บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด


ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่ม \"สปริงเคิล\" มีสำนักงานขายที่สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 13) และมีศูนย์กระจายน้ำดื่มครอบคลุมทุกเขตในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่

- คลังสินค้าดอนเมือง
- คลังสินค้าปทุมธานี
- คลังสินค้าปากเกร็ด
- คลังสินค้าพระราม 3
- คลังสินค้าพระราม 2
- คลังสินค้าประเวศ
- คลังสินค้ากิ่งแก้ว
- คลังสินค้าทวีวัฒนา
- คลังสินค้าบุุคคโล

ขณะนี้บริษัทกำลังขยายงาน ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หลายตำแหน่งดังนี้


ที่อยู่ เลขที่ 1ซ.วิภาวดีรังสิต 41 แยก 1 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210


โทร 02-712-7272 ต่อ 1250 | แฟกส์ 0-2533-6834
1. เลขานุการ (สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ)

ไม่ระบุ

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  - งานสรรหาพนักงาน
  - ติดต่อประสานงานกับกรมการจัดหางาน , Web Site สมัครงาน
  - งานฝึกอบรม
  - อื่นๆ ตาม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Sale Representative

  -วางแผนการขาย และรักษาลูกค้าเก่า
  -วางแผนในการหาลูกค้าใหม่

  อัตรา 6

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีการเงิน ประจำสำนักงานดอนเมือง

  - ดูแลงานทางด้านบัญชีทั่วไป

  อัตรา 6

  เงินเดือน ตามที่ตกลง + ประสบการณ์
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. หัวหน้าธุรการขาย (ประจำสำนักงานโฮมเพลส ทองหล่อ13)

  - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
  - ดูแล ควบคุม การทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการขาย
  - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. หัวหน้าเขตควบคุมการจัดส่ง

  - ควบคุมการจัดส่งน้ำดื่มให้กับลูกค้า
  - ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และเจ้าหน้าที่ส่งน้ำ
  - งานอื่น

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. พนักงานเช็กเกอร์ (ตรวจรับ/จ่ายสินค้า)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  -ตรวจนับสินค้า และดูแลรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมจัดส่ง
  -ตรวจเช็คเอกสารและจำนวนสินค้าที่

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Lab)

  - วางแผนในการทดสอบคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมีและเชื้อจุลินทรีย์ของ น้ำดิบ น้ำระหว่างกระบวนการผลิต และน้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ผู้ประกอบการจัดส่งน้ำถัง 18.9 ลิตร

  จัดส่งน้ำดื่ม ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (90% หยุดวันอาทิตย์) มีงานให้วิ่งส่งทุก ๆ วัน ๆ ละ 2 เที่ยว มีเส้

  อัตรา จำนวนมาก

  เงินเดือน รายได้ตามรอบการจัดส่ง
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. วิศวกรโรงงาน

  1. ซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องจักรในโรงงาน
  2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  3. งานไฟฟ้าเบื้องต้น

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. ผู้จัดการฝ่ายบริการจัดส่ง / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการจัดส่ง

  - ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าให้ได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง
  ระหว่างลูกค้ากับบริษัท

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. พนักงานธุรการขาย (Sale Co-ordinator)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

  - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
  - จัดทำรายงานสรุปรายเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา
  - จัดทำเอกสาร, รายงาน, ตามท

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. หัวหน้าเขตควบคุมการจัดส่ง

  ไม่ระบุ

  อัตรา 10

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เลขานุการผู้บริหาร

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. ช่างไฟฟ้า

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

  ตรวจนับสินค้าก่อนขึ้นรถจัดส่ง และรับคืนสินค้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. Sale-Co-ordinator

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. Sales Supervisor

  วางแผนงานขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไป และร่วมวางแผนการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัฒฑ์ รวมถึงติดตามความเคลื่อ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. พนักงานขับรถ 4 ล้อ

  ขับรถส่งน้ำให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของบริษัท

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. เช็คเกอร์ (เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า)

  ตรวจนับสินค้า และตรวจเช็คจำนวนน้ำ ที่ขึ้นและลงจากรถจัดส่งสินค้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. พนักงานธุรการฝ่ายผลิต

  จัดทำรายงานต่าง ๆ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. เจ้าหน้าที่บริการจัดส่ง

  ควบคุมดูแลพนักงานจัดส่ง ให้สามารถบริหารงานจัดส่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. เจ้าหน้าที่การตลาด

  ออกตลาดตามอาคารชุด เพื่อติดต่อหาตัวแทนจำหน่ายสินค้า รวมถึงการค้นหาพื้นที่ในการตั้งบู๊ท แสดงสินค้าตาม

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. หัวหน้าเขตบริการจัดส่ง

  ควบคุมดูแลพนักงานจัดส่ง ให้สามารถบริหารงานจัดส่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้า

  แนะนำการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับบริการน้ำดื่มในกลุ่มเป้าหมาย เช่น นิติบุคคลหรือฝ่ายบริหารอาคารสำนักงา

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ดอนเมือง, หลักสี่

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |