  3.ให้คำแนะ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  94. Internal Auditor

  1.ร่วมวางแผน และแนวทางการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงเพื

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  95. ผู้จัดการฝ่ายผลิต

  ทำหน้าที่บริหารงานฝ่ายผลิต ให้ได้ตามเป้าหมาย แผนงานที่วางแผนไว้ รวมทั้งควบคุมดูแลคุณภาพ และพนักงานให

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  96. IE Seneior In-Process

  1.ควบคุมและติดตามความคืบหน้าการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
  2.ควบคุมดูแลและพัฒ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  97. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

  1.วางแผนควบคุมการทำงานและก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  2.มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติ
  3.ให้คำแนะ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  98. รองผู้จัดการฝ่ายออกแบบ (Vice Product & Development Manager)

  1.ร่วมกันกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการปรับปรุงพัฒนางานที่ดี่ขึ้น
  2.มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนก ออกแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  99. หัวหน้าแผนกบัญชี (ภาษาจีน)

  1.วางแผนการทำภาษีประจำปี
  2.จัดทำงบการเงิน พร้อมจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
  3.เป็นตัวแทนของบริษั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559


  100. ล่ามภาษาจีน

  ทำหน้าที่ในการแปลเอกสารไทยเป็นจีน และ จีนเป็นไทย ตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นล่ามแปลภาษา รวมทั้งงานเลข

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 24 มี.ค. 2559
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 67    ต่อไป >>>

  หางาน ถนนร่มเกล้า   หางาน มหาสารคาม   หางาน food science   หางานทรู   หางาน หัวหิน   หางานโรงแรมหัวหิน   หางานสระบุรี   หางานสารคาม   หางานผู้ช่วยกุ๊ก   หางานบางนา   หางานพิดโลก   หางานผู้แทนยา   หางาน ปทุมธานี   หางานนครปฐมล่าสุด   หางาน พิษณุโลก   หางานจังหวัดชลบุรี   หางานรปภ   หางานศรีสะเกษ   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , สูตรอาหาร , สอนทำอาหาร , ดูดวง , ดวงรายวัน , ดวงวันนี้ , ดวงรายสัปดาห์ , ดวงรายเดือน , ดูดวงไพ่ยิปซี , ดวงตามราศี , ดวงความรัก , ดวงการงาน , ฤกษ์แต่งงาน ร้านค้าออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30