BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,342 ประวัติ


221. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC , พนักงานขาย , เชฟ อัพเดท 28 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาหารและโภชนาการ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอาหารและโภชนาการ


222. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก อัพเดท 27 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.มัธยมวัดดุสิตตาราม


223. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ , พนักงานควบคุมคุณภาพ (ไมโคร) อัพเดท 26 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี ศิลปากร จุลชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสุรนารีวิทยาวิทย์-คณิต


224. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชียร์ อัพเดท 26 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 19 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา อาหารและโภชนาการทวิภาคี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสามเสนนอก


225. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA, QC , นักวิจัย , นักวิทยาศาสตร์การอาหาร อัพเดท 25 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


226. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Zhvqrip , Nofjzbo , Pixsjpi อัพเดท 25 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 46 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาโท Utlojpb Bpiddtd
ปวส.TiqnnajFnzcgyy


227. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Jeannoenuh , Jeannoenuh , Jeannoenuh อัพเดท 25 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 42 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาเอก Jeannoenuh Jeannoenuh
ปวส.JeannoenuhJeannoenuh


228. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายขาย , ฝ่ายผลิต , ฝ่ายควบคุมคุณภาพ อัพเดท 24 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอุสาหกรรมเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์วิทย์-คณิต


229. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าหน่วยฝ่ายผลิต , QA, QC อัพเดท 23 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบัวใหญ่พิทยาคมวิทย์-ค


230. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D) อัพเดท 22 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร


231. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ , RD , QC อัพเดท 22 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาหารและโภชนาการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาศิลป์สังคม


232. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : KitchenAidjpv , KitchenAidxph , KitchenAidfuk อัพเดท 22 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 49 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาโท KitchenAidqmx KitchenAidyfl
ปริญญาเอกKitchenAidznwKitchenAidqnu


233. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Research and development อัพเดท 21 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิศวกรรมแปรรูปอาหาร


234. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เสริฟ , พนักงานต้อนรับ , กุ๊ก อัพเดท 20 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 17 จังหวัด : นนทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ก.ศ.น วิท คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกศนวิทคณิต


235. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประสานงาน อัพเดท 20 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ธุรกิจระหว่างประเทศ


236. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสิร์ฟ , แคชเชีย อัพเดท 20 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : ชลบุรี
ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี อาหารและโภชนาการ


237. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Supervisor QA , QA engineer , QA/QC อัพเดท 19 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


238. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักกำหนดอาหาร , นักโภชนาการ , เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลโภชนาการทางโทรศัพท์และ internet อัพเดท 17 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ชีวเวชศาสตร์ เอก โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยวิทย์-คณิต


239. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา อัพเดท 15 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อุตสาหกรรมเกษตร


240. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เสริ์ฟ , รีเซฟชั่น , ครัว อัพเดท 14 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวส. อาชีวะศึกษานครปฐม อาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี)
ปวช.อาชีวะศึกษานครปฐมอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)


<<< ก่อนหน้า    1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 368    ต่อไป >>>


BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30