BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,265 ประวัติ


41. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RainMachinepzt , RainMachineirg , RainMachinekzg อัพเดท 12 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 44 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาเอก RainMachinebta RainMachineykj
ปริญญาเอกRainMachinedekRainMachinefxz


42. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเครื่องกล , วิศวกรซ่อมบำรุง อัพเดท 11 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมเครื่องกล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกำแพงเพชรพิทยาคมวิทย์-คณิตฯ


43. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer​ , Maintenace​ อัพเดท 11 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​เทคโน​โล​ยีราชมงคล​ธัญบุรี​ วิศวกรรม​เครื่องกล​
ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์​เทคนิคยานยนต์​


44. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Qipyvzv , Wrpeabr , Eiuynwu อัพเดท 11 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 19 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาเอก Fhpwtmo Bmbwpfk
ต่ำกว่ามัธยมEvlwzyrBfybzqr


45. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : AdrianSeani , AdrianSeani , AdrianSeani อัพเดท 10 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 22 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาเอก AdrianSeani AdrianSeani
ปริญญาตรีAdrianSeaniAdrianSeani


46. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Lesliehasse , Lesliehasse , Lesliehasse อัพเดท 10 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 34 จังหวัด : สิงหบุรี
ปริญญาเอก Lesliehasse Lesliehasse
ปวส.LesliehasseLesliehasse


47. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรซ่อมบำรุง อัพเดท 8 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงช่างยนต์


48. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ธุรการ , ควบคุม ตรวจสอบ ทดสอบ คุณภาพผลิต อัพเดท 4 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิศวกรรมเครื่องกล
ปวช.วิทยาลัยอุตส่าหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาอิเล็กทรอนิกส์


49. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , Planner อัพเดท 1 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาลัยธรรมศาสตร์ อตสาหการ (ภาคภาษาอังกฤษ)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์คณิิตศาสตร์


50. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA/QC , Calibration , DCC อัพเดท 1 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฟิสิกส์ประยุกต์


51. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineering Manager , Mechanical Design Engineer , R&D Engineer อัพเดท 30 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 0 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาโท Kasetsart University Mechanical Engineering
ปริญญาตรีKasetsart UniversityMechanical Engineering


52. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการคลังสินค้าขนส่ง อัพเดท 27 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเทคนิคยานยนต์


53. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA Manager , QC Manager อัพเดท 23 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


54. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Stephenbus , Stephenbus , Stephenbus อัพเดท 23 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 6 จังหวัด : จันทบุรี
ปริญญาตรี Stephenbus Stephenbus
ต่ำกว่ามัธยมStephenbusStephenbus


55. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , QA/QC , เจ้าหน้าที่บัญชี อัพเดท 22 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมอุตสาหการ


56. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรมออกแบบ อัพเดท 20 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : จันทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ


57. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิสวกรเครื่องกล อัพเดท 20 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เครื่องกล


58. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Wxbpnmk , Zwgbbcz , Fvarulj อัพเดท 16 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , การขาย การตลาด , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 95,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 9 จังหวัด : ตราด
ปวส. Btcfgra Xavogba
ต่ำกว่ามัธยมWvuxxeaHgqrfzw


59. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sumpigo , sumpigo , sumpigo อัพเดท 16 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 42 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวส. sumpigo sumpigo
ปวส.sumpigosumpigo


60. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Assistant Quality Manager , Supplier Quality , Purchasing Engineer อัพเดท 12 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Stamford International University General Business
ปริญญาตรีMahanakorn Univerrsity of Technology Mechaniclal Engineer


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 314    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30