BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


     

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ ตามหลักอาชีวอนามัยและอาชีวเวชศาสตร์อย่างเป็นระบบ


ตำแหน่งงาน : นักเทคนิคการแพทย์
รายละเอียดงาน
นักเทคนิคการแพทย์
ดำเนินงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ในสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพ(เช่น เลือด ปัสสาวะ เป็นต้น)
- ควบคุมคุณภาพของการเก็บตัวอย่าง การเตรีบมตัวอย่าง สามารถประเมิณคุณภาพและตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจได้
-ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ(IQC,EQC) ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- สามารถวิเคราะห์ผลการตรวจได้
- สามารถวางแผนการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการให้แล้วเสร็จตามกำหนดได้
- กำหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของหน่วยงาน

จังหวัด ปทุมธานี

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสราง+ค่าประสบการณ์และใบประกอบวิชาชีพ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ ( มีใบประกอบวิชาชีพ )
3. สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้ (ควบคุมการเก็บตัวอย่าง/สิ่งส่งตรวจ)
4. มีความขยัน อดทน รับผิดชอบในการทำงาน
5. มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
6. มีประสบกาณ์ในการทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
คุณอณุชา โพตะกาว(ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ)

สวัสดิการ
ประกันสังคม,ประกันอุบัติเหตุหมู่,เบี้ยขยัน,โบนัส 1 ปี 2 ครั้ง ,ชุดฟอร์ม,กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ วันเกิด ปีใหม่ สงกรานต์ ต้อนรับพนักงานใหม่,ท่องเที่ยวนอกสถานที่่ประจำปี,ตรวจสุขภาพประจำปี,กองทุนสวัสดิการพนักงาน,เบี้ยเลี้ยง,ค่าคอมมิสชั่น,ค่าโทรศัพท์

วิธีการสมัคร
hr@semed.co.th
สมัครด้วยตนเอง
ส่ง Resume ต้องมีรูปถ่ายด้วย

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด


801/312-313 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
Tel: 029926125-7 ต่อ 112 (ฝ่ายบุคคล) Fax: 02-9926128
WebSite: http://www.semed.co.th

     

ตำแหน่งงานอื่นๆของ "บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด"
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > เจ้าหน้าที่โสตทัศนศิลป์
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รังสี
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > เจ้าหน้าที่ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > พยาบาลวิชาชีพ
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ - จัดจ้าง
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > เจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี *รับด่วน*
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพยากรบุคคล
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > พยาบาลวิชาชีพ
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รังสี
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > เจ้าหน้าที่ Web Programmer/Web Developer
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > นักเทคนิคการแพทย์
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป วิชาชีพ)
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > เจ้าหน้าที่การตลาด
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > เจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > เจ้าหน้าที่ IT Support
ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง "นักเทคนิคการแพทย์"
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > นักเทคนิคการแพทย์
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด > ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์
MALI Interdisciplinary Medical Center ( MALI IMC ) > ผู้จัดการเทคนิคการแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน) > นักเทคนิคการแพทย์
บริษัท โอโอโกเนีย จำกัด > นักเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ > นักเทคนิคการแพทย์ (บ.แลปพลัสวัน ในเครือ รพ.เทพธารินทร์)
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด > นักเทคนิคการแพทย์
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) > นักเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ > ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ (เจาะเลือด)
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ > นักเทคนิคการแพทย์
บริษัท วีนัสเทคโนโลยี่ จำกัด > นักเทคนิคการแพทย์
บริษัท เอ็นซีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด > นักเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ > นักเทคนิคการแพทย์


หางานตรัง   หางานโรงพยาบาลเปาโล   หางานดีเทลยา   หางานที่บางใหญ่   หางานนครปฐมล่าสุด   หางาน ลพบุรี   หางานแถวปิ่นเกล้า   หางานราชการสงขลา   หางานอุตรดิตถ์   หางาน ลาดพร้าว   กิมหยงหางานหาดใหญ่   หางานในขอนแก่น   หางานวางแผนการผลิต   หางานข้าราชการ   หางาน สถิติ   หางานบางนา   หางานอสังหา   หางานเขตราษฎร์บูรณะ   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , สายเที่ยว , ที่ท่องเที่ยว , ที่พัก , ร้านอาหาร , คาเฟ่ , เว็บท่องเที่ยว , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap