บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

บริษัท เอสแอนด์ดีอินดัสทรี้ จำกัด เริ่มต้นก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 7 ล้านบาท ต่อมาได้มีการเพิ่มทุนอีกหลายครั้ง จนกระทั่งมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 400 ล้านบาท ในระยะแรกบริษัทผลิตเฉพาะแผ่นกระดาษลูกฟูก โดยมีกำลังการผลิต 18,000 ตันต่อปี ต่อมามีการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากกระบวนการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก ปัจจุบันสามารถผลิตแผ่นและกล่องกระดาษลูกฟูกได้ถึง 84,000 ตัน/ปี


ที่อยู่ เลขที่ 69/42 หมู่ที่ 4 ซอยศักดิ์มงคล ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150


โทร 0-2452-1291, 0-2402-4521291 , 02-4521705 ถึง 6 | แฟกส์ 0-2452-1659-60
1. เจ้าหน้าที่ขาย

ดูแลเกี่ยวกับงานขายกล่องกระดาษลูกฟูก ออกหาตลาดลูกค้าใหม่ ขยายฐานลูกค้า เยี่ยมเยียนรักษาฐานลูกค้าเดิม

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ช่างเขียนแบบ

  เขียนแบบ ถอดแบบ งานตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น อะไหล่หรือชิ้นส่วนเครื่องจักร หรือชิ้นงานต่างๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. วิศวกรการผลิต

  สนับสนุนงานของฝ่ายผลิต , ควบคุมขั้นตอนการทำงานของฝ่ายผลิตให้ได้คุณภาพอย่างต่อเนื่อง , ร่วมวิเคราะห์ป

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ผู้จัดการแผนกบัญชี

  ดูแลงานระบบบัญชีทั้งหมด
  ทำประมาณการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี(ภ.ง.ด.51)
  จัดทำข้อมูลจา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  ประสานงานระหว่างSale กับลูกค้า , รับ Order ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง , รับคำร้องเรียนจา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. วิศวกรเครื่องกล

  - ประสานงานซ่อมบำรุงทั่วไปและฉุกเฉิน
  - กำหนดและปรับปรุงแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำเดือน
  - จ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. หัวหน้าแผนกสารสนเทศ

  -ควบคุมดูแลงานระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัททั้งระบบ
  -ควบคุมลิขสิทธิ์ของSoftware ที่ใช้ภายในบริษัทฯ ให้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พยาบาลวิชาชีพ

  ดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยของพนักงานบริษัทฯ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ช่างยนต์

  รับผิดชอบการซ่อมแซมรถของบริษัทฯ ได้แก่ รถยนต์ประจำตำแหน่ง , รถบรรทุกขนส่ง , รถโฟคลิฟท์ ตามอาการเสียข

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เลขานุการฝ่ายขายการตลาด

  จัดทำรายงานการขาย ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ รวบรวมข่าวสารทางการตลาดแจ้งแก่ผู้บังคับบัญชา ตรวจทานใบเส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. หัวหน้าหน่วยผลิต

  รับผิดชอบการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตกระดาษลูกฟูกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. หัวหน้าห้องทดสอบ

  ควบคุมการทำงานของพนักงานและขั้นตอนการทำงานให้ได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบวัตถุดิบ , วัสดุและผล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เลขานุการผู้บริหาร

  1. นำเสนองานของหน่วยงานต่างๆ โดยตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนนำเสนอ
  2. จัดส่งเอกสาร ประสานงา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. หัวหน้าหน่วยแบบพิมพ์

  1.รับงานจากฝ่ายขาย
  2.ติดต่อบริษัทผู้ผลิตบล็อกพิมพ์ ในการจ้างทำบล็อกพิมพ์
  3.จ่ายงานให้พนักงานในหน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. พนักงานขับรถโฟคลิฟท์ไฟฟ้า

  ขับรถโฟคลิฟท์ไฟฟ้าในการจัดเก็บงานเข้าตามพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. พนักงานทั่วไป (คนพิการ)

  งานทั่วไปที่สามารถปฏิบัติได้ เปรียบเทียบกับสภาพความพิการ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่บัญชี

  จ่ายชำระหนี้ , ภาษีหักณ ที่จ่าย , ภงด.3 , ภงด.53 , วางบิล รับผิดชอบด้านงานบัญชีต้นทุน จัดเก็บข้อมูล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. พนักงานขับรถ 6ล้อ,4ล้อ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า

  ขับรถขนส่งสินค้าไปตามบริษัทลูกค้าต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. หัวหน้าแผนกคลังวัตถุดิบ

  ควบคุม ดูแลงานในแผนกคลังวัตถุดิบ ตั้งแต่การรับเข้า การเบิกจ่าย การควบคุมสต๊อกคงเหลือ ตลอดจนควบคุมการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล/พลังงาน(ประจำจังหวัดสระแก้ว)

  ดูแลงานในด้านวิศวกรรม งานด้านระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกลและระบบพลังงาน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  ขับรถให้ผู้บริหารจากที่พักอยู่แถวซ.จรัญสนิทวงศ์ 46 มาส่งที่บริษัทฯ ซึ่งอยู่ซ.บางกระดี่ 16 ถ.พระราม 2

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. ช่างยนต์

  ดูแลรับผิดชอบการซ่อม การบำรุงรักษารถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , รถโฟคลิฟท์ทั้งระบบน้ำมันและระบบไฟฟ้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. วิศวกรสิ่งแวดล้อม/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำ(ประจำจังหวัดสระแก้ว)

  ควบคุมดูแลระบบน้ำ ระบบบำบัดน้ำให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. ช่างซ่อมบำรุง

  ดูแลงานซ่อมบำรุง งานบำรุงรักษาเครื่องจักร และทำงานด้านการสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล-ออกบิล

  บันทึกข้อมูลลูกค้าใหม่ ออกใบวางบิล , ใบกำกับภาษี , บิลเงินสด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. วิศวกรการพิมพ์

  ดูแลด้านเทคนิคการผลิต , ประสานงานกับผู้ผลิตบล็อกพิมพ์ , แบบไดคัท และหมึกพิมพ์ , พิจารณาปัญาเพื่อหาวิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า (ประจำจังหวัดสระแก้ว)

  รับผิดชอบด้านงานไฟฟ้า ซ่อมแซม บำรุงรักษาหรืองานตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด สระบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (วัตถุดิบ)

  ควบคุมดูแล และจัดระบบงานในแผนกให้เรียบร้อย ซึ่งเป็นคลังสินค้าวัตถุดิบประเภทกระดาษคราฟ ตั้งแต่การรับเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. IT Support

  ดูแล ระบบงานสารสนเทศ งานระบบ IT การติดตั้ง ดูแลการใช้งานของ USer ภายในหน่วยงานต่าง ซ่อมแซม บำรุงรักษ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 8,000-11,000
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. หัวหน้าคลังสินค้า(ประจำจังหวัดสระแก้ว)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

  ประสานงานระหว่างSale กับลูกค้า , รับ Order ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง , รับคำร้องเรียนจา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. เลขานุการและจัดซื้อต่างประเทศ

  - รับผิดชอบด้านงานเลขานุการของผู้บริหาร
  - รับผิดชอบด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ เช่น คัดเลือกผู้ขาย SPA

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ประจำจ.สระแก้ว

  ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานภายในบริษัทฯ จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  ดูและระบบงานบัญชีทั้งหมด ภงด.51 ข้อมูลทะเบียนเงินเดือนพนักงาน เอกสารงานบัญชี ตรวจสอบ PR เงินสด ทำราย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. ช่างไฟฟ้า

  ดูแลระบบไฟฟ้าของโรงงานตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถเข้ากะ ทำงานล่วงเวลาได้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 36. เจ้าหน้าที่ระบบบัญชี

  -สำรวจ รับแจ้งปัญหา และบันทึกปัญหาของผู้ใช้งานระบบ ERP เพื่อรายงานต่อหัวหน้า
  - ประสานงานทางด้าน A

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 37. ช่างยนต์/ช่างเชื่อม/ช่างกลึง (ประจำจังหวัดสระแก้ว)

  -รับผิดชอบงานซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ รถโฟคลิฟท์
  -รับผิดชอบงานด้านการเชื่อมชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหม

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 38. วิศวกรการผลิต(ประจำจังหวัดสระแก้ว)

  ดูแลระบบการทำงานของเครื่องจักร เก็บข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความเหมาะสม ลดต้นทุนในก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 39. วิศวกรการผลิต

  วิเคราะห์กระบวนการผลิต , หาวิธีการในการลดต้นทุนในการผลิต , ดูแลและวิเคราะห์แก้ไขปัญหาจากกระบวนการผลิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 40. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(ประจำจังหวัดสระแก้ว)

  รับผิดชอบวางแผน/ กำหนดกลยุทธ์/ พัฒนา/ กำกับดูแลการดำเนินงานการบริหาร และ
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด สระแก้ว

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 41. หัวหน้าวิศวกรการผลิต

  สนับสนุนงานของฝ่ายผลิต , ควบคุมขั้นตอนการทำงานของฝ่ายผลิตให้ได้คุณภาพอย่างต่อเนื่อง , ร่วมวิเคราะห์ป

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 42. เจ้าหน้าที่เงินเดือน (ประจำบริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์)

  ดูแลรับผิดชอบด้านการคิดค่าแรงพนักงานทั้งส่วนสำนักงานและส่วนโรงงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 43. เจ้าหน้าที่ขายกล่องกระดาษลูกฟูก

  ดูแลเกี่ยวกับงานขายกล่องกระดาษลูกฟูก ออกหาตลาดลูกค้าใหม่ ขยายฐานลูกค้าและติดต่อลูกค้าได้ดี เยี่ยมเยี

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 44. หัวหน้าห้องปฏิบัติการทดสอบ

  ควบคุมการทำงานของพนักงานและขั้นตอนการทำงานให้ได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบวัตถุดิบ , วัสดุและผล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 45. วิศวกรไฟฟ้า

  ประสานงานซ่อมบำรุงทั่วไปและฉุกเฉิน,วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขเครื่องจักร , กำหนดแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |