บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มชั้นนำ ผลิตสินค้าใต้กระบวนการการผลิตอันทันสมัยและได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล


ที่อยู่ เลขที่ 392/56-57 ซ.ปรีชาพาณิชย์ ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200


โทร 02-497-9111 ต่อ 3202-4 | แฟกส์ 02-4204781
1. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ฝ่ายขายในประเทศ

ไม่ระบุ

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้จัดการแผนก Modern Trade

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่คุมเครื่องจักร

  ควบคุมการเดินเครื่องจักรในไลน์การผลิต / การซ่อมบำรุง เครื่องจักร

  อัตรา 15

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. วิศวกร ซ่อมบำรุง

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่วิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ผู้จัดการฝ่าย คลังสินค้าและจัดส่ง

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. นักพัฒนาตำรับ / สาธิต

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ซุปเปอร์ไวเซอร์คลังสินค้าและจัดส่ง

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. นักวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. วิศวกรไฟฟ้า

  วางแผน ควบคุม ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า ภายในโรงงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. ซุปเปอร์ไวเซอร์/เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. ซุปเปอร์ไวเซอร์/เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ซุปเปอร์ไวเซอร์ ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ/บริหารระบบคุณภาพ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  การสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์เบื้องต้น และงานฝึกอบรม / พัฒนาบุคลากร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

  จังหวัด นครปฐม

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. เลขานุการผู้บริหาร

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระนคร, ราชดำเนิน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |