BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด


บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากไม้ยางพารา ดำเนินธุรกิจด้านส่งออก ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 : 2008 ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท ดังนี้


ที่อยู่ 463 ถ.บอนด์สตรีท เมืองทองธานี ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120


โทร 02-960-1242-6 ต่อ 102 หรือ 104 มือถือ 081-943-7542 | แฟกส์ 02-960-1247-8

1. Business Development Manager

• กำหนดเป้ายอดขายของหน่วยงาน วางแผนกลยุทธ์การขาย กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย การหาลูกค้ารายใหม่ และก

อัตรา 1

เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  2. เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ

  - วางแผนการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  - ควบคุมดูแลพนักงานขายที่รับผิดชอบ
  - ร่วมในการวางแผนการตลา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  3. Export Sale Manager

  รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์และกิจกรรมการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การออกสินค้าใหม่ กลยุทธ์และกิจกรรมก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  4. เจ้าหน้าที่ข้อมูลต้นทุนและราคา

  วิเคราะห์ คำนวณต้นทุน และราคาผลิตภัณฑ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  5. จป.วิชาชีพ

  ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงาน ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานให้เป็นไปตามกฏหมายที่กำหนด, จัดทำเอก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  6. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน • กำหนดกลยุทธ์ในกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  7. เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  รับผิดชอบในการออกแบบ, เขียนแบบ และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจาก CAD เพื่อใช้ในการนำเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  8. เจ้าหน้าที่ข้อมูลต้นทุนและราคา

  วิเคราะห์ คำนวณต้นทุน และราคาผลิตภัณฑ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  9. พนักงานขาย (PC)

  แนะนำ/ขายสินค้าของบริษัท ประจำพื้นที่โปรโมชั่นต่างๆ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  10. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  ดูแลระบบคลังสินค้า ทำการตรวจสอบสินค้าในคลังให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน จัดเตรียมสินค้าตามใบเบิกของหน่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  11. พนักงานธุรการประชาสัมพันธ์

  รับผิดชอบในงานประชาสัมพันธ์ การดูแลคลังสินค้าอุปกรณ์สำนักงาน, การจัดรถตามใบขอใช้รถ, ตรวจสอบความเรียบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  12. Export Sale Manager

  รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์และกิจกรรมการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การออกสินค้าใหม่ กลยุทธ์และกิจกรรมก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  13. หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ

  รับผิดชอบในการสุ่มตรวจวัตถุดิบ Accessory และผลิตภัณฑ์ทั้งในระหว่างขบวนการผลิตและก่อนการส่งมอบ ในการต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  14. Export Sales

  รับผิดชอบการขายลูกค้าต่างประเทศ นำเสนอสินค้า ดำเนินการให้ Enquiry และคำสั่งซื้อของลูกค้าเสร็จสมบูรณ์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  15. พนักงานขาย (PC)

  แนะนำ/ขายสินค้าของบริษัท ประจำพื้นที่โปรโมชั่นต่างๆ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  16. เจ้าหน้าที่จัดซื้อโรงงาน

  รับผิดชอบการจัดซื้อวัสดุ, อะไหล่เครื่องจักร, การจัดซื้อไม้ ให้กับโรงงานเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า การต่

  อัตรา 1

  เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  17. จป.วิชาชีพ

  ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงาน ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานให้เป็นไปตามกฏหมายที่กำหนด, จัดทำเอก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  18. เจ้าหน้าที่เครื่อง CNC

  เขียนแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และควบคุมระบบการใช้งานเครื่อง CNC สามารเขียน Program

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  19. หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

  ดูแลวางแผนงานและรับผิดชอบการทำบัญชีและการเงินทั้งระบบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  20. เจ้าหน้าที่ QA

  -ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งเข้าโรงงาน
  -จัดทำรายงานสรุปสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NRC) ประจำเดือน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  21. ช่างซ่อมบำรุง

  แก้ไข ซ่อมแซม พัฒนา บำรุงรักษาเครื่องจักร และซ่อมบำรุงภายในโรงงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด สิงหบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  22. IT Supervisor

  รับผิดชอบการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในบริษัท วางแผนและควบคุมการดำเนินการติดตั้งระบบ ERP โดยการประสานง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  23. Product Manager/Brand Manager

  รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  24. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  รับผิดชอบในการขับรถ รับ - ส่ง ผู้บริหารและครอบครัว

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,000-13,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  25. Exports Sales

  รับผิดชอบการขายลูกค้าต่างประเทศ นำเสนอสินค้า ดำเนินการให้ Enquiry และคำสั่งซื้อของลูกค้าเสร็จสมบูรณ์

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  26. เจ้าหน้าที่บัญชี- การเงิน

  ดูแลรับผิดชอบการทำบัญชีและการเงินของบริษัท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  27. Sales Co-ordinator

  จัดทำรายงาน ประสานงานกิจกรรมและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายขายและส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายฯเพื่อให้มีข

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  28. พนักงานขายสินค้าห้าง

  แนะนำ/ขายสินค้าของบริษัท ประจำห้างสรรพสินค้า รายได้ดีมีคอมมิชชั่น

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  29. เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  30. Export Sales & Marketing Manager

  บริหารงานขายและการตลาดขององค์กร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  31. พนักงานคลังสินค้า

  ดูแลสินค้าที่อยู่ในคลังให้พร้อมที่จะจัดส่งให้กับโรงงาน
  รับสินค้าตรวจนับสินค้า พร้อมลงบันทึการรับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 7,000-9,500

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558


  32. พนักงานประสานงานผลิตภัณฑ์

  ประสานงาน จัดทำข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และจัดเตรียมเข้าสู่ช่องทางการขายของบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

  จังหวัด นนทบุรี

  วันที่ 20 ส.ค. 2558
  หางานพะเยา   หางานพัทลุง   หางานโรงแรมหัวหิน   หางานลพบุรี   หางานระยอง   หางานโคราช   หางานอมตะนคร   หางานประเทศลาว   หางานกุ๊ก   หางานแถวบางแค   หางานสปริง   หางานพยาบาล   หางานที่บางใหญ่   หางานพี่เลี้ยงเด็ก   หางานพาสทาม   หางาน เมกะบางนา   หางานลาดพร้าว   , บิวตี้ , ทรงผม , วาไรตี้ , ความรัก , ดูดวง , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ผู้หญิง , ครีม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap