VC Fabric Co.,Ltd

บริษัท วีซี. แฟบริค จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอ นำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้า สำหรับการตกแต่งภายในบ้าน, ผ้าม่าน, ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์, เฟอร์นิเจอร์ มากว่า 30 ปีเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (ดีไซน์เนอร์)
รายละเอียดงาน
- ขายสินค้าและบริการ
- รักษาลูกค้าเดิม และหาลูกค้ารายใหม่
- เป็นตัวแทนและเป็นภาพลักษณ์บริษัทฯ
- ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่บริษัทฯ
- จัดทำรายงานสรุปประจำวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ ไม่ระบุ อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิ ปวส. ขี้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลิกดี
4. มีประสบการณ์ทางการขายอย่างน้อย 1 ปี
5. ถ้ามีประสบการณ์ในวงการผ้าม่าน หรือ Interior design จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีทักษะในการนำเสนองานขาย
7. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
8. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
9. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
10. มีใจรักงานบริการ มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล

วิธีการสมัคร
สมัครผ่านทาง E-mail : recruit@vc-fabric.com

VC Fabric Co.,Ltd


เลขที่ 1231 อาคารวิจิตร ถนนสุขุมวิท 71 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel: 0-2769-6000 Fax: 0-2318-1942
WebSite: http://www.vc-fabric.com


VC Fabric Co.,Ltd > เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ประจำภาคใต้
VC Fabric Co.,Ltd > buyer
VC Fabric Co.,Ltd > เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า
VC Fabric Co.,Ltd > พนักงานตัดเย็บผ้าม่าน
VC Fabric Co.,Ltd > พนักงานขับรถส่งสินค้า
VC Fabric Co.,Ltd > พนักงานคลังสินค้า
VC Fabric Co.,Ltd > เจ้าหน้าที่สรรหา
VC Fabric Co.,Ltd > Overseas Purchasing Officer
VC Fabric Co.,Ltd > ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ตัดเย็บผ้าม่าน)
VC Fabric Co.,Ltd > เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (ติดตั้งผ้าม่าน)
VC Fabric Co.,Ltd > หัวหน้าช่างติดตั้ง
VC Fabric Co.,Ltd > เจ้าหน้าที่ต้อนรับ / Reception
VC Fabric Co.,Ltd > ช่างติดตั้งผ้าม่าน ด่วน
VC Fabric Co.,Ltd > Human Rescues Officer / เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
VC Fabric Co.,Ltd > เจ้าหน้าที่ธุรการติดตั้ง
VC Fabric Co.,Ltd > Business Process Analyst
VC Fabric Co.,Ltd > พนักงานคลังสินค้า/พนักงานฝ่ายผลิต
VC Fabric Co.,Ltd > เจ้าหน้าที่บริหารงานขายดีไซน์เนอร์ (Designer Sale Executive)
VC Fabric Co.,Ltd > ช่างซ่อมบำรุง
VC Fabric Co.,Ltd > เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)
VC Fabric Co.,Ltd > เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sale ติดตั้งผ้าม่าน)
VC Fabric Co.,Ltd > เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sale ภาคใต้)
VC Fabric Co.,Ltd > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
VC Fabric Co.,Ltd > เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล/ธุรการทั่วไป (คนพิการ)
VC Fabric Co.,Ltd > เจ้าหน้าที่สรรหา
VC Fabric Co.,Ltd > เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้า
VC Fabric Co.,Ltd > เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดส่ง
VC Fabric Co.,Ltd > เจ้าหน้าที่ธุรการขาย / Sales Admin. OfficerBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |