BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,460 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิจัยและพัฒนา , ควบคุมคุณภาพ , ควบคุมการผลิต อัพเดท 17 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สตูล
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูลวิทย์-คณิต


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 17 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 2562 จังหวัด : ตรัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย 12 12
ปวช.1212


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales executive , Sales Respontative อัพเดท 16 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เคมี อุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายไชยฉิมพลีวิทยาคมวิทย์ คณิตย์


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัยเเละพัฒนา , นักวิทยาศาสตร์ , QA อัพเดท 15 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เคมี


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย อัพเดท 12 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเคมี อัพเดท 12 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร เคมี


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , นักจุลชีววิทยา อัพเดท 11 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยาสายวิทย์-คณิต


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักจุลชีววิทยา , นักวิทยาศาสตร์ , นักวิจัยและพัฒนา อัพเดท 10 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จุลชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาจุลชีววิทยา


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : General Manager , Plant Manager , Production Manager อัพเดท 10 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Chiengmai University Industrial Chemistry


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมคุณภาพ , นักเคมี , วิทยาศาสตร์ อัพเดท 9 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชนบทศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Carriesomia , Carriesomia , Carriesomia อัพเดท 7 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. Carriesomia Carriesomia
ปริญญาตรีCarriesomiaCarriesomia


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Qc/Qa อัพเดท 4 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคลองลานวิทยาวิทย์_คณิตฯ


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ , นักปฏิบัติการจุลชีวิทยา อัพเดท 4 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาศาสตร์การแพทย์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเคมี , นักวิทยาศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 2 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยาวิทย์-คณิต


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจสอบคุณภาพ , Lab Analyst , อื่นๆ อัพเดท 1 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : ระยอง
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง เคมีอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนิคมวิทยาวิทย์-คณิต


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RamonInfet , RamonInfet , RamonInfet อัพเดท 1 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 34 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ต่ำกว่ามัธยม RamonInfet RamonInfet
ปวช.RamonInfetRamonInfet


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่LAB อัพเดท 30 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำวิทย์-คณิต


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักปฏิบัติการแนว R&D , พนักงานขาย-การตลาด อัพเดท 30 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชวินิตบางแก้ววิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ชนักวิจัย , เจ้าหน้าห้องปฏิบัติการ อัพเดท 29 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ชีวเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจอมทองวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัย , ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อัพเดท 28 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชีววิทยา


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 373    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30