BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ ตามหลักอาชีวอนามัยและอาชีวเวชศาสตร์อย่างเป็นระบบ


ที่อยู่ 801/312-313 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130


โทร 029926125-7 ต่อ 112 (ฝ่ายบุคคล) | แฟกส์ 02-9926128

1. นักเทคนิคการแพทย์

นักเทคนิคการแพทย์
ดำเนินงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ในสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพ(เช่น เลือด ปัสสาวะ

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  2. เจ้าหน้าที่ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

  รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ
  จัดทำเล่มรายงาน ผลตรวจสุขภาพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  3. นักเทคนิคการแพทย์

  ดำเนินงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ในสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพ(เช่น เลือด ปัสสาวะ เป็นต้น)
  - ควบคุม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  4. เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพยากรบุคคล

  งานด้านเอกสารงานบุคคล ดึงเวลาเข้าออกพนักงาน, ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  5. เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี *รับด่วน*

  การจัดเก็บเอกสาร , ออกเช็ค , ออกใบแจ้งหนี , ออกใบวางบิล , งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  6. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศิลป์

  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ - จัดจ้าง

  ตรวจสอบและควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  8. เจ้าหน้าที่การตลาด

  ติดต่อประสานงานกับลูกค้า, เสนอขายบริการตรวจสุขภาพประจำปี

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  9. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รังสี

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านรังสีเทคนิค

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  10. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รังสี

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านรังสีเทคนิค

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  11. เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

  คีย์ข้อมูล

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  12. เจ้าหน้าที่ Web Programmer/Web Developer

  เขียนภาษา c.net , VB.net , ast.net , webprograming , My sql , sqlserver , ms access

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  13. ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์

  ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างและสิ่งส่งตรวจทางห้องวิทยาศาสตร์การแพทย์

  อัตรา 2

  เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  14. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับลูกค้าในด้านต่างๆ เช่นทำสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรม ให้คำแนะนำด้

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  15. พยาบาลวิชาชีพ

  ให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพแก่ลูกค้า ขายรายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม วางแผนกิจกรรมส่งเสริมด้านงานสุขภาพหลังการ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  16. เจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ

  ขับรถบัสเอ็กซเรย์ ,รถผู้บริหาร,ส่งเอกสาร,วางบิล,เก็บเช็ค,และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  17. เจ้าหน้าที่ IT Support

  ดูแลระบบ Server และ Network สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ อุปกรณ์ Software,Hardware,Linux,Fi

  อัตรา 3

  เงินเดือน 12,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  18. เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

  เจ้าหน้าที่ยานพาหนะขับรถตู้ รถกระบะ รถเก๋ง รับส่งพนักงาน วางบิล รับเช็ค

  อัตรา 5

  เงินเดือน 11,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  19. เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

  ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  20. พยาบาลวิชาชีพ

  ให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพแก่ลูกค้า ขายรายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม วางแผนกิจกรรมส่งเสริมด้านงานสุขภาพหลังการ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  21. เจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ

  ขับรถบัสเอ็กซเรย์

  อัตรา 5

  เงินเดือน 13,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  22. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป วิชาชีพ)

  วางแผนและตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับสภาพการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายให้แก่ฝ่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  23. เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

  ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์ทำงาน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559


  24. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

  ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างและสิ่งส่งตรวจทางห้องวิทยาศาสตร์การแพทย์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง บวกค่าประสบการณ์วิชาชีพ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

  จังหวัด ปทุมธานี

  วันที่ 19 ม.ค. 2559
  หางานจิวเวลรี่สีลม   หางานแพร่   หางานเชียงใหม่   หางานอุทัยธานี   หางานทำที่ตรัง   หางานพะเยา   หางานชลบุรี   หางานชัยนาท   หางานลำปาง   หางานชุมพร   หางานกฏหมาย   หางานที่หัวหิน   หางานแอร์เชียงใหม่   หางานลพบุรี   หางาน เพชรบูรณ์   หางานจังหวัดเลย   หางาน ภาษาจีน   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , สายเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , เว็บท่องเที่ยว , ร้านอาหาร , รีวิวโรงแรม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap