BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


     

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจในด้านการนำเข้าและคัดแยกขนาดแร่แอนทราไซท์ซึ่งเป็นถ่านหินสะอาดและมีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมกรองน้ำ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมผลิตขวดสีชา และอุตสาหกรรมผลิตเปลือกแบตเตอรี่ เป็นต้น
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทในเครือยังประกอบธุรกิจก่อสร้าง ด้านการวางระบบสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานในส่วนของการรับเหมาวางท่อประปาขนาดเล็กและท่อประธานขนาดใหญ


ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์
รายละเอียดงาน
1.กำหนดกระบวนการในการจัดทำเอกสารทางการขายและระบบจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2.ตรวจสอบเอกสารทางการขาย เช่นใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อจากลูกค้า, ใบสั่งจ่ายสินค้า, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี
3.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ รายงานข้อมูลนำเข้าเกี่ยวกับยอดขายและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย
4.ตรวจสอบและติดตามกระบวนการผลิตและการส่งมอบสินค้าเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า
5.ควบคุม ดูแลงานด้านการให้บริการลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ลูกค้าของบริษัท
6.ดูแลการตอบข้อซักถาม และข้อร้องเรียนของลูกค้า และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า
7.ควบคุม ดูแล เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ในการให้บริการ การตอบข้อซักถาม และการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
8.จัดทำการวัดและประเมินผลความพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าบริษัทประจำปี หรือเมื่อมีการออกสินค้าใหม่
9.ติดตามลูกค้าและสอบถามความเคลื่อนไหวในการใช้สินค้าของลูกค้าแต่ละราย และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในแต่ละวัน
10.กำหนด จัดทำ และปรับปรุงระเบียบหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานของแผนกให้ได้ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
11.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท
3. มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สวัสดิการ
ค่าครองชีพ ประกันสังคม เงินกู้ยืม เบี้ยเลี้ยง ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล โบนัส เงินปรับประจำปี และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ

วิธีการสมัคร
สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด หรือทางอีเมล์

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด


เลขที่ 240/25 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 บี ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel: 02-274-1455 ต่อ 502 Fax: 02-274-1904
WebSite: www.thailandanthracite.com

     

ตำแหน่งงานอื่นๆของ "บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด"
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > วิศวกรโยธา (ประจำโรงงาน จ.ระยอง)
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > หัวหน้าหน่วยผลิต
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > โฟร์แมน(ผู้ควบคุมการก่อสร้าง)
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > Key Account Manager
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > ช่างเทคนิคระบบสาธารณูปโภค
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > พนักงานขับรถขนส่ง(ปูนเต้า,เทลเลอร์)
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > หัวหน้าแผนกผลิต
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > หัวหน้าหน่วยงานซ่อมบำรุงยานยนต์
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ (Civil Engineer)
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > พนักงานขับรถผู้บริหาร
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > IT Support
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > หัวหน้าส่วนวิศวกรรม (ประจำโรงงาน จ.ระยอง)
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > เจ้าหน้าที่ประจำห้อง LAB
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า ประจำโรงงาน จ.ระยอง
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ประจำโรงงาน จ.ระยอง
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > พนักงานธุรการฝ่ายโรงงาน
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > นักศึกษาฝึกงาน แผนกบัญชี
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > หัวหน้าแผนกบัญชีทรัพย์สิน
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > วิศวกรโยธา
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > วิศวกรขาย ประจำสำนักงาน กรุงเทพฯ
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยผลิต
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > หัวหน้าแผนกจัดส่ง
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > พนักงานขับรถจัดส่ง รถกะบะ 4 ล้อ
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > พนักงานขับรถจัดส่ง ปูนเต้า,เทเลอร
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > หัวหน้าแผนกผลิต
บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด > พนักงานขับรถผู้บริหาร
ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง "หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์"
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด > หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำสำนักงานพุทธมณฑลสาย 5)หางานผู้ช่วยกุ๊ก   หางานจิวเวลรี่   หางานบริษัทรถยนต์   หางานนิคมบางปู   หางานขายเสื้อผ้า   หางานพัทลุง   หางาน อีเว้นท์   หางานร้านกาแฟ   หางาน draftman   หางานลาดพร้าว   หางานหัวหิน   หางานแถวสีลม สาทร   หางานเขตราษฎร์บูรณะ   หางานทวงหนี้   หางานธุรการ   หางานวิศวกรโยธา   หางานpc   หางานจังหวัดตรัง   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , บิวตี้ , ทรงผม , แฟชั่น , สุขภาพ , ข่าวดัง , ข่าวดารา , ดูดวง , ความรัก , กินเที่ยว , ไลฟ์สไตล์ , โปรโมชั่น , เทคโนโลยี ข่าวเศรษฐกิจ , ผู้หญิง , job , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap