BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด


ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก ดำเนินกิจการมากว่า 31 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านแรงงานจากประเทศสหรัฐอเมริกา


ที่อยู่ 39/100-101 ม. 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000


โทร 034-490-271- 4, 034-829-120-6 มือถือบริษัทฯ 080-427-4443 | แฟกส์ 034-490-209

1. Merchandiser Export

- รับผิดชอบงานด้านการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ
- วางแผนการตลาด ,รับ Order จากลูกค้าประสานงานกับฝ

อัตรา 1

เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 2 ต.ค. 2558


  2. หัวหน้าแผนกสโตร์ / คลังสินค้า

  - รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการรับ การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าสำเร็จรูป
  - ดูแลควบคุมสต็อกในแผนก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 2 ต.ค. 2558


  3. ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Garment Production Manager)

  - วางแผน ควบคุม สั่งการ สายงานการผลิตเสื้อผ้า
  - ควบคุม คุณภาพการผลิต
  - ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีป

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 2 ต.ค. 2558


  4. วิศวกรไฟฟ้า

  - ควบคุมและตรวจสอบ
  - ดูแลและรับผิดชอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
  - ดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรและโรงงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 2 ต.ค. 2558


  5. เจ้าหน้าที่ Lab สี

  - Maching color สีตามตัวอย่างจากลูกค้า เป็นตัวอย่างให้ฝ่ายผลิต
  - Development สีให้เป็นไปตามความต้อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 2 ต.ค. 2558


  6. ผู้ช่วยเลขานุการ

  - ดูแลงานส่วนตัวของผู้บริหาร เช่น การนัดหมาย จองที่พัก จองตั๋วเครื่องบินและดูแลแม่บ้านผู้บริหาร
  - ป

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 2 ต.ค. 2558


  7. ผู้จัดการฝ่ายผลิตพิมพ์ผ้า

  - วางแผนการผลิต , กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ ,ต้นทุนการผลิต,การส่งมอบ)
  - ประมาณการยอดการผลิต
  - ว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 2 ต.ค. 2558


  8. Merchandiser (Japan)

  - รับผิดชอบงานติดต่อและประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ
  - ประสานงานในการจัดทำตัวอย่างสินค้า
  - รับคำสั่

  อัตรา 1

  เงินเดือน 30,000 - 50,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 2 ต.ค. 2558


  9. เจ้าหน้าที่ Lab Printing

  1. จัดเตรียมสีสำหรับพิมพ์ผ้า ( Color Matching )
  2. ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์
  3. ทดสอบสีและเคมีสำหรับงา

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000 - 15,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 2 ต.ค. 2558


  10. Merchandiser

  - รับผิดชอบงานติดต่อและประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ
  - ประสานงานในการจัดทำตัวอย่างสินค้า
  - รับคำสั่

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000 - 30,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 2 ต.ค. 2558


  11. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกตัด

  - ตรวจรับผ้าจากคลังสินค้า
  - ควบคุมและตรวจสอบงานวางมาร์ก
  - ควบคุมและตรวจสอบงานตัด
  - ควบคุมและตรวจส

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 2 ต.ค. 2558


  12. เลขานุการ

  - ดูแลงานส่วนตัวของผู้บริหาร เช่น การนัดหมาย จองที่พัก จองตั๋วเครื่องบินและดูแลแม่บ้านผู้บริหาร
  - ป

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 2 ต.ค. 2558


  13. เจ้าหน้าที่ค่าแรง (โปรแกรม B-Plus)

  - งานคำนวณเงินเดือนและค่าล่วงเวลา (ใช้โปรแกรม B-Plusได้จะพิจารษเป็นพิเศษ)

  อัตรา 1

  เงินเดือน 13,000 - 16,000 บาท/เดือน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 2 ต.ค. 2558


  14. เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์วัสดุบรรจุ

  1. บันทึกรายการรับ-จ่ายวัสดุ
  2. ตรวจนับวัสดุคงเหลือ
  3. จัดทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือน
  4. บันทึ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000 - 13,000 บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 2 ต.ค. 2558


  15. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

  - จัดทำแผนงาน โครงการ และมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  - ฝึกอบรมพนักงานใหม่ และพนักงานทั่วไปเรื่

  อัตรา 1

  เงินเดือน 16,000 - 20,000บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 2 ต.ค. 2558


  16. จป.วิชาชีพ

  - ดูแลด้านระบบความปลอดภัยในการทำงาน
  - ทำบันทึก , สถิติข้อมูลด้านความปลอดภัย
  - นำเสนอแผนงานระบบ , ร

  อัตรา 1

  เงินเดือน 14,000 - 18,000บาท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 2 ต.ค. 2558


  17. Fashion Designer

  - ออกแบบผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
  - รับผิดชอบงานออกแบบ ตั้งแต่ Graphic จนถึง การถ่ายภาพผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท/เดือน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 2 ต.ค. 2558


  18. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  - ติดต่อประสานงานกับ Supplier
  - เจรจาต่อรองและเงื่อนไข
  - ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อ
  - การตรวจสอบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 2 ต.ค. 2558


  19. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

  - งานซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคทั่วไป
  - งานระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
  - งานระบบเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น
  - งานซ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000 - 15,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 2 ต.ค. 2558


  20. เจ้าหน้าที่สร้างแบบเสื้อผ้า

  - สร้างแบบของเสื้อผ้าตามการออกแบบที่ลูกค้ากำหนด
  - ตัดผ้าตามแบบที่สร้าง และเขียนรายละเอียดการเย็บเพื

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10,000 - 20,000 ขึ้นกับฝีมือและประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 2 ต.ค. 2558


  21. จนท.จัดซื้อวัสดุ

  - ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย
  - เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข
  - ดำเนินการจัดซื้อ
  - ส่งเอกสารการจ่ายเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 - 18,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

  วันที่ 2 ต.ค. 2558
  หางานนครพนม   หางานทำเชียงใหม่   หางานปทุมธานี   หางานขายเสื้อผ้า   หางานในระยอง   หางานทำที่ตรัง   หางานนครปฐมล่าสุด   หางานลาดพร้าว   หางานคลีนิคความงาม   หางาน pc   หางาน นครราชสีมา   หางานสระแก้ว   หางานรถเช่า   หางาน ธรณีวิทยา   หางานออนไลน์   หางานโรงพยาบาลเปาโล   หางานแคชเชียร์   หางานช่างภาพ   หางานสมัครงานลำปาง   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , รีวิวร้านอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap