VC Fabric Co.,Ltd

บริษัท วีซี. แฟบริค จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอ นำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้า สำหรับการตกแต่งภายในบ้าน, ผ้าม่าน, ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์, เฟอร์นิเจอร์ มากว่า 30 ปี


ที่อยู่ เลขที่ 1231 อาคารวิจิตร ถนนสุขุมวิท 71 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250


โทร 0-2769-6000 | แฟกส์ 0-2318-1942
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sale ภาคใต้)

- รักษาลูกค้ารายเดิม
- หาลูกค้ารายใหม่
- นำเสนอสินค้าและบริการ
- ติดตามเก็บค่าสินค้า และบริการ

อัตรา 2

เงินเดือน ไม่ระบุ
VC Fabric Co.,Ltd

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ช่างซ่อมบำรุง

  งานซ่อมบำรุง และรักษาอาคารสถานที่ของบริษัทฯ และเครื่องจักรภายในโกดังคลังสินค้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

  ทำงานด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่ธุรการขาย / Sales Admin. Officer

  - จัดทำใบเสนอราคาและเอกสารของฝ่ายขาย
  - ประสานงานระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า และภายในบริษัท
  - บัน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า

  - จัดทำและติดตาม ใบจัดสินค้า
  - บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในโปรแกรมระบบคลังสินค้า
  - ประสานงานกั

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่บริหารงานขายดีไซน์เนอร์ (Designer Sale Executive)

  - ขายสินค้าและบริการ
  - รักษาลูกค้าเดิม และหาลูกค้ารายใหม่
  - เป็นตัวแทนและเป็นภาพลักษณ์บริษัทฯ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. พนักงานคลังสินค้า/พนักงานฝ่ายผลิต

  รับสินค้า จัดเก็บสินค้า และเบิกจ่ายสินค้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดส่ง

  - วางแผนและจัดลำดับการจัดส่งสินค้าประจำวันละวัน
  - รับผิดชอบด้านทำเอกสารการจัดส่ง
  - ประสานงานด้านกา

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sale ติดตั้งผ้าม่าน)

  - ติดต่อเสนอขายสินค้าสำหรับงานตกแต่ง แก่ลูกค้าที่สนใจบริการติดตั้งผ้าม่าน
  - ประสานงานกับลูกค้าจนก

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่สรรหา

  - วางแผนการสรรหาบุคลากร, หาแหล่งงาน
  - โฆษณาตำแหน่งงานว่าง
  - ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครงาน ทดสอบ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)

  1.ติดต่อประสานงานกับนิตยสารต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ลง AD โฆษณา
  2.จัดทำเนื้อหา Newsletter บริษัทฯ Vivace

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล/ธุรการทั่วไป (คนพิการ)

  ให้บริการข้อมูลกับลูกค้าที่ติดต่อสอบถาม

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. ช่างติดตั้งผ้าม่าน ด่วน

  ติดตั้งผ้าม่านให้กับลูกค้า และบริการหลังการขาย ตามความพึงพอใจของลูกค้า

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (ติดตั้งผ้าม่าน)

  - ติดต่อเสนอขายสินค้าสำหรับงานตกแต่ง แก่ลูกค้าที่สนใจบริการติดตั้งผ้าม่าน
  - ประสานงานกับลูกค้าจนกว่

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่ธุรการติดตั้ง

  - จัดทำใบเสนอราคา และเอกสารของฝ่ายขาย
  - ประสานงานระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า และภายในบริษัท
  - บันทึ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. Overseas Purchasing Officer

  - Negotiate with overseas suppliers relative to pricing, lead time, quality and other supply chain f

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. buyer

  - Liaise and maintain good relationship with suppliers in relation to all responsible matters.
  - So

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า

  - จัดทำและติดตาม ใบจัดสินค้า
  - บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในโปรแกรมระบบคลังสินค้า
  - ประสานงานกับหน

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. พนักงานตัดเย็บผ้าม่าน

  - รีดผ้าม่านที่เย็บเสร็จแล้ว
  - บรรจุภัณฑ์
  - จัดเตรียมผ้าก่อนขึ้นการผลิต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ตัดเย็บผ้าม่าน)

  - วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต
  - ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  - ควบคุมดูแลพนักงาน
  - เพิ่มผลผลิต และลด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. Human Rescues Officer / เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล

  - โทรนัดสัมภาษณ์งาน
  - เช็คใบลา และเวลาการมาปฏิบัติงานของพนักงาน
  - งานสวัสดิการต่าง ๆ
  - ประสานงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. พนักงานคลังสินค้า

  รับสินค้า จัดเก็บสินค้า และเบิกจ่ายสินค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. Business Process Analyst

  - Working in conjunction with application developer and users to enhance application.
  - Analyze ope

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (ดีไซน์เนอร์)

  - ขายสินค้าและบริการ
  - รักษาลูกค้าเดิม และหาลูกค้ารายใหม่
  - เป็นตัวแทนและเป็นภาพลักษณ์บริษัทฯ
  - ใ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ / Reception

  ต้อนรับผู้มาติดต่อกับบริษัท

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. เจ้าหน้าที่สรรหา

  - วางแผนการสรรหาบุคลากร, หาแหล่งงาน
  - โฆษณาตำแหน่งงานว่าง
  - ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครงาน ทดสอบ และ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. พนักงานขับรถส่งสินค้า

  จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ประจำภาคใต้

  รักษาลูกค้ารายเดิม
  - หาลูกค้ารายใหม่
  - นำเสนอสินค้าและบริการ
  - ติดตามเก็บค่าสินค้า และบริการจากล

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. หัวหน้าช่างติดตั้ง

  - วางแผนและกระจายงานการติดตั้งให้กับทีมช่าง
  - ควบคุม ดูแลงานติดตั้งให้มีประสิทธิภาพและทันตามกำหนด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  VC Fabric Co.,Ltd

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |