บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มชั้นนำ ผลิตสินค้าใต้กระบวนการการผลิตอันทันสมัยและได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากลผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
รายละเอียดงาน
ไม่ระบุ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย-หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์งานด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล

สวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุดยูนิฟอร์ม การฝึกอบรม&พัฒนาบุคลากร

วิธีการสมัคร
สนใจสมัครงานติดต่อ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด


เลขที่ 392/56-57 ซ.ปรีชาพาณิชย์ ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel: 02-497-9111 ต่อ 3202-4 Fax: 02-4204781
WebSite: http://www.ampolfood.com


บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด > ผู้จัดการผลิตภัณฑ์/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด > ผู้จัดการแผนก Modern Trade
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด > ซุปเปอร์ไวเซอร์/เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด > นักวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด > ซุปเปอร์ไวเซอร์/เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด > เจ้าหน้าที่วิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด > นักพัฒนาตำรับ / สาธิต
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด > ผู้จัดการฝ่าย คลังสินค้าและจัดส่ง
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด > ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด > ซุปเปอร์ไวเซอร์ ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ/บริหารระบบคุณภาพ
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด > ซุปเปอร์ไวเซอร์คลังสินค้าและจัดส่ง
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด > วิศวกร ซ่อมบำรุง
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด > เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ฝ่ายขายในประเทศ
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด > เจ้าหน้าที่คุมเครื่องจักร
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด > เลขานุการผู้บริหาร
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด > เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด > ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด > วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด > ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด > ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) > ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |