BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,351 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 19 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 2562 จังหวัด : ตรัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย 12 12
ปวช.1212


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าทีวิเคราะห์คุณภาพ อัพเดท 17 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จุลชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบวิทย์-คณิต


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ควบคุมน้ำหนักและจัดระวาง , พนักงานประกันภัย , พนักงานบัญชี อัพเดท 17 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณิตศาสตร์ประยุกต์
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณิตศาสตร์ประยุกต์


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย , นักเคมี อัพเดท 17 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เคมี


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเคมี อัพเดท 17 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สิงหบุรี
ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายค่ายบางระจันวิทยาคมวิทย์ คณิต


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : service engineer , biomedical engineer อัพเดท 16 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , นักวิจัยและพัฒนา อัพเดท 15 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีวิทย์-คณิต


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู อัพเดท 15 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักจุลชีววิทยา , QC , นักวิทยาศาสตร์ อัพเดท 15 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร จุลชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจันทร์ฉายวิทยาวิทย์-คณิต


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RoyMH , RoyMH , RoyMH อัพเดท 13 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 40 จังหวัด : ตาก
ปวช. RoyMH RoyMH
ปริญญาโทRoyMHRoyMH


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเครื่องมือแพทย์ อัพเดท 13 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฟิสิกอุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์เทคนิคคอมพิวเตอร์


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RobertKef , RobertKef , RobertKef อัพเดท 13 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 90,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 25 จังหวัด : กระบี่
ปวส. RobertKef RobertKef
ปวส.RobertKefRobertKef


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิทยาศาสตร์ , นักเคมี , วิจัยและพัฒนา อัพเดท 12 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาวิทย์-คณิต


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , QA,QC อัพเดท 11 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา จุลชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมวิทย์คณิต


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูผู้ช่วยดูแลนักเรียน อัพเดท 11 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชีววิทยา


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : madeleinejx18 , deboragh16 , cathleennp60 อัพเดท 11 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 6 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาโท denaks4 lloydll2
ปริญญาโทjackuc3stacyjw1


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Batterieskor , Batteriesefp , Batteriessfq อัพเดท 10 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 95,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 30 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาโท Batteriesukm Batteriesiwu
ปริญญาโทBatteriesworBatteriestdh


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเคมี , นักวิทยาศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 9 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยาวิทย์-คณิต


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิจัยและพัฒนา(R&D) , QC , เช็คคลังสินค้า อัพเดท 8 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Acculse , Acculse , Acculse อัพเดท 8 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 28 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาโท Acculse Acculse
ปริญญาโทAcculseAcculse


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 368    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30