BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,449 ประวัติ


221. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เกษตร , นักวิชาการเกษตร , นักส่งเสริมวิชาการเกษตร อัพเดท 26 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดงตาลวิทยาวิทย์-คณิต


222. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ตรวจสอบข้อมูล , ธุรการ , เอกสาร อัพเดท 21 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกษตรศาสตร์


223. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 21 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 2563 จังหวัด : ระนอง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย 12 12
ปริญญาโท1212


224. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale supervisor อัพเดท 20 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทคโทโลยีการเกษตร
ปวส.วิยาลัยอาชีวะศึกษาสงขลาอุตสาหกรรมและเทคโลโลยีอาหาร


225. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , ส่งเสริมการเลี้ยง , พนักงานขาย อัพเดท 17 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม สัตวศาสตร์


226. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาลประจำฟาร์ม , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมไก่ อัพเดท 17 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพวิทย์-คณิต


227. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 12 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , กฎหมาย , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 2563 จังหวัด : เชียงใหม่
ปวส. 12 12
ต่ำกว่ามัธยม1212


228. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานขาย อัพเดท 7 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สัตวศาสตร์
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสัตวศาสตร์


229. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า อัพเดท 4 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ โรคพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกาญจนานุเคราะห์


230. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 3 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 2563 จังหวัด : ระยอง
ต่ำกว่ามัธยม 12 12
ต่ำกว่ามัธยม1212


231. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า อัพเดท 2 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา


232. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : DerekReire , DerekReire , DerekReire อัพเดท 1 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : 1 อายุ : 18 จังหวัด :
ปริญญาเอก DerekReire DerekReire
ปริญญาเอกDerekReireDerekReire


233. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยแคชเชียร์ , เสิร์ฟอาหาร อัพเดท 26 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปฐพีวิทยา


234. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัยเกษตร , ส่งเสริมการขาย อัพเดท 23 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาโท มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน โรคพืช
ปริญญาตรีมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนโรคพืช


235. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยสัตวแพทย์ , ธุรการ อัพเดท 21 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ บุรีรัมย์ สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนางรองพิทยาคมวิทย์-คณิต


236. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล อัพเดท 19 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ตาก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สัตวศาสตร์
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยการจัดการผลิตสัตว์


237. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานส่งเสริมการขายอาหารสัตว์น้ำ , พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำ อัพเดท 17 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาศาสตร์การประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมวิทย์-คณิต


238. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร , เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธนาคาร อัพเดท 10 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกษตรศาสตร์ สาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์


239. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย , ประมง , เกษตร อัพเดท 8 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประมง
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ประมง


240. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ด้านประมง , ด้านเกษตร อัพเดท 27 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประมง


<<< ก่อนหน้า    1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 323    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap