BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ผลการค้นหา "หางานแถวบางแค" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 12704 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานแถวบางแค

12501. เจ้าหน้าที่วางแผน

วางแผนการผลิตสินค้าให้ทันตามกำหนด ติดตามวัตถุดิบให้เข้ามาทันการผลิต ติดตามแก้ไขแผนหากมีการเปลี่ยนแปล

อัตรา 2

เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สุขบุญทิพย์ จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12502. หัวหน้าแผนกแพทเทิร์นและตัวอย่าง

  ควบคุมดูแลการสร้างแพทเทิร์นด้วยมือและคอมพิวเตอร์
  ควบคุมดูแลการทำงานตัวอย่างให้กับลูกค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สุขบุญทิพย์ จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12503. Operation Manager

  ควบคุมงานด้านวิศวกรรม , ด้านการผลิต และการควบคุมคุณภาพทั้งหมด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สุขบุญทิพย์ จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12504. พนักงานฝ่ายผลิต(แม่สี-สีผสม-วานิชฯ)

  ปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในวิธีการปฏิบัติ(WI)อย่างเคร่งครัด

  อัตรา ไม่จำกัด

  เงินเดือน 6,000-6,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิงค์ เทค แอนด์ เคมิคอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12505. พนักงานคิว.ซี

  ทำการสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ/ผลิตภัณ์ระหว่างผลิต/สำเร็จรูป
  ดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ/บันทึกผลการตรวจสอบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 5,500-6,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิงค์ เทค แอนด์ เคมิคอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12506. พนักงานบรรจุ(แพ็คกิ้ง)

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 5,500-6,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท อิงค์ เทค แอนด์ เคมิคอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12507. เจ้าหน้าที่แผนกปรับปรุงคุณภาพข้าว

  ดูแลควบคุมเครื่องจักร ตรวจสอบคุณภาพ ประสานงานระหว่างแผนก

  อัตรา 6

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12508. พนักงานขับรถบรรทุก

  ขับรถบรรทุกของบริษัทฯ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12509. ผู้จัดการ,ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

  ดูแลควบคุมงานผลิตตั้งแต่กระบวนการแรก กระทั่งกระบวนการสุดท้าย โดยควบคุมทั้งปริมาณและคุณภาพให้เป็นไปตา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12510. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  ควบคุมดูแลงานรับเข้า จ่ายออก สินค้าคงคลัง และสินค้าคงเหลือตามระบบ FIFO

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12511. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

  ดูแลงานบัญชีต้นทุน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12512. ผู้จัดการ,ผู้ช่วยแผนกควบคุมคุณภาพ

  ปฏิบัติงานในด้านการควบคุมภาพของข้าวตั้งแต่วัตถุดิบ,ในระหว่างกระบวนการจนกระทั่งสินค้าสำเร็จรูป

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12513. ผู้จัดการประจำไร่

  ดูแล ควบคุมงานโครงการสวนเกษตร ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

  จังหวัด ชัยนาท

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12514. เจ้าหน้าที่เกษตรประจำไร่

  ดูแลรักษา วางแผนงาน ควบคุมคนงาน ในสวนป่ายูคาลิปตัส

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

  จังหวัด ชัยนาท

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12515. เจ้าหน้าที่บัญชี

  ดูแลบัญชีสต็อกทั้งหมด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12516. วิศวกรประจำโรงงาน

  ดูแลด้านวิศวกรรมโรงงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12517. วิศวกรไฟฟ้า

  ดูแลและควบคุมงานระบบไฟฟ้าโรงงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12518. ผู้จัดการฝ่ายขาย

  ดูแลงานงานขายทุกเขตการขาย ทั้ง Modern Trade และค้าส่ง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุมการปฏิบัติและพัฒนาบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12519. วิศวกรโยธา

  ดูแลงานโยธาทั้งระบบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

  จังหวัด ชัยนาท

  วันที่ 30 ก.ค. 2553


  12520. รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล

  ปฎิบัติงานและควบคุมงานฝ่ายทรัยพากรบุคคลให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งสรรหา ว่าจ้าง,ฝิกอบรม,แรงงานสัมพันธ์ ธุร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เอเชีย อินเตอร์ไรซ์ จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 30 ก.ค. 2553
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 ... 636    ต่อไป >>>  หางานนครศรีธรรมราช   กิมหยงหางานหาดใหญ่   หางานสายการบิน   หางานสุรินทร์   หางานทําเชียงใหม่   หางานพิษณุโลก   หางานกระบี่   หางาน ลำปาง   หางาน ลาดพร้าว   หางานอมตะนครชลบุรี   หางาน ภูเก็ต   หางานจิวเวลรี่สีลม   หางานบริษัทต่างชาติ   หางานโคราช   หางานทำที่ตรัง   หางานเพชรบุรี   หางานพะเยา   หางานราชการโยธา   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , รีวิวอาหาร , รีวิวร้านอาหาร , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30