BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,368 ประวัติ


221. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน Product อัพเดท 11 ม.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


222. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการประมง อัพเดท 10 ม.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


223. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC , บาริสต้า , งานบริการลูกค้า อัพเดท 10 ม.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชศาสตร์ (พืชสวนประดับ)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมวิทย์-คณิต


224. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , Pc , แคชเชียร์ อัพเดท 27 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไสใหญ่ เทคฌนโลยีภูมิทัศน์
ปวช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่พืชศาสตร์


225. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : - อัพเดท 16 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การจัดการการเกษตร
ปวช.โรงเรียนเทคโนโลยี่บริหารธุระกิจรักไทยอิเล็กทรอนิกส์


226. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ก๊าซชีวภาพ , นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อัพเดท 15 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


227. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สางเสริมเกษตร , พนักงานขาย อัพเดท 5 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มทร อีสาน พืชไร่


228. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ช่าง 10 หมู่ , รปภ. อัพเดท 1 ธ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นครราชสีมา
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปากช่อง 2ศิลป์ภาษา


229. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ด่านกักกันพืช,สัตว์ , งานบริการทั่วไป,QCตรวจสอบคุณภาพสินค้า , งานด้านการเกษตร อัพเดท 21 พ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กีฏวิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา -


230. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานบริการ , เสมียน อัพเดท 4 พ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สัตวศาสตร์


231. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 3 พ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : อยุธยา
ต่ำกว่ามัธยม ร.ร.วัดประมุง


232. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประจำห้องแลป , QC , พนักงานธุรการ อัพเดท 3 พ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาริชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2วิทย์-คณิต


233. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการ , งานประชาสัมพันธ์ , อื่นๆ อัพเดท 30 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) เอกการจัดการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายตาคลีประชาสรรค์สายวิทย์-คณิต


234. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิทยาศาสตร์ , วิจัยและพัฒนา , สัตวบาล อัพเดท 18 ต.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนประจวบวิทยาลัยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


235. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการทั่งไป อัพเดท 28 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 21 จังหวัด : พิษณุโลก
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนหนองพระพิทยา ศิลป์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองพระพิทยาศิลป์


236. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 28 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : พิษณุโลก
ปวช. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี


237. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ , พนักงานบริการ , พนักงานบริการ อัพเดท 28 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : พิษณุโลก
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ศิลป์-ภาษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาศิลป์-ภาษา


238. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายอุปกรณ์ตกปลา , พนักงานดูแลสัตว์นำ้ อัพเดท 3 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : ชลบุรี
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


239. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ควบคุมคุณภาพ , ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด อัพเดท 29 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบัวแก้วเกษรวิทย์-คณิต


240. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : - อัพเดท 29 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"ศิลป์คำนวณ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 319    ต่อไป >>>
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30