BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,117 ประวัติ


221. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D) อัพเดท 22 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร


222. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ , RD , QC อัพเดท 22 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาหารและโภชนาการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาศิลป์สังคม


223. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : KitchenAidjpv , KitchenAidxph , KitchenAidfuk อัพเดท 22 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 49 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาโท KitchenAidqmx KitchenAidyfl
ปริญญาเอกKitchenAidznwKitchenAidqnu


224. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Research and development อัพเดท 21 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิศวกรรมแปรรูปอาหาร


225. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เสริฟ , พนักงานต้อนรับ , กุ๊ก อัพเดท 20 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 17 จังหวัด : นนทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ก.ศ.น วิท คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกศนวิทคณิต


226. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประสานงาน อัพเดท 20 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ธุรกิจระหว่างประเทศ


227. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสิร์ฟ , แคชเชีย อัพเดท 20 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : ชลบุรี
ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี อาหารและโภชนาการ


228. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Supervisor QA , QA engineer , QA/QC อัพเดท 19 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


229. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักกำหนดอาหาร , นักโภชนาการ , เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลโภชนาการทางโทรศัพท์และ internet อัพเดท 17 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ชีวเวชศาสตร์ เอก โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยวิทย์-คณิต


230. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อัพเดท 15 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อุตสาหกรรมเกษตร


231. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เสริ์ฟ , รีเซฟชั่น , ครัว อัพเดท 14 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวส. อาชีวะศึกษานครปฐม อาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี)
ปวช.อาชีวะศึกษานครปฐมอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)


232. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการ , ส่งพัสดุ อัพเดท 13 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย การศึกษานอกระบบ


233. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Seudadc , Ieoudhw , Zlusecz อัพเดท 11 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 15 จังหวัด : ยโสธร
ปริญญาโท Xtinlwp Vjfdnse
ปริญญาโทLqrmozaVnpddgj


234. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสิร์ฟ , พนักงานขาย อัพเดท 8 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 19 จังหวัด : ชลบุรี
ต่ำกว่ามัธยม โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี
ต่ำกว่ามัธยม


235. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , QA QC , ผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 6 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มภร.สวนสุนันทา อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
ปริญญาตรีมภร.สวนสุนันทาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ


236. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานควบคุมคุณภาพ , พนักงานประกันคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ อัพเดท 6 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การจัดการความปลอดภัยของอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวัดทรงธรรมวิทย์-คณิต


237. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Infraredpxw , Infraredmiq , Infraredprp อัพเดท 5 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 32 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาเอก Infraredexe Infraredtux
ปริญญาตรีInfraredusjInfraredgra


238. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : SawWqeuiflek , SawWqeuiflek , SawWqeuiflek อัพเดท 2 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , วิศวกร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 21 จังหวัด : อุดรธานี
ปวส. SawWqeuiflek SawWqeuiflek
ต่ำกว่ามัธยมSawWqeuiflekSawWqeuiflek


239. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC , QA อัพเดท 31 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร


240. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนการ อัพเดท 30 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา โภชนาการและโภชนบำบัด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเทศบาล6นครเชียงรายวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 356    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap