BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจในด้านการนำเข้าและคัดแยกขนาดแร่แอนทราไซท์ซึ่งเป็นถ่านหินสะอาดและมีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมกรองน้ำ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมผลิตขวดสีชา และอุตสาหกรรมผลิตเปลือกแบตเตอรี่ เป็นต้น
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทในเครือยังประกอบธุรกิจก่อสร้าง ด้านการวางระบบสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานในส่วนของการรับเหมาวางท่อประปาขนาดเล็กและท่อประธานขนาดใหญ


ที่อยู่ เลขที่ 240/25 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้น 16 บี ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


โทร 02-274-1455 ต่อ 502 | แฟกส์ 02-274-1904

1. พนักงานขับรถผู้บริหาร

ขับรถให้ผู้บริหารและครอบครัวไปตามสถานที่และเวลาที่กำหนดโดยปลอดภัยและตามนัดหมาย ดูแลรักษาและตรวจเช็คส

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  2. หัวหน้าแผนกผลิต

  กำหนดแผนการผลิตประจำวัน ประจำสัปดาห์ของสินค้า และมอบหมายให้แต่ละกะดำเนินการผลิต ควบคุมดูแลการผลิตของ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  3. พนักงานขับรถจัดส่ง ปูนเต้า,เทเลอร

  - ขับรถขนส่งสินค้าของบริษัทให้แก่ลูกค้าตามเวลาและถึงที่หมายอย่างปลอดภัย
  - ดูแลรักษาและตรวจเช็คสภา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  4. เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า

  ดูแลเรื่องการจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าตรงต่อเวลา ประสานงานผู้ร่วมธุรกิจในการขนถ่ายสินค้าเข้าและออก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด อยุธยา

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  5. พนักงานขับรถจัดส่ง รถกะบะ 4 ล้อ

  ขับรถส่งสารกรองน้ำและงานอื่นๆตามมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  6. หัวหน้าแผนกจัดส่ง

  -จัดทำแผนการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
  -ตรวจสอบแผนการจัดส่งของเจ้าหน้าที่ประสานงานจัดส่ง
  -ประสานง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  7. ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยผลิต

  นำแผนผลิตไปดำเนินการและควบคุมพนักงนผลิตให้ได้ตามแผนผลิตที่กำหนด,รายงานผลการผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  8. วิศวกรขาย ประจำสำนักงาน กรุงเทพฯ

  1. บริหารพื้นที่การขายตามแผนที่กำหนดโดยผู้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  2. พบลูกค้าในพื

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  9. หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ

  1.นำแผนงานดำเนินการติดตามการควบคุมให้กระบวนการผลิตมีคุณภาพตามข้อกำหนดลูกค้า
  2.ควบคุมกระบวนการทำ L

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  10. วิศวกรโยธา

  -สามารถปฏิบัตงานตามไซต์งานได้
  -สำรวจและออกแบบ ควบคุม ประมาณราคา คำนวนปริมาณงานและประสานงาน
  -มีค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  11. หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์

  1.กำหนดกระบวนการในการจัดทำเอกสารทางการขายและระบบจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
  2.ตรวจสอบเอกสารทางการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  12. เจ้าหน้าที่ประจำห้อง LAB

  เก็บตัวอย่างสินค้าและวัตถุดิบตามปริมาณที่กำหนดเพื่อนำมาทดสอบคุณสมบัติ สุ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  13. หัวหน้าส่วนวิศวกรรม (ประจำโรงงาน จ.ระยอง)

  รับผิดชอบงานในแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค วางแผน/ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  14. IT Support

  Support งานด้าน ITทั้งหมด เช่น Installation,Network,E-mail,System ประสานงานด้านITระหว่างสำนักงานใหญ่

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  15. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ประจำโรงงาน จ.ระยอง

  วางแผนและบริหารการจัดเก็บสินค้าตาม Location โดยหลัก FIFO
  ตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บสินค้า เบิก-จ่า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  16. เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า ประจำโรงงาน จ.ระยอง

  1.สรุปรายงานการส่งสินค้าประจำวัน และรายงานผู้บังคับบัญชา
  2.จัดทำใบ DO เพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้าตาม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  17. หัวหน้าแผนกบัญชีทรัพย์สิน

  1. ควบคุมดูแล และตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท - เครื่องใช้สำนักงาน และวัสดุสิ้นเปลือง(ตามแผน)
  2. ตรวจ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 35,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  18. เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน

  1. การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของบริษัท ติดต่อเรื่องของการเข้าตรวจสอบรายการทรัพย์สินประจ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  19. หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต

  วางแผนการผลิตประจำวัน
  จัดเก็บสถิติการผลิตสินค้าแต่ละ Product ให้ถูกต้อง
  ติดตามแผนการผลิต การวางแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  20. นักศึกษาฝึกงาน แผนกบัญชี

  จัดทำบัญชี ทั่วไป

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  21. พนักงานธุรการฝ่ายโรงงาน

  1. รับแผนการทำงานต่างๆ จากผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
  2. ติดต่อประสานงานบุคคลภายในโรงงานและบุคคลต่างๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 17 พ.ค. 2555


  22. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  ขับรถให้ผู้บริหารและครอบครัวไปตามสถานที่และเวลาที่กำหนดโดยปลอดภัยและตามนัดหมาย ดูแลรักษาและตรวจเช็คส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 3 ก.ย. 2553


  23. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

  วางแผนการขาย ส่งเสริมการขาย สร้างและพัฒนาทีมงานขาย จัดแบ่งและดูแลเขตการขาย วางกลยุทธ์การขายให้ได้ตาม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 3 ก.ย. 2553


  24. เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ (Civil Engineer)

  ประเมิน กำกับ ดูแล การทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงาน, ถอดปริมาณงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง, เขียนแ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 3 ก.ย. 2553


  25. หัวหน้าหน่วยงานซ่อมบำรุงยานยนต์

  วางแผนงาน กระจายงาน ด้านซ่อมบำรุงให้กับช่างยนต์ในโรงงาน ควบคุมดูแลงานซ่อมระบบ เครื่องยนต์ ส่งกำลัง ช

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 3 ก.ย. 2553


  26. หัวหน้าแผนกผลิต

  กำหนดแผนการผลิตประจำวัน ประจำสัปดาห์ของสินค้า และมอบหมายให้แต่ละกะดำเนินการผลิต ควบคุมดูแลการผลิตข

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 3 ก.ย. 2553


  27. พนักงานขับรถขนส่ง(ปูนเต้า,เทลเลอร์)

  - ขับรถขนส่งสินค้าของบริษัทให้แก่ลูกค้าตามเวลาและถึงที่หมายอย่างปลอดภัย
  - ดูแลรักษาและตรวจเช็คสภาพร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 3 ก.ย. 2553


  28. ช่างเทคนิคระบบสาธารณูปโภค

  ปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดของโรงงาน ตรวจสอบและรายงานการทำงานของระบบสาธารณูปโภค

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 3 ก.ย. 2553


  29. Key Account Manager

  บริหารจัดการงานขายโครงการประมูล หรืองานขายปริมาณมากที่เป็นKey Customer

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 3 ก.ย. 2553


  30. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

  จัดหา/จัดซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆในต่างประเทศ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 3 ก.ย. 2553


  31. โฟร์แมน(ผู้ควบคุมการก่อสร้าง)

  ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามกำหนดระยะเวลา ประสานงานกับผู้รับเหมา ตรวจสอบความถูกต้องของแบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 3 ก.ย. 2553


  32. หัวหน้าหน่วยผลิต

  นำแผนผลิตไปดำเนินการและควบคุมพนักงนผลิตให้ได้ตามแผนผลิตที่กำหนด,รายงานผลการผลิต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 3 ก.ย. 2553


  33. วิศวกรโยธา (ประจำโรงงาน จ.ระยอง)

  1. วางแผนจัดทำแผนงาน PM ช่างสาธารณูปโภค
  2. ตรวจสอบและรายงานแผนการดำเนินกรขอบงแผน PM รวมทั้งการดำเนิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด

  จังหวัด ระยอง

  วันที่ 3 ก.ย. 2553

  หางานดีเทลยา   หางานหนองคาย   หางานประชาสัมพันธ์   หางานสปริง   หางานนิคมลําพูน   หางานเกษตร   หางานเสาร์อาทิตย์   หางานpc   หางานว่างภูเก็ต   หางานสงขลา   หางานสมุทรสาคร   หางานในกาฬสินธุ์   หางานระยอง   หางานจังหวัดขอนแก่น   หางาน นครปฐม   หางานพี่เลี้ยงเด็ก   หางานลำปาง   หางานปทุมธานี   หางานสุวรรณภูมิ   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , มือถือ , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , บิวตี้ , ทรงผม , แฟชั่น , สุขภาพ , ข่าวดัง , ข่าวดารา , ดูดวง , ความรัก , กินเที่ยว , ไลฟ์สไตล์ , โปรโมชั่น , เทคโนโลยี ข่าวเศรษฐกิจ , ผู้หญิง , job , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap