BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ ตามหลักอาชีวอนามัยและอาชีวเวชศาสตร์อย่างเป็นระบบ


ที่อยู่ 801/312-313 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130


โทร 029926125-7 ต่อ 112 (ฝ่ายบุคคล) | แฟกส์ 02-9926128

1. นักเทคนิคการแพทย์

นักเทคนิคการแพทย์
ดำเนินงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ในสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพ(เช่น เลือด ปัสสาวะ

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  2. เจ้าหน้าที่ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

  รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ
  จัดทำเล่มรายงาน ผลตรวจสุขภาพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  3. นักเทคนิคการแพทย์

  ดำเนินงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ในสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพ(เช่น เลือด ปัสสาวะ เป็นต้น)
  - ควบคุม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  4. เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพยากรบุคคล

  งานด้านเอกสารงานบุคคล ดึงเวลาเข้าออกพนักงาน, ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  5. เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี *รับด่วน*

  การจัดเก็บเอกสาร , ออกเช็ค , ออกใบแจ้งหนี , ออกใบวางบิล , งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  6. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศิลป์

  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ - จัดจ้าง

  ตรวจสอบและควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  8. เจ้าหน้าที่การตลาด

  ติดต่อประสานงานกับลูกค้า, เสนอขายบริการตรวจสุขภาพประจำปี

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  9. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รังสี

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านรังสีเทคนิค

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  10. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รังสี

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านรังสีเทคนิค

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  11. เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

  คีย์ข้อมูล

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  12. เจ้าหน้าที่ Web Programmer/Web Developer

  เขียนภาษา c.net , VB.net , ast.net , webprograming , My sql , sqlserver , ms access

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  13. ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์

  ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างและสิ่งส่งตรวจทางห้องวิทยาศาสตร์การแพทย์

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  14. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับลูกค้าในด้านต่างๆ เช่นทำสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรม ให้คำแนะนำด้

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  15. พยาบาลวิชาชีพ

  ให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพแก่ลูกค้า ขายรายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม วางแผนกิจกรรมส่งเสริมด้านงานสุขภาพหลังการ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  16. เจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ

  ขับรถบัสเอ็กซเรย์ ,รถผู้บริหาร,ส่งเอกสาร,วางบิล,เก็บเช็ค,และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  17. เจ้าหน้าที่ IT Support

  ดูแลระบบ Server และ Network สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ อุปกรณ์ Software,Hardware,Linux,Fi

  อัตรา 3

  เงินเดือน 12,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  18. เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

  เจ้าหน้าที่ยานพาหนะขับรถตู้ รถกระบะ รถเก๋ง รับส่งพนักงาน วางบิล รับเช็ค

  อัตรา 5

  เงินเดือน 11,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  19. เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

  ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  20. พยาบาลวิชาชีพ

  ให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพแก่ลูกค้า ขายรายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม วางแผนกิจกรรมส่งเสริมด้านงานสุขภาพหลังการ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  21. เจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ

  ขับรถบัสเอ็กซเรย์

  อัตรา 5

  เงินเดือน 13,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  22. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป วิชาชีพ)

  วางแผนและตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับสภาพการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายให้แก่ฝ่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  23. เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

  ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  24. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

  ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างและสิ่งส่งตรวจทางห้องวิทยาศาสตร์การแพทย์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง บวกค่าประสบการณ์วิชาชีพ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559

  หางานปทุมธานี   หางานออเรนทอล   หางานปทุม   หางานซอยลาซาล   หางานกุ๊ก   หางานรถเช่า   หางานโรจนะ อยุธยา   หางานกฎหมาย   หางาน ราชบุรี   หางานราชการนครปฐม   หางาน สมุทรปราการ   หางานจังหวัดสุโขทัย   หางานสมุทรปราการ   หางาน ขอนแก่น   หางานบริษัทชั้นนํา   หางานกระบุรี   หางานระยองปลวกแดง   หางานระยอง   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , บิวตี้ , ทรงผม , แฟชั่น , สุขภาพ , ข่าวดัง , ข่าวดารา , ดูดวง , ความรัก , กินเที่ยว , ไลฟ์สไตล์ , โปรโมชั่น , เทคโนโลยี ข่าวเศรษฐกิจ , ผู้หญิง , job , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap