BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,527 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 8 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 2563 จังหวัด : ตรัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย 12 12
ปวช.1212


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC/QA Supervisor , Lab Chemist/Scientist , R&D อัพเดท 7 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เคมีอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเคมี , QA, QC, Lab analyst อัพเดท 7 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชีวเคมี และชีวเคมีเทคโนโลยี


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิทยาศาตร์ , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ห้อง LAB อัพเดท 4 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิบูลมังสาหารวิทย์-คณิต


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D , sales อัพเดท 2 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัสดุศาสตร์


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Qc , Laboratory , Lab technician อัพเดท 1 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : ระยอง
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เคมีอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวังจันทร์วิทยาวิทย์-คณิต


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA QC R&D อัพเดท 1 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักจุลชีววิทยา , หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ อัพเดท 1 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จุลชีววิทยา


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย , ผู้ช่วยนักวิจัย , BA อัพเดท 31 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" วิทย์-คณิต


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Lab technician , QC อัพเดท 31 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง เคมีอุตสาหกรรม


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักจุลชีววิทยา , นักวิทยาศาสตร์ อัพเดท 31 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จุลชีววิทยา


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : customer service อัพเดท 30 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , เลขานุการ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรณีวิทยา


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(แลปเคมี) , พนักงานควบคุมคุณภาพ QA&QC , นักวิเคราะห์ทางเคมี อัพเดท 30 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เคมี


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิัยและพัฒนาเครื่องสำอาง อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA / QE Manager , Process Manager , Project Manager อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระ​จอมเกล้า​เจ้าคุณ​ทหาร​ลาดกระบัง​ วิทยาศาสตร์​-ฟิสิกส์​


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : management trainee อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี Mahidol University International College Biological Science


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพหรือเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ , นักวิจัยและพัฒนา , งานฟาร์ม อัพเดท 28 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหางิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (Lab) , พนักงานบริการ , พนักงานทั่วไป อัพเดท 28 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สิงหบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร จุลชีววิทยา


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเคมี , นักวิจัยและพัฒนา , QA อัพเดท 28 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมวิทย์-คณิต


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Jkduusyyqflek , Jkduusyyqflek อัพเดท 27 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , บุคคล ฝึกอบรม , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 43 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาโท Jkduusyyqflek Jkduusyyqflek
ต่ำกว่ามัธยมJkduusyyqflekJkduusyyqflek


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 377    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap