BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,186 ประวัติ


221. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยกุ๊ก / บาร์เทนเดอร์ , ผู้ช่วยช่างภาพ , พนักงานส่งอาหาร อัพเดท 22 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน. -


222. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้QC , R&D , Production supervisor อัพเดท 18 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนวิท-คณิต


223. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Freelance อัพเดท 13 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต food serve
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตfood serve


224. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RD , QA , QC อัพเดท 7 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เทคโนโลยีการอาหาร


225. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : KdpoOqyflek , KdpoOqyflek อัพเดท 4 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 48 จังหวัด : ตาก
ปริญญาตรี KdpoOqyflek KdpoOqyflek
ปริญญาเอกKdpoOqyflekKdpoOqyflek


226. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อัพเดท 2 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี อาหารและโภชนาการ


227. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Mxaehii , Qciojvj , Qqmmlrw อัพเดท 30 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 85,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 28 จังหวัด : อำนาจเจริญ
ปริญญาโท Ibchrzf Krxsckv
ต่ำกว่ามัธยมTkpnictCdcarue


228. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 29 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ตราด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วิทยาศาสตร์และเทคโทโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯวิทย์คณิต


229. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการร้าน อัพเดท 28 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , จัดซื้อ คลังสินค้า , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอิเล็คโทรนิกส์


230. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Qa อัพเดท 27 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดการอุตสาหกรรม


231. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC , QA , Supervisor อัพเดท 17 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโนนสังวิทยาคารวิทย์-คณิต


232. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จักการฝ่ายคลังสินค้า , หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อัพเดท 15 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมด่านสำโรงภาษาไทย-สังคม


233. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ อัพเดท 15 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , การขาย การตลาด , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาหารและโภชนาการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางบัวทองศิลป์-ฝรั่งเศส


234. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D Bakery , R&D Food อัพเดท 13 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานี การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนาวิทย์-คณิต


235. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุคุณภาพ , ธุรการ อัพเดท 11 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร


236. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจสอบคุณภาพ อัพเดท 9 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร แขนงวิชาเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปากพลีวิทยาคารวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


237. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พ่อครัว , ดูแลร้าน อัพเดท 9 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย มัธยมปุรณาวสา วิทย์


238. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : www.google.com , www.google.com , www.google.com อัพเดท 8 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , วิศวกร , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 45 จังหวัด : นนทบุรี
ต่ำกว่ามัธยม www.google.com www.google.com
ต่ำกว่ามัธยม www.google.com www.google.com


239. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA, QC, QS , เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต , อื่นๆ อัพเดท 7 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดมหาพุทธารามวิทย์-คณิต


240. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเขียนแบบ , โฟร์แมน , สำรวจ อัพเดท 6 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. เทคนิคชัยภูมิ ช่างโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนภูเขียวพละ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 360    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap