BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ติดตามรับข่าวสารพร้อมร่วมเล่นกิจกรรมกับเราได้ทาง Facebook.com ค่ะ
หางาน เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  ผลการค้นหา "หางานเรือ" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 75 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานเรือ

1. เจ้าหน้าที่เอกสารเรือ (ประจำท่าเรือสยามสุขสวัสดิ์)

1.ประสานงานและรับแจ้งปริมาณงาน และกิจกรรมหน้าท่า
2.จัดเตรียมพื่นที่การทำงานของเรือ/หน้าท่าเทียบเรือ

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 22 ธ.ค. 2557


  2. หัวหน้าแผนกลานตู้สินค้า (ประจำท่าเรือสยามสุขสวัสดิ์)

  1.ควบคุมดูแลการวางแผนงานการทำงานและการจัดเก็บตู้สินค้าในลานตู้ทั้งหมด
  2.ดูแลการขนย้ายตู้สินค้าออกจา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 22 ธ.ค. 2557


  3. เจ้าหน้าที่บัญชีท่าเรือ (ประำจำท่าเรือสยามสุขสวัสดิฺ์์ืื์์์)

  1.จัดทำใบแจ้งหนี้
  2.จัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
  3.รักษาเงินสดย่อย
  4.จัดทำใบตรวจรับของ
  5.จัดท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 22 ธ.ค. 2557


  4. พนักงานขายตั๋วโดยสารในเรือ

  ให้บริการจำหน่ายตั๋วโดยสารในเรือ

  อัตรา 10

  เงินเดือน วันละ 250

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 22 ธ.ค. 2557


  5. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ประจำท่าเรือสยามสุขสวัสดิ์)

  1.ควบคุมการรับ-จ่าย ผ่านระบบการรับข้อมูลอัตโนมัติ (EDI)
  2.ขำเข้าข้อมูลจาก EDI ในส่วนของงานสินค้าและ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 22 ธ.ค. 2557


  6. พนักงานประจำเรือ(ช่างเครื่อง)

  ให้สัญญาณเรือเข้า-ออกจากท่า,ให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร

  อัตรา 20

  เงินเดือน วันละ 250

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 22 ธ.ค. 2557


  7. เจ้าหน้าที่เอกสารลานตู้สินค้า (ประจำท่าเรือสยามสุขสวัสดิ์)

  1.ประสานงานและรับแจ้งปริมาณงาน และกิจกรรมตู้ ที่ต้องใช้ลานกองตู้สินค้า
  2.รับแผนงานการวางตู้สินค้าจา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 22 ธ.ค. 2557


  8. เจ้าหน้่าที่ฝ่ายข้อมูลเรือ

  1.ดูแลรับผิดชอบ จัดเตรียม ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายงานธุรการของพนักงานประจำสำนักงาน
  2.ดูแลรับผิดชอบ จ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 22 ธ.ค. 2557


  9. เจ้าหน้าที่ Gate Cashier

  1.จัดเก็บเงินค่าภาระการใช้ท่าเรือต่างๆ
  2.ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และจัดเปลี่ยนแก้ไขต่างๆ
  3.ค

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 22 ธ.ค. 2557


  10. เจ้าหน้าที่ จป.ท่าเรือสยามสุขสวัสดิ์

  -ดูแลและควบคุมรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมท่าเรือทั้งหมด
  -ตรวจสอบและประสานงานการแก้ไขป

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 22 ธ.ค. 2557


  11. Customer Service & Marketing (ประจำท่าเรือสยามสุขสวัสดิ์)

  1.รับ Booking จากลูกค้า และคีย์ข้อมูล เข้าระบบโปรแกรมท่าเรือ
  2.ประสานงานเกี่ยวกับ Order ของลูกค้ากั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 22 ธ.ค. 2557


  12. หัวหน้าแผนกเรือ (ประจำท่าเรือสยามสุขสวัสดิ์)

  1.ควบคุมดูแลการวางแผนการทำงานและการจัีดเทียบเรือในท่าทั้งหมด
  2.ควบคุมการวางแผนการทำงานขนถ่ายสินค้าจ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 22 ธ.ค. 2557


  13. หัวหน้าแผนกโกดังสินค้า (ประจำท่าเรือสยามสุขสวัสดิ์)

  1.ตรวจสอบดูแลตู้สินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ
  2.บริหารจัดการโกดังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 22 ธ.ค. 2557


  14. ช่างติดพลอย

  -ติดพลอยบนตัวเรือนซิลเวอร์

  อัตรา 20

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทด้านล่างที่กำหนดไว้

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท รอยอิ ซัล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 12 ม.ค. 2554


  15. เจ้าหน้าที่ส่งออก

  1. จัดหา Shipping line หรือ Freight forwarder สำหรับจองเรือให้กับสินค้าที่จะส่งออกนั้นๆ
  2. จัดหาตัว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  16. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่)

  - วางแผนจัดรับวัตถุดิบเข้าโรงงานของบริษัท

  - จัดทำค่าขนส่งที่จัดส่งเบทาโกรภาคใต้ (ทางรถ,ทางเรือ)

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

  วันที่ 8 ธ.ค. 2557


  17. Export Sale ประจำหัวลำโพง

  1. ติดต่อประสานกับส่วนงานและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าออกระหว่างประเทศ ( FREIGHT FORWARDER

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • กลุ่มบริษัทในเครือ พัฒนายนตร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์

  วันที่ 28 พ.ย. 2557


  18. พนักงานขาย ประจำร้านกาแฟเมซโซ่สาขาอาคารชิโณทัย สุขุมวิท 21 และสาขาเสริมมิตร ทาวเวอร์

  1.ผลิตและจำหน่ายกาแฟสดและเบเกอรี่
  2.ให้บริการลูกค้าและแนะนำสินค้าภายในร้าน
  3.ให้บริการลูกค้าตามมาต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เมซโซ่ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 18 พ.ย. 2557


  19. Forward-Document Officer

  เนื้อหาของงาน

  -งาน Freight Forwarding
  -งานเอกสารเกี่ยวกับศุลกากร หรือ ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  -

  อัตรา 2

  เงินเดือน 13,000-35,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Work Navi(Thailand) Co., Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 7 พ.ย. 2557


  20. เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารส่งออก

  จองเรือและทำเอกสารส่งออกครบขั้นตอน รวมถึงส่งเอกสารให้ลูกค้า ติดต่อชิปปิ้งและสายเรือ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 25 ก.ย. 2557
  1 2 3 4    ต่อไป >>>  หางานกุ๊กต่างประเทศ   หางาน สงขลา   หางานราชการขอนแก่น   หางานแอร์เชียงใหม่   หางานคีย์ข้อมูล   หางาน สุพรรณบุรี   หางานตรัง   หางานลำปาง   หางานคลีนิคความงาม   หางานพระราม3   หางานสมัครงานลำปาง   หางานทวงหนี้   หางานลาดกระบัง   หางานวิจัย   หางานในเชียงใหม่   หางานประเทศลาว   หางานจังหวัดชลบุรี   หางานแถวลาดพร้าว   หางานเทเลเซลล์   หางาน ลพบุรี   หางาน พนักงานขับรถ   หางานพี่เลี้ยงเด็ก   หางานว่างภูเก็ต   หางานพิษณุโลก   หางานศรีสะเกษ   หางานโรงงานระยอง   หางาน pc   หางานพะเยา   หางาน นนทบุรี   หางานเลขา   หางาน ลาดพร้าว   หางานเซลล์   หางานปราจีนบุรี   หางานช่างทอง   หางานแถวสุวรรณภูมิ   หางานชั่วคราว   หางานนิคมลาดกระบัง   หางานพัทยา   , เคสไอโฟน5s เคสไอโฟน5 เคสไอโฟน เคสไอโฟน4 เคส iphone 5s เคส iphone แบตสํารอง แบตสำรอง แบตสํารองมือถือ แบตเตอรี่สํารอง เคส s4 เคสแกรนด์2 เคสโน๊ต3 เคสs4 เคส grand 2 เคส note 3 นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาข้อมือผู้หญิง นาฬิกาข้อมือผู้ชาย นาฬิกาแฟชั่น จักรยาน จักรยานเสือภูเขา จักรยานพับได้ จักรยานญี่ปุ่น จักรยานมือสอง
  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

  © Copyright 2004-2014 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-552-6718 | Fax : 02-552-6719 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30