BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,516 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 22 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 2562 จังหวัด : ตรัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย 12 12
ปวช.1212


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัยและพัฒนา , นักวิทยาศาสตร์ , นักเทคนิควิทยาศาสตร์ อัพเดท 18 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเคมีอุตสาหกรรม


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประจำสถานี , พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อัพเดท 15 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ราชดำริ วิทย์-คณิต


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าห้องปฏิบัติการ (Micro LAB) , เจ้าหน้าควบคุมคุณภาพ , ติวเตอร์ อัพเดท 15 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานประชาสัมพันธ์ , พนักงานบริการและประชาสัมพันธ์ อัพเดท 13 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กระบี่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(ไสใหญ่) เทคโนโลยีการยาง
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(ไสใหญ่)เทคโนโลยียาง


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการ อัพเดท 13 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเหล่าคามพิทยาคมวิทย์-คณิตย์


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : lilyalilovskaya , lilyalilovskaya , lilyalilovskaya อัพเดท 12 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 17 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาเอก lilyalilovskaya lilyalilovskaya
ปวส.lilyalilovskayalilyalilovskaya


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย , นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ อัพเดท 12 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ชีวเคมี


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : angelapetr , angelapetr , https://uex.su/ อัพเดท 11 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ มากกว่า 200,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 2 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาโท angelapetr angelapetr
ปริญญาเอกangelapetrangelapetr


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ , พนักงานฝ่ายควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ อัพเดท 10 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิชาเอก สุขภาพความงาม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรียาภัยวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิจัยและพัฒนาผลิตภัณท์ , Innovation อัพเดท 7 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาโท Liverpool John Moore University Cosmetic science
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพยาบาลศาสตร์


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Research & Development , Product & Development อัพเดท 7 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เคมีประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานีวิทย์-คณิต


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการ , ทั่วไป อัพเดท 6 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 20 จังหวัด : มหาสารคาม
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร. หนองเหล็กศึกษา


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เทรนเนอฟิตเนส , ครูฝึกสอนออกกำลังกาย อัพเดท 1 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวัดประชานิมิตรศิลป์-ภาษา


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA Manager , Auditor อัพเดท 31 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท Thammasart University


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยเภสัชกร , ผู้ช่วยทันตแพทย์ อัพเดท 30 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.บางหัวเสือบุญแจ่มเนียมนิล วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาวิทย์-คณิต


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : milkaeugenje , milkaeugenje , milkaeugenje อัพเดท 30 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 2 จังหวัด : ยะลา
ต่ำกว่ามัธยม milkaeugenje milkaeugenje
ต่ำกว่ามัธยมmilkaeugenjemilkaeugenje


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักจุลชีววิทยา , ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ อัพเดท 29 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ จุลชีววิทยา


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : hydrswown , hydrswown , hydrswown อัพเดท 27 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 95,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 37 จังหวัด : ราชบุรี
ปวส. hydrswown hydrswown
ปริญญาโทhydrswownhydrswown


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประจำ อัพเดท 27 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : สตูล
ปริญญาตรี มหวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เคมี-ชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ สตูล


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 376    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30