BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด - ไข่ สด สะอาด คุณภาพดี จาก ฟาร์มมาตรฐาน มีบริษัทในเครือทั้งหมด 4 บริษัทด้วยกัน
บริษัท แสงทองสหฟาร์ม จำกัด ฟาร์มผลิตไก่ไข่รุ่น และ ไก่ไข่ โรงเรือนได้รับมาตรฐานเลี้ยงไก่ไขกว่า 1,000,000 ตัว
บริษัท อรรณพชัยภูมิฟาร์ม จำกัด ฟาร์มผลิตไก่ไข่ โรงเรือนได้รับมาตรฐานเลี้ยงไก่ไข่กว่า 900,000 ตัว
บริษัท แสงทองปศุสัตว์ จำกัด ทำธุรกิจด้านฟาร์มสุกร พ่อ/แม่พันธุ์ และ สุกรเนื้อ
บริษัท อัครา กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการส่งออกอาหารแปรรูป


ที่อยู่ 211 หมู่ 10 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา นครนายก 26110


โทร 092-380-7771, 092-380-7772, 092-380-7773 ต่อ 304 | แฟกส์ 037-382-541

1. พนักงานขาย (Sale)

- ดูแลลูกค้ากลุ่ม Modern Trade และกลุ่มลูกค้าทั่วไป
- วางแผนการขาย จัดทำโปรโมชั่นการขายเพื่อการเพิ่

อัตรา 2

เงินเดือน #N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

  วันที่ 15 พ.ย. 2558


  2. ผู้จัดการฟาร์มสุกรขุน/สุกรพันธุ์

  1. วางแผนการผลิตและควบคุมงบประมาณการผลิต
  2. บริหารการจัดการทั่วไป
  3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภ

  อัตรา 2

  เงินเดือน #N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

  วันที่ 15 พ.ย. 2558


  3. QA Supervisor

  - ประกันคุณภาพและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
  - วางแผนการทำงานและการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน #N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

  วันที่ 15 พ.ย. 2558


  4. ผู้จัดการส่วนงานขาย Modern Trad

  - พัฒนากลยุทธ์ทางการขายและตลาดให้มีประสิทธิภาพและวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
  - วางแผนก

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

  วันที่ 15 พ.ย. 2558


  5. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  จัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา
  ติดต่อประสานงานเพื่อดำเนินการต่ออายุเอกสารใบอนุญาต

  อัตรา 1

  เงินเดือน #N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

  วันที่ 15 พ.ย. 2558


  6. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกขนส่ง

  1.บริหารจัดการควบคุมการจัดคิวรถขนส่ง
  2.ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
  3.ควบคุมและดูแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน Nego

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

  วันที่ 15 พ.ย. 2558


  7. เจ้าหน้าที่ช่างควบคุมเครื่องยนต์ไอโอแก๊ส

  ควบคุมดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  ทำการบันทึกข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้า
  จัดทำรายงาน
  ดูแลบำรุงรักษาระบบไบโ

  อัตรา 2

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด ชัยภูมิ

  วันที่ 15 พ.ย. 2558


  8. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

  - จัดทำแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการขององค์กร
  - จัดทำแผนการสรรหาบุคลากรให้ตรงกั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

  วันที่ 15 พ.ย. 2558


  9. สัตวบาลส่งเสริม ไก่รุ่น-ไก่ไข่

  - ติดตามคุณภาพลูกไก่ , ไก่รุ่น-ไก่ไข่
  - ดูแลพร้อมแนะนำการเลี้ยงการจัดการไก่ไข่ทุกช่วงอายุได้เป็นอย่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

  วันที่ 15 พ.ย. 2558


  10. สัตวแพทย์บริการ

  - ดูแลและตรวจสอบในส่วนงานฟาร์มต่างๆ
  - ควบคุมการปฎิบัติงานภายในฟาร์มเพื่อทำการนำสรุปข้อมูลมาวิเคาะห์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

  วันที่ 15 พ.ย. 2558


  11. สัตวบาลฟาร์มไก่รุ่น-ไก่ไข่ / สุกร

  - รับผิดชอบการผลิตทุกขั้นตอนในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
  - สัตวบาลไก่ไข่ ดูแลรับผิดชอบ วางแผนงาน พัฒนา คว

  อัตรา 4

  เงินเดือน 9,000 -12,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

  วันที่ 15 พ.ย. 2558


  12. Sale marketing coordinator

  - ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการตลาดและฝ่ายขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
  - ประสานงานฝ่ายการตลาดของกลุ่มลูก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 15 พ.ย. 2558


  13. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

  1.ควบคุมดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานในลายผลิตโรงงานแปรรูปอาหาร
  2.ออกแบบและควบคุมกระ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

  วันที่ 15 พ.ย. 2558


  14. ผู้จัดการฝ่ายขาย

  - พัฒนากลยุทธ์ทางการขายและตลาดให้มีประสิทธิภาพและวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
  - วางแผนก

  อัตรา 1

  เงินเดือน #N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

  วันที่ 15 พ.ย. 2558


  15. สัตวแพทย์

  - ควบคุมดูแลสุขภาพไก่ไข่,ไก่พันธุ์,สุกรในฟาร์มที่รับผิดชอบ
  - ควบคุมดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะ,วัควีน.เวชภ

  อัตรา 2

  เงินเดือน #N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด

  จังหวัด นครนายก

  วันที่ 15 พ.ย. 2558
  หางานกฏหมาย   หางานระยอง   หางานเชียงใหม่   หางาน โรงแรม   หางานชุมพร   หางาน โคราช   หางานในสมุทรสาคร   หางาน สกลนคร   หางาน ขอนแก่น   หางานลำพูน   หางานบางบัวทอง   หางาน กทม   หางานกรุงเทพ   หางานแถวลาซาล   หางานเขตปทุมธานี   หางาน กาฬสินธุ์   หางานลําพูน   หางานแถวลาดพร้าว   หางาน freelance   , บิวตี้ , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , แฟชั่นเสื้อผ้า , ข่าว , ดวง , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , สุขภาพ , คติสอนใจ , สูตรอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , โรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , มือถือ , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ , 108


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap