BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ติดตามรับข่าวสารพร้อมร่วมเล่นกิจกรรมกับเราได้ทาง Facebook.com ค่ะ
หางาน เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  ผลการค้นหา "หางานเรือ" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 79 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานเรือ

1. เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารและบริการลูกค้าขาเข้า-ส่งออก(ด่วนมาก)

- จัดทำเอกสารพิธีการศุลกากรด้านการขาเข้า-ส่งออก
- ให้บริการลูกค้าด้านการนำเข้า-ส่งออก
- ประสานงานก

อัตรา หลายอัตรา

เงินเดือน เงินเดือน+ค่าจัดทำชุดเอกสาร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 29 ม.ค. 2558


  2. Ocean Export Operations Officer (B/L)

  • ติดตามประสานงานกับสายเรือ เอเยนต์ และลูกค้า ตามเส้นทางการขนส่ง เพื่อให้การขนส่งทางเรือจากต้นทางถึง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • CEVA Logistics (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คันนายาว

  วันที่ 29 ม.ค. 2558


  3. Ocean Export Operations Officer (B/L)

  • ติดตามประสานงานกับสายเรือ เอเยนต์ และลูกค้า ตามเส้นทางการขนส่ง เพื่อให้การขนส่งทางเรือจากต้นทางถึง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • CEVA Logistics (Thailand) Ltd.

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 29 ม.ค. 2558


  4. Ocean Operations Officer

  • ติดตามประสานงานกับสายเรือ เอเยนต์ และลูกค้า ตามเส้นทางการขนส่ง เพื่อให้การขนส่งทางเรือจากต้นทางถึง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • CEVA Logistics (Thailand) Ltd.

  จังหวัด ชลบุรี

  วันที่ 29 ม.ค. 2558


  5. ช่างติดพลอย

  -ติดพลอยบนตัวเรือนซิลเวอร์

  อัตรา 20

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทด้านล่างที่กำหนดไว้

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท รอยอิ ซัล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

  วันที่ 12 ม.ค. 2554


  6. เจ้าหน้าที่ส่งออก

  1. จัดหา Shipping line หรือ Freight forwarder สำหรับจองเรือให้กับสินค้าที่จะส่งออกนั้นๆ
  2. จัดหาตัว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  7. เจ้าหน้าที่เอกสารนำเข้าส่งออก

  ทำเอกสารก่อนบรรทุกสินค้าขึ้นเรือ
  ทำใบอนุญาต มส.13 , มส.24 และทำเอกสารoeg-hk- ส่งออกต่างประเทศ
  อื่น

  อัตรา 1

  เงินเดือน n/a

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท คังเคียว โซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 26 ม.ค. 2558


  8. เจ้าหน้่าที่ฝ่ายข้อมูลเรือ

  1.ดูแลรับผิดชอบ จัดเตรียม ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายงานธุรการของพนักงานประจำสำนักงาน
  2.ดูแลรับผิดชอบ จ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 18 ม.ค. 2558


  9. เจ้าหน้าที่เอกสารเรือ (ประจำท่าเรือสยามสุขสวัสดิ์)

  1.ประสานงานและรับแจ้งปริมาณงาน และกิจกรรมหน้าท่า
  2.จัดเตรียมพื่นที่การทำงานของเรือ/หน้าท่าเทียบเรือ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ม.ค. 2558


  10. หัวหน้าแผนกโกดังสินค้า (ประจำท่าเรือสยามสุขสวัสดิ์)

  1.ตรวจสอบดูแลตู้สินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ
  2.บริหารจัดการโกดังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ม.ค. 2558


  11. หัวหน้าแผนกเรือ (ประจำท่าเรือสยามสุขสวัสดิ์)

  1.ควบคุมดูแลการวางแผนการทำงานและการจัีดเทียบเรือในท่าทั้งหมด
  2.ควบคุมการวางแผนการทำงานขนถ่ายสินค้าจ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ม.ค. 2558


  12. เจ้าหน้าที่บัญชีท่าเรือ (ประำจำท่าเรือสยามสุขสวัสดิฺ์์ืื์์์)

  1.จัดทำใบแจ้งหนี้
  2.จัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
  3.รักษาเงินสดย่อย
  4.จัดทำใบตรวจรับของ
  5.จัดท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ม.ค. 2558


  13. เจ้าหน้าที่เอกสารลานตู้สินค้า (ประจำท่าเรือสยามสุขสวัสดิ์)

  1.ประสานงานและรับแจ้งปริมาณงาน และกิจกรรมตู้ ที่ต้องใช้ลานกองตู้สินค้า
  2.รับแผนงานการวางตู้สินค้าจา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ม.ค. 2558


  14. เจ้าหน้าที่ Gate Cashier

  1.จัดเก็บเงินค่าภาระการใช้ท่าเรือต่างๆ
  2.ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และจัดเปลี่ยนแก้ไขต่างๆ
  3.ค

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ม.ค. 2558


  15. หัวหน้าแผนกลานตู้สินค้า (ประจำท่าเรือสยามสุขสวัสดิ์)

  1.ควบคุมดูแลการวางแผนงานการทำงานและการจัดเก็บตู้สินค้าในลานตู้ทั้งหมด
  2.ดูแลการขนย้ายตู้สินค้าออกจา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ม.ค. 2558


  16. Customer Service & Marketing (ประจำท่าเรือสยามสุขสวัสดิ์)

  1.รับ Booking จากลูกค้า และคีย์ข้อมูล เข้าระบบโปรแกรมท่าเรือ
  2.ประสานงานเกี่ยวกับ Order ของลูกค้ากั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ม.ค. 2558


  17. เจ้าหน้าที่ จป.ท่าเรือสยามสุขสวัสดิ์

  -ดูแลและควบคุมรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมท่าเรือทั้งหมด
  -ตรวจสอบและประสานงานการแก้ไขป

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ม.ค. 2558


  18. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ประจำท่าเรือสยามสุขสวัสดิ์)

  1.ควบคุมการรับ-จ่าย ผ่านระบบการรับข้อมูลอัตโนมัติ (EDI)
  2.ขำเข้าข้อมูลจาก EDI ในส่วนของงานสินค้าและ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 18 ม.ค. 2558


  19. พนักงานขายตั๋วโดยสารในเรือ

  ให้บริการจำหน่ายตั๋วโดยสารในเรือ

  อัตรา 10

  เงินเดือน วันละ 250

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 15 ม.ค. 2558


  20. พนักงานประจำเรือ(ช่างเครื่อง)

  ให้สัญญาณเรือเข้า-ออกจากท่า,ให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร

  อัตรา 20

  เงินเดือน วันละ 250

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 15 ม.ค. 2558
  1 2 3 4    ต่อไป >>>  หางาน สถิติ   หางานราชการโยธา   หางานโรงแรมหัวหิน   หางานเรือสําราญ   หางานพ่อครัวหัวหิน   หางานยโสธร   หางานวิจัย   หางานลําปาง   หางาน pc   หางาน มหาสารคาม   หางานแถวนนทบุรี   หางานกุ๊ก   หางานบริษัทรถยนต์   หางาน ลาดพร้าว   หางานเชียงใหม่   หางานทวงหนี้   หางานพาร์ทไทม์   หางานโรงแรม   หางานในร้อยเอ็ด   หางานลาดกระบัง   หางานทําเชียงใหม่   หางานเขตปทุมธานี   หางานพิษณุโลก   หางาน สกลนคร   หางาน พนักงานขับรถ   หางาน สุราษฎร์ธานี   หางานราช   หางานรับโทรศัพท์   หางานอุตรดิตถ์   หางานส่งเอกสาร   หางานพัทยา   หางานดอนเมือง   หางานอุทัยธานี   หางาน เมกะบางนา   หางานขับรถ   , เคสไอโฟน5s เคสไอโฟน5 เคสไอโฟน เคสไอโฟน4 เคส iphone 5s เคส iphone แบตสํารอง แบตสำรอง แบตสํารองมือถือ แบตเตอรี่สํารอง เคส s4 เคสแกรนด์2 เคสโน๊ต3 เคสs4 เคส grand 2 เคส note 3 นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาข้อมือผู้หญิง นาฬิกาข้อมือผู้ชาย นาฬิกาแฟชั่น จักรยาน จักรยานเสือภูเขา จักรยานพับได้ จักรยานญี่ปุ่น จักรยานมือสอง
  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

  © Copyright 2004-2015 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-552-6718 | Fax : 02-552-6719 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30