BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,900 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล , ธุระการ อัพเดท 15 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี นิติศาสตร์


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การเงินหรือธนาคาร , ธุรการ , ประสานงานหรือคีข้อมูล อัพเดท 10 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Jbkolax , Hzzhmih , Mgweklk อัพเดท 8 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 36 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาโท Acgkciw Gzviejr
ปริญญาเอกChwjzzoUhmwxhd


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายบุคคล , พนักงานธุรการ อัพเดท 7 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นิติศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบ้านแก้งวิทยาวิทย์-คณิต


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Teller อัพเดท 7 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นิติศาสตร์


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 5 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , กฎหมาย , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา นิติศาสตรบัณฑิต


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการ อัพเดท 5 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นิติศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางกะปิอังกฤษ-ฝรั่งเศส


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : CherylKep , CherylKep , CherylKep อัพเดท 5 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 22 จังหวัด : ชุมพร
ปวช. CherylKep CherylKep
ปริญญาโทCherylKepCherylKep


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Keypadatfa , Keypadaomt , Keypadanhm อัพเดท 1 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 27 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปวส. Keypadaesi Keypadaamd
ปวส.KeypadameiKeypadaccg


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์ประจำ , ผู้ฝึกสอน , งานเกี่ยวกับกองบรรณาธิการ อัพเดท 1 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , กฎหมาย , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง กฎหมายระหว่างประเทศ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหง


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พนักงานบัญชีแบะการเงิน , พนักงานโรงแรม อัพเดท 1 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา การท่องเที่ยวและโรงแรม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพะเยาการทีองเที่ยวและโรงแรม


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Cctv , ธุรการ​ , บุคคล​ อัพเดท 29 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุดรธานี​ นิติศาสตร์​
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน​ศรีกระนวนวิทยาคม​


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Interfaceanp , Interfaceiya , Interfacedfr อัพเดท 28 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , บัญชี การเงิน การธนาคาร , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 180,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Interfacegac Interfacezup
ปริญญาเอกInterfacezdwInterfaceqlt


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Documentopu , Documentgyr , Documentuja อัพเดท 27 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 49 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปวช. Documentmat Documenttrb
ปวส.DocumentqbyDocumentyjl


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Marisabelaa , Marisabelaa , Marisabelaa อัพเดท 27 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 47 จังหวัด : พะเยา
ปวส. Marisabelaa Marisabelaa
ปริญญาตรีMarisabelaaMarisabelaa


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักกฎหมาย อัพเดท 26 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กฎหมายการเงินและหลักทรัพย์
ปริญญาตรีมหาลัยธรรมศาสตร์นิติศาสตร์


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Carpetscu , Carpetavw , Carpetptx อัพเดท 26 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 17 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาเอก Carpetbwj Carpetbvr
ปวส.CarpeticeCarpetwuz


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย , คณบดีคณะนิติศาสตร์ อัพเดท 26 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , กฎหมาย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อุดมศึกษา
ปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกฎหมายระหว่างประเทศ (การค้าระหว่างประเทศ)


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ , ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล อัพเดท 23 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา นิติศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายราชวินิตบางแก้ว


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , เลขา , พนักงานขาย อัพเดท 22 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รัฐประศาสนศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรีประชารัฐธรรมคุณวิทย์-คณิต


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 345    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30