BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน SHARP


ที่อยู่ 1977-87 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


โทร 02-718-1888 ext. 112 | แฟกส์ 02-318-5706

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำคลังสินค้าบางพลี สมุทรปราการ)

- บันทึกการรับ-จ่ายสินค้า และงานโอนสินค้าในระบบ
- ควบคุมดูแลงานด้านเอกสารการรับ-จ่ายสินค้า และงานโอ

อัตรา 2

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 3 ส.ค. 2558


  2. เลขานุการผู้บริหารระดับสูง

  1. จัดระบบงานเอกสารเข้าและออก
  2. ประสานงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

  วันที่ 3 ส.ค. 2558


  3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (อุปกรณ์สำนักงาน)

  * จัดเก็บเอกสารของแผนกธุรการ
  * จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ดูแลควบคุมเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เข้า-ออก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 3 ส.ค. 2558


  4. ผู้แทนขายต่างจังหวัด (ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย)

  1. ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย (ยอดขาย)
  2. เยี่ยมร้านค้า เสนอขายสินค้า จัดรายการส่งเสริมการขายให้ร้านค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 3 ส.ค. 2558


  5. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  - ขับรถรับส่งผู้บริหาร และขับรถไปตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
  - ดูแลความสะอาดของรถและความเรียบร้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 3 ส.ค. 2558


  6. หัวหน้าส่วนงานคลังสินค้า (ประจำคลังสินค้าบางพลี สมุทรปราการ)

  - ควบคุมดูแล และบริหารจัดการงานคลังสินค้า /คลังตำหนิ/ คลังอะไหล่
  - บริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้า และสต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 3 ส.ค. 2558


  7. Senior Export Officer

  - To handle all export documentation procedure.
  - Coordinate with external organizations (shipping

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 3 ส.ค. 2558


  8. Copy Writer

  - คิดสร้างสรรค์คำโฆษณา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีความแปลกใหม่ นำสมัย และถูกหลักภาษา ตลอดจนตรวจคว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 3 ส.ค. 2558


  9. IT Support

  1. ติดตั้ง,ดูแล, แก้ไข Network ตามที่ได้รับมอบหมาย และศึกษาความต้องการใช้งาน,ติดตามการใช้งาน, Backup

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 3 ส.ค. 2558


  10. Marketing Officer

  Main activities and focus are related to marketing, though some sales and/or business development r

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 3 ส.ค. 2558


  11. Sales Executive (Modern Trade)

  1. สร้างยอดขายในตลาด Modern trade ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  2. ประสานงานแก้ปัญหาให้กับห้างสรรพสินค้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 2 ส.ค. 2558


  12. เจ้าหน้าที่สาธิตสินค้า

  - สาธิตการประกอบอาหารด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องครัว Sharp
  - ทดสอบและทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่
  - ให้ข้อมูลที่ถูก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 2 ส.ค. 2558


  13. ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานบางพลี จ.สมุทรปราการ)

  - ช่วยเหลือและดูแลงานซ่อมบำรุง ซ่อมสร้างระบบสาธารณูปโภคภายในคลังสินค้าให้พร้อมใช้งานเสมอ
  - บำรุงรัก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 2 ส.ค. 2558


  14. เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้าตำหนิ(ประจำคลังสินค้าบางพลี จ.สมุทรปราการ)

  - ตรวจรับสินค้าเปลี่ยน/คืน ให้มีความถูกต้องตามเอกสารที่ส่งมอบ
  - บันทึกข้อมูลภายในระบบ
  - จัดเตรียมส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 2 ส.ค. 2558


  15. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  - ขับรถรับส่งผู้บริหาร และขับรถไปตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
  - ดูแลความสะอาดของรถและความเรียบร้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 2 ส.ค. 2558
  หางานชลบุรี   หางานช่างไฟฟ้า   หางานเทเลเซลล์   หางานบางนา   หางานกำแพงเพชร   หางานแถวปิ่นเกล้า   หางานบัญชี   หางานผู้ช่วยกุ๊ก   หางาน กิมหยง   หางานขายประกัน   หางาน ลำปาง   หางานพาร์ทไทม์   หางานสุราษฎร์ธานี   หางานนิคมลาดกระบัง   หางานพะเยา   หางานในสมุทรสงคราม   หางานโรงแรมพัทยา   หางานบุรีรัมย์   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , รีวิวร้านอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap