BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท เจียเม้ง จำกัด

ผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อการจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ


ที่อยู่ 119 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 30000


โทร 0-4420-7080-5 | แฟกส์ 0-4420-7339

1. หัวหน้าแผนกสอบเทียบ เครื่องมือวัด

ควบคุมดูแลงานการสอบเทียบ เครื่องมือวัด ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้ง 4 สาขา

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  2. พนักงานตรวจสอบ

  ตรวจสอบคุณภาพระหว่างบรรจุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  3. พนักงานตรวจสอบเคมี

  ตรวจสอบข้าวทางเคมี

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  4. เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ

  ระบบคุณภาพ ด้านความปลอดภัยของอาหาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  5. Programmer

  Support ระบบ ERP

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  6. พนักงานเชื้อเพลิง/ขี้เถ้า

  ควบคุมและดูแลระบบเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และวิเคราะห์ตรวจสอบ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  7. หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร

  ดูแลรับผิดชอบงานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรจัดทำแผนฝึกอบรมประจำเดือน แผน
  ฝึกอบรมประจำปี สำรวจความพึ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  8. พนักงานยิง Lot , พนักงานรองข้าว , พนักงานทำความสะอาดถังพักข้าว 36 ใบ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  9. พนักงานคุมเครื่องจักร , พนักงานคุมเครื่องบรรจุ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  10. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  11. เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  12. พนักงานจัดซื้อ จัดหา ว่าจ้างโครงการ (สาขานนทบุรี)

  ปฏิบัติงานจัดหา สรรหาว่าจ้าง ผู้รับเหมาในการจัดทำโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ทำการเปรียบเทียบรา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  13. พนักงานขายต่างประเทศ

  ติดต่อกับลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อขาย สินค้าของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  14. พนักงานการเงิน-บัญชี (รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)

  งานการเงิน จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ทำธุรกรรมทางธนาคาร เงินสดย่อย และงานที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  15. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

  สรุปค่าใช้จ่ายและจัดทำงบต้นทุนการผลิต

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  16. พนักงานจัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบ

  ปฏิบัติงานจัดซื้อด้วยความซื่อสัตย์ในการสรรหาว่าจ้างผลิตและจัดซื้อวัตถุดิบให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  17. หัวหน้าแผนกการตลาด

  ดูแล บริหารจัดการงานการตลาด ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และสนับสนุนการทำงานของหน่วยงาน
  ต่างๆที่เกี่ยวข

  อัตรา 1

  เงินเดือน 30,000 - 35,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  18. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

  ดูแล ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน งานจ้างขนส่ง งานจัดซื้อวัตถุดิบและภาชนะบรรจุ งานจัดซื้อ จัดหา ว่าจ้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  19. พนักงานการตลาดต่างประเทศ

  ปฏิบัติงานทางการตลาดต่างประเทศ ให้เป็นไปอย่าง เรียบร้อย และสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  20. ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ

  ควบคุมดูแลบริหารงานขายและการติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศให้การซื้อขายสินค้าต่างๆของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  21. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานด้านบัญชีทั้งหมด ทั้งบัญชีบริหาร บัญชีสรรพากร และบัญชี BOI

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  22. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ต่างประเทศ)

  ติดต่อประสานงานรับข้อร้องเรียน จากลูกค้า โดยประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขและหาสาเหตุ ขอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  23. ผู้อำนวยการกลุ่มผู้บริหาร

  กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายเทคโนโล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นครราชสีมา

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  24. หัวหน้าแผนกขาย Modern Trade

  ตรวจติดตามควบคุมและพัฒนาทีมขาย Modern Tradeให้ดำเนินการตามแนวทางของบริษัททั้งในด้านการขาย และการร่วม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  25. พนักงานขับรถหน่วยรถเงินสด (Van Sales)

  1.ขับรถให้พนักงานขายหน่วยรถเงินสดตามพื้นที่กำหนด
  2.จัดส่งสินค้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 10 พ.ค. 2553


  26. พนักงานขายเครดิต กทม.

  1. ขายและให้บริการด้านการขายแก่ลูกค้ารายย่อย ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งลูกค้าเก่า และใหม่

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เจียเม้ง จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 10 พ.ค. 2553
  หางานโรงพยาบาล   หางานจังหวัดขอนแก่น   หางานอมตะนคร   หางานเลขาเยอรมัน   หางานราชการโยธา   หางานวิศวกร สระบุรี   หางานกรุงเทพ   หางานข้าราชการ   หางานสายการบิน   หางานราชการสงขลา   หางาน กาฬสินธุ์   หางานสุรินทร์   หางาน ราชบุรี   หางาน อยุธยา   หางานอุตรดิตถ์   หางาน ปทุมธานี   หางานหนองคาย   หางานลําปาง   หางานผู้ช่วยกุ๊ก   , บิวตี้ , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , แฟชั่นเสื้อผ้า , ข่าว , ดวง , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , สุขภาพ , คติสอนใจ , สูตรอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , โรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , มือถือ , ข่าวมือถือ , ราคามือถือ , SiamOK , ดูดวง , 108 , fc , หวย , แนวทางหวยฮานอยวันนี้ , แนวทางหวยลาว , แนวทางหวยมาเลย์ , หวยซอง , หวยฮานอย , หวยแม่จำเนียร , หวยจ้าวพายุ , หวยไทยรัฐ , หวยปกเขียว , หวยซองม้าวิ่ง , แนวทางหวยฮานอย , หวยเดลินิวส์ , หวยปกเขียว , หวยไอ้ไข่ , หวย , หวยฮานอย , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30