BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 7,147 ประวัติ


301. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานควบคุมคุณภาพ , พนักงานในห้องLab อัพเดท 6 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทคโนโลยีการอาหาร


302. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Heathermub , Heathermub , Heathermub อัพเดท 5 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 29 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาเอก Heathermub Heathermub
ปริญญาตรีHeathermubHeathermub


303. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Lab , R&D QA QC , นักโภชนาการ อัพเดท 5 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46วิทย์-คณิต


304. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Qc อัพเดท 4 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์


305. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้อง Lab , ครูพี่เลี้ยงเด็ก , ธุรการ อัพเดท 3 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี พระโขนงพิทยาลัยพ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์


306. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Txyckse , Ozngcfg , Juunyzf อัพเดท 2 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานบริการทั่วไป บริกร , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 32 จังหวัด : ระนอง
ปริญญาโท Ksqxwny Zaowifw
ปริญญาเอกYrkmqjpBaphozn


307. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Seriesxpt , Seriesbda , Seriesrqe อัพเดท 31 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 6 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี Seriesygx Seriesikw
ต่ำกว่ามัธยมSeriesudrSerieshcz


308. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Dumxves , Rftuvvk , Pwlcztb อัพเดท 29 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 3 จังหวัด : แพร่
ปวช. Ydvgawr Bgrnbng
ต่ำกว่ามัธยมFnhxlvmWqounwd


309. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนาการ , นักกำหนดอาหาร อัพเดท 27 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โภชนาการและการกำหนดอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์วิทย์-คณิต


310. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA , R&D อัพเดท 26 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวิทยาศาสตร์การอาหาร (food science)


311. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Qc supervisor , Qa supervisor , Sale อัพเดท 24 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายราชสีมาวิทยาลัย2วิทย์-คณิต


312. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักปฏิบัติการจุลชีววิทยา , QA/QC , ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 23 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร จุลชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาวิทย์-คณิต


313. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : rolex uhr , rolex uhr , rolex uhr อัพเดท 21 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , เลขานุการ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 27 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาโท rolex uhr rolex uhr
ต่ำกว่ามัธยมrolex uhrrolex uhr


314. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Caseynut , Caseynut , Caseynut อัพเดท 19 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 29 จังหวัด : สตูล
ปริญญาเอก Caseynut Caseynut
ต่ำกว่ามัธยมCaseynutCaseynut


315. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยกุ๊ก อัพเดท 13 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : เชียงใหม่
ปวช. วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เทคนิคคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหอพระ


316. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Premiumlzw , Premiumvrq , Premiumwjd อัพเดท 13 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 13 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาเอก Premiumawp Premiumjch
ปวช.PremiumayePremiumwwa


317. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต , Senior Supervisor อัพเดท 12 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร. นวมินทราชูทิศ มัชฌิมวิทย์-คณิต


318. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิจัยเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์ , การควบคุมการผลิต , การตรวจสอบ เเละการประกันคุณภาพ อัพเดท 11 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีทางอาหาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเทพศิรินทร์ สมุทรปราการวิทย์-คณิต


319. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจสอบคุณภาพ , พนักงานผลิต อัพเดท 7 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย นาวังวิทยา วิทย์คณิต


320. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Pouringrmh , Pouringzlh , Pouringzej อัพเดท 5 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 36 จังหวัด : พิษณุโลก
ปวช. Pouringlqc Pouringaxq
ปริญญาตรีPouringorkPouringecl


<<< ก่อนหน้า    1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 358    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap