BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด


เราเป็นโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ลำดับที่ 47 ของประเทศไทย กำลังการผลิต40,000 ตันอ้อย/วัน (อันดับ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
บริษัทในเครือประกอบด้วย 1.บริษัทน้ำตาลเอราวัณจำกัด 2.บริษัทเอราวัณเพาเวอร์จำกัด 3. บริษัทเอราวัณ ซัพพลาย กรุ๊ปจำกัด
ตั้งอยู่ที่ ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู


ที่อยู่ เลขที่ 111 หมู่ 12 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง หนองบัวลำภู 39170


โทร 042-359-622-8 ต่อ 1513,1517 , 087-856-9764 | แฟกส์ 042-359-631

1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอ้อย

1.จัดหาวัสถุดิบเข้าหีบตามเป้าหมายที่ได้รับ
2.จัดเตรียมเอกสารของชาวไร่และจัดทำสัญญาของชาวไร่เพื่อเสน

อัตรา 10

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  วันที่ 6 ส.ค. 2558


  2. ช่างเทคนิคยานยนต์

  -ตรวจสภาพความพร้อมในการใช้งานของยานพาหนะ
  -ซ่อมบำรุง แก้ไข เปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ไฟยานพาหนะให้อยู่ในสภาพ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  วันที่ 6 ส.ค. 2558


  3. วิศวกรไฟฟ้า

  - รับผิดชอบการจัดการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และการผลิตไฟฟ้า

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  วันที่ 6 ส.ค. 2558


  4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุโส

  - ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบงาน และประเมินความเสี่ยงและความผิดปกติในการกระบวนการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  วันที่ 6 ส.ค. 2558


  5. หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ ERP

  -มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ERP เป็นอย่างดี
  -วางแผนการใช้ Implement ระบบ
  -พัฒนาและจัดการระบบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  วันที่ 6 ส.ค. 2558


  6. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ด่วนมาก

  1.บันทึกบัญชีระหว่างกัน บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด และบริษัทในเครือ
  2.จัดทำรายละเอียดประกอบหมายเหตุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  วันที่ 6 ส.ค. 2558


  7. ช่างไฟฟ้ารถยนต์

  - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ารถบรรทุก แก๊ส,น้ำมัน ที่ได้รับมอบหมายให้ดพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทุกเมื่อ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  วันที่ 6 ส.ค. 2558


  8. วิศวกรเครื่องกล

  - รับผิดชอบการจัดการติดตั้ง ซ่อมบำรุ่งเครื่องจักรกล

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  วันที่ 6 ส.ค. 2558


  9. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

  -ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบงานและประมินความเสี่ยงและความผิดปกติในกระบวนการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็น

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  วันที่ 6 ส.ค. 2558


  10. โปรแกรมเมอร์ ด่วนมาก

  -วิเคราะห์แก้ไขปัญหา และสนับสนุนการใช้งานระบบ ERP (SAP-TMS)
  -สามารถเขียน โปรแกรมภาษา ABAP และโปรแกร

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  วันที่ 6 ส.ค. 2558


  11. วิศวกรการผลิต

  - รับผิดชอบการจัดการกระบวนการของเครื่องจักร และการผลิต

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  วันที่ 6 ส.ค. 2558


  12. เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  ดูแลรับผิดชอบงานด้านการฝึกอบรม,สัมมนา ทั้งภายในและนอกสถานบริษัท
  งานเบี้ยเลี้ยง, งานเอกสารเกี่ยวกับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  วันที่ 6 ส.ค. 2558


  13. เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  ดูแลรับผิดชอบงานด้านการฝึกอบรม,สัมมนา ทั้งภายในและนอกสถานบริษัท
  งานเบี้ยเลี้ยง, งานเอกสารเกี่ยวกับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  วันที่ 6 ส.ค. 2558


  14. วิศวกรจัดซื้อ

  - ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคาและเงื่อนไขอื่นๆ
  - จัดทำใบสั่ง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

  จังหวัด หนองบัวลำภู

  วันที่ 6 ส.ค. 2558
  หางานในเขตประเวศ   หางานอยุธยาไฮเทค   หางานขายประกัน   หางานลพบุรี   หางานโรงงานระยอง   หางานพัทยาใต้   หางานราช   หางานกทม   หางาน สมัครงานลำพูน   หางานpc   หางานชัยภูมิ   หางาน พิษณุโลก   หางานเชียร์เบียร์   หางานนครปฐมล่าสุด   หางานคลีนิค   หางานแอร์เชียงใหม่   หางานภาคใต้   , บิวตี้ , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , แฟชั่นเสื้อผ้า , ข่าว , ดวง , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , สุขภาพ , คติสอนใจ , สูตรอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , โรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , มือถือ , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ , 108


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap