BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,586 ประวัติ


7421. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : production planing , QC./QA. superviser , R@D อัพเดท 14 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.สวนอนนัต์วิทย์-คณิต


7422. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เซลล์แมน , ดีเทล , พนักงานขาย อัพเดท 14 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : เชียงราย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแม่จันวิทยาคมวิทย์-คณิต


7423. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Product specialist อัพเดท 14 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร จุลชีววิทยา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรเทคนิคการแพทย์


7424. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนนักเรียน , พนักงานธุรการหรือเจ้าหน้าที่ประสานงาน , ประชาสัมพันธ์หรือCallcenter อัพเดท 14 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์วิทย์-คณิต


7425. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ Q.A. , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางด้านจุลชีววิทยา อัพเดท 14 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี จุลชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดป่าประดู่ ระยองวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


7426. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์ อัพเดท 14 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ชีวิทยาประยุกต์(ชีววิทยา)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจุนวิทยาคมวิทย์-คณิต


7427. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานสอน อัพเดท 14 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณิตศาสตร์


7428. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC , QA , พนักงานห้อง lab อัพเดท 14 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเมืองสุราฎร์ธานีวิทย์-คณิต


7429. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเคมี อัพเดท 14 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี รามคำแหง เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.เมืองนครศรีธรรมราชวิทย์-คณิต


7430. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์วางแผน , นักสถิติ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 14 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณิตศาสตร์ประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยม สาธิต สถาบันราชภัฏพระนครวิทย์-คณิต


7431. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ปฏิตบัติการทางจุลชีววิทยา , QC,QA , พนักงานขายในห้างเขตลพบุรี อัพเดท 13 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ชัยนาท
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชีววิทยาประยุกต์ (แขนงจุลชีววิทยา)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางระจันวิทยาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


7432. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineer , QC/QA , Production/Planning อัพเดท 13 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมีอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชลบุรีวิทย์/คณิต


7433. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู อัพเดท 13 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตร์ทั่วไป


7434. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ด้านการขาย , งานบริการ อัพเดท 13 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มมส วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


7435. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จน.จัดซื้อ , จน.ช่างเทคนิควิทยาศาสตร์ , ธุรการ อัพเดท 13 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วาริชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองใหญ่สิริวรวาทวิทยาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


7436. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิทยาศาสตร์ , นักเคมี , เจ้าหน้าที่ควบคุมเเล็บ อัพเดท 13 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เคมี
ปริญญาตรีรร.เบญจมบพิตรวิทย์-คณิต


7437. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการ , พนักงานตรวจสอบ , พนักงานทั่วไป อัพเดท 12 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สัตวบาล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวาปีปทุมวิทย์-คณิต


7438. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Call center , พนักงานคีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 12 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : นนทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วิทย์-คริต


7439. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูคณิตสาสตร์ ม. ปลาย , ครูคณิตสาสตร์ ม. ต้น , ประกันภัย อัพเดท 12 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาวิทย์-คณิต


7440. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC , นักจุลชีววิทยา , พนักงานห้องปฏิบัติการ อัพเดท 12 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี ม.อุบลราชธานี จุลชีววิทยา


<<< ก่อนหน้า    1 ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... 380    ต่อไป >>>
ข่าว , ข่าวดารา , ดวง , ผู้หญิง , ความรัก , ไลฟ์สไตล์ , ข้อคิด , หวย , ท่องเที่ยว , โรงแรม , มือถือ
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30