BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,724 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Virgilnus , Virgilnus , Virgilnus อัพเดท 15 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ มากกว่า 200,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 6 จังหวัด : นครปฐม
ต่ำกว่ามัธยม Virgilnus Virgilnus
ปวส.VirgilnusVirgilnus


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานขับรถยนตืส่วนตัว อัพเดท 14 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ธุรกิจบัณทิต กฎหมาย
ปวช.กิตติพานิชบิรหารธุรกิจ


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การตลาด , เจ้าหน้าที่รับประกัน , งานขาย อัพเดท 12 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นิติศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือธุรกิจพยาบาล


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : AllenWhate , AllenWhate , AllenWhate อัพเดท 12 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 180,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 25 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาเอก AllenWhate AllenWhate
ปริญญาเอกAllenWhateAllenWhate


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : oapedlof , japedlof , dapedlof อัพเดท 9 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 48 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปวส. kapedlof kapedlof
ปวช.hapedlofvapedlof


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Jamesnar , Jamesnar , Jamesnar อัพเดท 9 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บุคคล ฝึกอบรม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 27 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปวช. Jamesnar Jamesnar
ปริญญาตรีJamesnarJamesnar


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Def , Def , Def อัพเดท 8 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 45 จังหวัด : นครปฐม
ปวส. Def Def
ปริญญาเอกDefDef


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการ , งานบุคคล , พนักงานขาย อัพเดท 8 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นิติศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนท่าอึแทพิทยาศิลทั่วไป


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Ralphimmix , Ralphimmix , Ralphimmix อัพเดท 7 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , เลขานุการ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 33 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ต่ำกว่ามัธยม Ralphimmix Ralphimmix
ปริญญาโทRalphimmixRalphimmix


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Greeshloupt , Greeshloupt , Greeshloupt อัพเดท 6 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 31 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาโท Greeshloupt Greeshloupt
ปวช.GreeshlouptGreeshloupt


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สินไหม Non- motor อัพเดท 6 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวทิยาลัยรามคำแหง กฎหมาย


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : oprosiAbulp , oprosiAbulp , oprosiAbulp อัพเดท 4 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 35 จังหวัด : ระนอง
ปวส. oprosiAbulp oprosiAbulp
ต่ำกว่ามัธยมoprosiAbulpoprosiAbulp


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ที่ปรึกษาด้านการขาย พนักงานขาย , ผู้ช่วยนักกฎหมาย อัพเดท 2 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , กฎหมาย , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา นิติศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมานิติศาสตร์


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Uqrtlsr , Fojewwk , Rrrbpdb อัพเดท 2 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 41 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ต่ำกว่ามัธยม Wavgtjy Ajcbeke
ปริญญาโทIxksxfdIphlscj


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : OXYNC , OXYNC , OXYNC อัพเดท 30 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , อื่นๆ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 95,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 25 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาเอก OXYNC OXYNC
ต่ำกว่ามัธยมOXYNCOXYNC


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Oriettenani , Oriettenani , Oriettenani อัพเดท 30 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 29 จังหวัด : ราชบุรี
ปวส. Oriettenani Oriettenani
ปริญญาโทOriettenaniOriettenani


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : coruKa , coruKa , coruKa อัพเดท 29 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 85,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 23 จังหวัด : มหาสารคาม
ปวส. coruKa coruKa
ต่ำกว่ามัธยมcoruKacoruKa


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Williamprart , Williamprart , Williamprart อัพเดท 29 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , จัดซื้อ คลังสินค้า , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 36 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปริญญาเอก Williamprart Williamprart
ปริญญาตรีWilliamprartWilliamprart


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : muh , muh , muh อัพเดท 28 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 7 จังหวัด : นครปฐม
ต่ำกว่ามัธยม muh muh
ปวส.muhmuh


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : jvizzdrwowt , fvzzyjovpkv , ixnzxexckxh อัพเดท 26 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 33 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาเอก mziyxflaori cyxwxbekrcm
ปวส.byxwvjylrybjynyvbxqwtc


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 337    ต่อไป >>>BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30