BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


     

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านการขนส่งปูนซิเมนต์ ฟลายแอช บอททอมแอช แร่ ถ่านหิน ลิกไนท์ ตู้คอนเทนเนอร์ ฯลฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนรถทั้งสิ้น 238 คัน แยกเป็นหัวลาก 103 หัว หางดั๊มเทเลอร์ 30 หาง หางปูนผง 101 หาง รถพ่วง 2 หัว หางพ่วง 2 หาง และรถมิกซ์ 30 คัน

วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำในธุรกิจบริการขนส่ง ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเสนอบริการเหนือความพึงพอใจ ด้วยมาตรฐานที่ดีเยี่ยม

ระบบการบริหารคุณภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการ จัดให้มีระบบการปฏิบัติงาน จัดทำเป็นเอกสาร นำไปปฏิบัติ คงไว้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบการบริหารคุณภาพของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 : 2000

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาจัดทำระบบการบริหารคุณภาพโดยดำเนินงานเป็นกระบวนการทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 : 2000 จนได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO และกำลังดำเนินการบริหารจัดการเพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 18001

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฯ ต่าง ๆ ให้เป็นตัวแทนในการขนส่งสินค้าในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 1,800 เที่ยว ได้แก่บริษัทต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท TPI โพลีน จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท โกล์ด ฟลาย แอช จำกัด
5. บริษัท นีโอเทค จำกัด
6. บริษัท ฟาลังซ์ จำกัด
7. บริษัท นครหลวงเดินรถ จำกัด

และมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถแท็กซี่และรถทั่วไป สำนักงานตั้งอยู่ที่ 455/9-11 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.mena2003.com)

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายยานยนต์ ประจำสำนักงาน-สระบุรี/ลาดกระบัง
รายละเอียดงาน
- งานบริหารการซ่อมรถขนส่ง วางแผนงานซ่อมให้ได้คุณภาพ
ประสานงานกับฝ่ายช่าง ควบคุมตรวจสอบการซ่อมให้เสร็จตามกำหนดเวลา
- งานบริหารด้านสต็อกอะไหล่ งานจัดหาอะไหล่ งานจัดเก็บอะไหล่
งานเบิกจ่ายอะไหล่ ควบคุมและตรวจสอบ สรุปรายงานประจำเดือน
- ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ
- ควบคุระบบคุณภาพ (KPI) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งรายงาน
ต่อที่ประชุม

จังหวัด สระแก้ว

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน 25,000-35,000 บาท บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ขึ้นไป
2. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. มีความสามารถในการวางแผนงาน การติดตาม การประสานงาน ภาวะผู้นำ และการแก้ไขเฉพาะหน้า
4. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานด้านบริหารงาน ด้านสโตร์อะไหล่รถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
6. เคยผ่านงาน ISO 9001-2000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความเป็นผู้นำ
8. สามารถเดินทางไปดูงานต่างจังหวัดได้

ติดต่อ
คุณรุ้งรดา/คุณสิริมา/คุณน้ำอ้อย/คุณจิรภา

สวัสดิการ
- ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์) กรณีเป็นพนักงานฝ่ายจัดส่งสลับกันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน ระดับผู้บังคับบัญชาตำแหน่งหัวหน้าขึ้นไป หยุดสัปดาห์ละ 2 วัน
- สวัสดิการ อาทิเช่น ปรับอัตราเงินเดือนทุกปี (ตามผลกำไรบริษัทฯ โดยปรับในอัตราปกติ, อัตราพิเศษ) , ปรับเงินเดือนเพิ่มตามความสามารถที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี , มีโบนัสทุกปี ได้แก่ โบนัสปกติ และ โบนัสพิเศษ , ค่ารักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันอุบัติเหตุ PA, ชุดยูนิฟอร์ม, สวัสดิการเงินกู้, เงินกองกลางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานและครอบครัวในกรณีต่าง ๆ เงินเกษียณอายุ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปีละ 15 วัน) ค่าน้ำมันรถ+ ค่าสึกหรอรถ+ค่าโทร.มือถือ (กรณีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่), มีค่าเบี้ยขยัน และค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง), ลากิจได้ 10 วัน โดยไม่หักค่าจ้าง, สามารถลาเพื่อศึกษาต่อและสามารถนำวุฒิที่เพิ่มขึ้นมาปรับเงินเดือนเพิ่มได้, มีโครงการเงินเดือนตามต้องการ (กรณีผลงานบรรลุเป้าหมายตามที่ตกลง), เงินรางวัลพนักงานดีเด่น, เงินรางวัลพนักงานทำงานครบ 10 ปี
- มีคณะกรรมการดูแลในเรื่องต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ, คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
- บริษัทมีนโยบายสร้างความผาสุกให้แก่พนักงาน โดยส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิตอาสา ใช้ธรรมะในการครองเรือน และธรรมะในการทำงาน อีกทั้งมีการอบรมให้รู้วิธีการดำเนินชีวิตอย่างผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน สนับสนุนให้เข้าปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโดยไม่ถือเป็นวันลา
- มีนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาเป็นคู่หูดูแลสอนงานระบบพี่เลี้ยง ตลอดจนดูแลทุกข์สุขในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชา
- ให้การอบรมเพิ่มทักษะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และทำโครงการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานสามารถก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อการสืบทอดตำแหน่ง
- กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี

วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านอีเมล
- สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (ทุกสาขา) ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 น. -17:00 น.

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด


ตั้งอยู่เลขที่ 445/9-11 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400
Tel: 02-613-9450 ต่อ 150, 02-613-9040 ต่อ 121, 081-889-9533, 091-773-5776 Fax: 02-613-9927
WebSite: www.menatransport.co.th , www.menateam.com

     
ตำแหน่งงานอื่นๆของ "บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด"
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขากรุงเทพฯ - ถนนพระราม 6
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดส่ง ประจำศูนย์ลาดกระบัง
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด > ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย จป.(ไม่ต้องเป็น จป.วิชาชีพ)
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด > พนักงานประนอมหนี้&บังคับคดี (ชาย)หางานพัทยาใต้   หางานในสมุทรสงคราม   หางานคีย์ข้อมูล   หางานทำที่ตรัง   หางาน it   หางาน กิมหยง   หางานลําปาง   หางานคลีนิคความงาม   หางานบางนา   หางานแถวนนทบุรี   หางาน sale โรงแรม   หางานชลบุรี   หางานโรจนะ อยุธยา   หางานปัตตานี   หางานหัวหิน   หางานแอร์เชียงใหม่   หางานพ่อครัวหัวหิน   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ดวง , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , โรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , มือถือ , ข่าวมือถือ , ราคามือถือ , ขายมือถือ , SiamOK , ดูดวง , 108 , fc , หวย , แนวทางหวยฮานอยวันนี้ , แนวทางหวยลาว , แนวทางหวยมาเลย์ , หวยซอง , ตรวจหวย , หวยแม่จำเนียร , หวยจ้าวพายุ , หวยปกเขียว , หวยซองม้าวิ่ง , แนวทางหวยฮานอย , หวยเดลินิวส์ , หวยปกเขียว , หวยไอ้ไข่ , หวย , หวยฮานอย , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30