BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

ที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัทเราให้การบริการด้านการประกันวินาศภัย ตั้งแต่การให้คำปรึกษาและแนะนำประกันวินาศภัยในทุกรูปแบบ ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่และงานโครงการของทางราชการ รวมไปถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยในรูปแบบการประกันกลุ่มและเดี่ยว เราดำเนินการในลักษณะที่เน้นความเป็นมืออาชีพ ไม่เน้นการโทรหาลูกค้าจำนวนมาก(Telesales)


ที่อยู่ 165/280-281 อาคารสารินเพลส ชั้น28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


โทร 029396551 | แฟกส์ 089396552

1. ผู้จัดการแผนกบัญชี

1. ดูแลรับผิดชอบการวางระบบบัญชี ปิดงบ ดูแลงานที่เกี่ยวกับบัญชีและรายงานทั้งหมด ให้เป็นไปตามนโยบายของ

อัตรา 1

เงินเดือน 40,000-65,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  2. Junior Account Executive

  1. เตรียมข้อมูล คีย์รายละเอียดงานเข้าระบบ และ อัพเดทงานในระบบอย่างสม่ำเสมอ
  2. ประสานงานกับบ.ประกันภ

  อัตรา 5

  เงินเดือน 18,000 - 25,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  3. Account Executive

  1. ดูแลลูกค้าต่ออายุปัจจุบันและนำเสนอบริการที่เหมาะสมให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้ความสนใจในการเกาะต

  อัตรา 3

  เงินเดือน 20,000-55,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

  หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
  1. บันทึกรายการทางการเงินและบัญชีของบริษัท รวมถึงรายการอื่นๆที่เ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  5. Assistant Office Manager

  Duties and Responsibility
  • ผู้ช่วยบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลโดยรวม ตั้งแต่ จัดหาบุคลากร, จัด

  อัตรา 1

  เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานเคลม

  บริษัทที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ ได้จัดให้มีฝ่าย CIS Smile Claim Services เพื่อช่วยประสานงานระหว่าง

  อัตรา 2

  เงินเดือน 20,000 - 35,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (ดูแลลูกหนี้ / เจ้าหนี้)

  - ดึงรายการลูกหนี้ในระบบและติดตามลูกหนี้เพื่อการชำระหนี้ รวมถึงจัดทำรายงานสรุปการรับชำระหนี้ในระบบแล

  อัตรา 2

  เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

  หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
  1. บันทึกรายการทางการเงินและบัญชีของบริษัท รวมถึงรายการอื่นๆที่เ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  9. โปรแกรมเมอร์

  • ออกแบบฐานข้อมูลและวิเคราห์ระบบงาน
  • เขียน web application ด้วยภาษา PHP
  • พัฒนาเว็บไซต์หรือ web a

  อัตรา 2

  เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Document Center)

  - ดึงรายงานในระบบเพื่อรวบรวมกรมธรรม์และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
  - ตรวจสอบเอกสารเพื่อการบันทึกข

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  11. Junior Account Executive

  1. เตรียมข้อมูล คีย์รายละเอียดงานเข้าระบบ และ อัพเดทงานในระบบอย่างสม่ำเสมอ
  2. ประสานงานกับบ.ประกันภ

  อัตรา 5

  เงินเดือน 18,000 - 25,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (ดูแลลูกหนี้ / เจ้าหนี้)

  - ดึงรายการลูกหนี้ในระบบและติดตามลูกหนี้เพื่อการชำระหนี้ รวมถึงจัดทำรายงานสรุปการรับชำระหนี้ในระบบแล

  อัตรา 2

  เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  13. เลขานุการผู้บริหาร Executive Assistant

  • อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 20,000 - 35,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  14. Account Executive

  1. ดูแลลูกค้าต่ออายุปัจจุบันและนำเสนอบริการที่เหมาะสมให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้ความสนใจในการเกาะต

  อัตรา 3

  เงินเดือน 20,000-55,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  15. ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

  1. วางแผน วิเคราะห์การตลาด กำหนดกลยุทธ์การนำเสนอรูปแบบประกันภัยที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละธุรกิจ/อ

  อัตรา 3

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  16. เลขานุการผู้บริหาร Executive Assistant

  • อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 20,000 - 35,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานเคลม

  บริษัทที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ ได้จัดให้มีฝ่าย CIS Smile Claim Services เพื่อช่วยประสานงานระหว่าง

  อัตรา 2

  เงินเดือน 20,000 - 35,000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559


  18. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Document Center)

  - ดึงรายงานในระบบเพื่อรวบรวมกรมธรรม์และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
  - ตรวจสอบเอกสารเพื่อการบันทึกข

  อัตรา 2

  เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ที่ปรึกษาประกันภัยชาร์เตอร์ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จตุจักร

  วันที่ 14 ม.ค. 2559

  หางานสารคาม   หางานแถวสีลม สาทร   หางาน ลาดพร้าว   หางานฉะเชิงเทรา   หางานจังหวัดเลย   หางานแหลมฉบัง   หางานลําปาง   หางานนครศรีธรรมราช   หางานนวนคร   หางานอุตรดิตถ์   หางานกาญจนบุรี   หางานอมตะนคร   หางานนครปฐม   หางานกระบี่   หางาน จันทบุรี   หางานพัทลุง   หางานที่พัทยา   หางาน freelance   หางานพัทยา  


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap