BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

บริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ดำเนินธุรกิจมากว่า 60 ปี
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากบริษัท อุปโภคและบริโภค
ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ต้องการบุคคลากรที่มีความสามารถและกระตือรือร้น เพื่อรองรับการขยายงาน


ที่อยู่ 92/17 หมู่7 กม.18 ถนนบางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540


โทร 02-750-9494 | แฟกส์ 02-7509496

1. ช่างเทคนิค

กลึงงานแก้ไขอุปกรณ์ต่างๆตามแผนกการผลิตที่ต้องการได้และทันตามเวลาที่กำหนด แก้ไขแม่พิมพ์ ฉีด - เป่า ได

อัตรา 2

เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  2. ธุรการ

  1. ติดต่อประสานงาน
  2. จัดเก็บเอกสาร
  3. สรูปปิด Report สินค้าของหน่วยงาน
  4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  3. ผู้ช่วยแผนกบัญชี - การเงิน

  1. ตรวจสอบข้อมูลในการจัดทำเงินเดือนและค่าแรงพนักงานแต่ละเดือน พร้อมรายงานสรุป
  2. ตรวจสอบข้อมูล/เงื่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  4. พี่เลี้ยง

  1. อบรม และประเมิน การปฏิบัติงานของพนักงาน ร่วมกับผู้บังคับบัญชา
  2. ให้คำปรึกษาช่วยเหลือพนักงานใต้บ

  อัตรา 6

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  5. เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน

  จัดทำข้อมูลเงินเดือนพนักงาน และรายงานต่างๆเกี่ยวกับค่าจ้างเงินเดือน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  6. เจ้าหน้าที่ สโตร์

  1. ควบคุมดูแลการเบิก-จ่ายสินค้าให้เป็นไปตามระบบ
  2. จัดทำบัญชี Stock , ตรวจสอบ Stock ต่างๆ
  3. ตรวจส

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  7. หัวหน้าหน่วยควบคุมการผลิต

  1. ควบคุมเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อน่างมีประสิทธิภาพ
  2. ควบคุมตรวจสอบผลงานที่ผลิตออกมาให้อยู่ในส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  8. QA

  1. ตรวจสอบสินค้าให้ได้ตามมาตราฐาน
  2. จัดทำข้อมูลสถิติ สรุปผลการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อราย

  อัตรา 20

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  9. วิศวกรซ่อมบำรุง

  1. จัดทำและควบคุมดูแลแผน PM
  2. วิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางป้องกันแก้ไขการ Braeak Down
  3. เก็บประว

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  10. เจ้าหน้าที่ QA (การพิมพ์)

  1. กำกับดูแลการตรวจสอบคุณภาพงาน
  2. ติดตามแก้ไขและป้องกันปัญหาคุณภาพ
  3. audit ระบบการทำงานตามระบบคุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  11. ช่างพิมพ์ มือ1, มือ 2 เลตเตอร์เพรส , ออฟเซต

  ติดตั้งแม่พิมพ์
  พิมพ์งานตามเป้าหมายที่กำหนด
  ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  12. เจ้าหน้าที่วางแผน

  1.วางแผนในการผลิต ติดตามการผลิต และนำส่งสินค้า
  2. ควบคุมจำนวนในการสั่งการผลิต
  3. ประสานงานกับฝ่ายต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  13. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

  1. รับผิดชอบในการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ประสานงานในการดำเนินการจัดฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  14. เจ้าหน้าที่ค่าจ้างเงินเดือน

  จัดทำข้อมูลเงินเดือนพนักงาน และรายงานต่างๆเกี่ยวกับค่าจ้างเงินเดือน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  15. เจ้าหน้าที่ส่งออก

  1. จัดหา Shipping line หรือ Freight forwarder สำหรับจองเรือให้กับสินค้าที่จะส่งออกนั้นๆ
  2. จัดหาตัว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  16. ช่างปรับแต่ง / ติดตั้ง

  1. ควบคุมให้เครื่องจักรผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง
  2. ควบคุมผลผลิตให้ได้คุณภาพตาม Spec ที่กำหนด
  3.

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  17. QC ลอง/วัด Spec

  1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า โดยสุ่มตรวจชิ้นงานตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด
  2. แก้ไขปัญหาที่พบ
  3. จัดทำสรุป/ร

  อัตรา 20

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  18. เจ้าหน้าที่ Document Control

  1. ดูแล/จัดทำ/จัดเก็บ เอกสารในระบบคุณภาพประจำวัน
  2. ติดตามให้มีการจัดทำเอกสารคุณภาพเป็นปัจจุบัน โดย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  19. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  1. สั่งซื้ออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
  2. มีความรู้ในงานด้านซ่อม - สร้างในส่วนของโ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  20. เจ้าหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์

  จัดเรียงสินค้าตามพื้นที่ที่กำหนด เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  21. พนักงานประจำเครื่อง

  ผลิตสินค้าให้ได้คุรภาพอย่างสม่ำเสมอ แยกของดี ของเสีย ปฏิบัติงานได้ทันเวลา

  อัตรา 100

  เงินเดือน รายได้รวม 10,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  22. Process Engineer

  1. วางแผนด้านกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กร
  2. ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้น

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553


  23. หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า

  1. ดูแลบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์
  2. มีความรู้ด้านอุปกรณ์ช่างยนต์
  3. ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก
  4.

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 28 ก.ค. 2553
  หางานทัวร์   หางานพัทยา   หางานในจันทบุรี   หางานในสมุทรสาคร   หางานแม่บ้าน   หางานวิศวกร สระบุรี   หางานประกันภัย   หางานแอร์เชียงใหม่   หางานว่างภูเก็ต   หางานลาดกระบัง   หางาน อยุธยา   หางานจังหวัดตาก   หางาน นครสวรรค์   หางานรถเช่า   หางานหัวหิน   หางานจังหวัดสุโขทัย   หางานกุ๊กต่างประเทศ   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , สูตรอาหาร , สอนทำอาหาร , ข่าววันนี้ , รวมข่าวดัง , ข่าวโซเชียล , ข่าวอุบัติเหตุ , ข่าวอาชญากรรม , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวรอบโลก , ข่าวอื่นๆ , สูตรอาหาร , สูตรน้ำพริก , สูตรน้ำจิ้ม , สูตรของหวาน , สูตรเบเกอรี่ , สูตรเครื่องดื่ม ดูดวง , ดวงรายวัน , ดวงวันนี้ , ดวงรายสัปดาห์ , ดวงรายเดือน , ดูดวงไพ่ยิปซี , ดวงตามราศี , ดวงความรัก , ดวงการงาน , ฤกษ์แต่งงาน ร้านค้าออนไลน์
  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30