BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,213 ประวัติ


221. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เสริฟ ขาย , พนักงานเสริฟ ขาย อัพเดท 16 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 19 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา วิทย์ คณิต


222. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุระการ , ผู้ช่วยผู้จัดการ , สต็อกสินค้า อัพเดท 12 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คหกรรมศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนท่านางแนววิยายนวิทย์-คณิต


223. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : commis อัพเดท 11 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาหาร และโภชนาการ
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตอาหาร และโภชนาการ


224. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักกำหนดอาหาร อัพเดท 9 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โภชนาการและการกำหนดอาหาร


225. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เข้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ , หัวหน้าฝ่ายผลิต อัพเดท 8 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : อุทัยธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


226. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักกำหนดอาหาร อัพเดท 7 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา โภชนาการและโภชนบำบัด


227. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RD , LAB , QA อัพเดท 4 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Mahidol University International College Food Science and technology


228. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานด้านอาหารเเละโภชนาการ , แคชเชียร์ห้องอาหาร , เด็กเเสิร์ฟ อัพเดท 4 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , อื่นๆ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นครราชสีมา
ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อาหารเจเละโภชนาการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำสายตรง


229. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายผลิต , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต , 0811946582 อัพเดท 28 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ operation management
ปริญญาตรีเมืองสมุทรสาครเชียงจันทร์


230. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales , Area Sales , Marketing อัพเดท 26 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอรัญประเทศวิทย์ - คณิต


231. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำโรงพยาบาล , เจ้าหน้าที่งานบริการทั่วไปประจำโรงพยาบาล , เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโรงพยาบาล อัพเดท 7 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาเขตพระนครใต้ อาหารและโภชนาการ
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละอออาหารและโภชนาการ


232. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ QA , เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต , ฝ่ายคลังสินค้า อัพเดท 5 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เทคโนโลยีอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์วิทย์-คณิต


233. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร อัพเดท 2 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ธุรกิจอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดอินทารามวิทย์คณิต


234. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales อัพเดท 30 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ มากกว่า 200,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท
ปริญญาตรี


235. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการ อัพเดท 24 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิทยาศาสตรกาอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกระสังพิทยาคมวิทย คณิต ไทย


236. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : food stylist , food creator อัพเดท 21 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาสิทยาเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ธุรกิจอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดสุทธิวราราม


237. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผจก. ฝ่ายผลิต / คุณภาพ อัพเดท 15 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง Food science
ปวส.มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จันทบุรีFood technology


238. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : auditor อัพเดท 15 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท MBA
ปริญญาตรีFood science and technology


239. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการ , ผู้ช่วยจัดการ อัพเดท 13 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ อาหารภัตตคาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวิทย์-คณิต


240. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานครัว อัพเดท 11 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มทร.พระนคร วิทยาเขตโชติเวช อาหารและโภชนาการ
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีอาหารและโภชนาการ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 361    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap