บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น13 ล้านบาท ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น ในการที่จะผลิตอาหารสำเร็จรูปคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภค โดยมีโรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ


ที่อยู่ 16/17 ม.7 ซอยวัดสลุด ถ.บางนา-ตราด กม.9 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540


โทร 02-750-0505 ต่อ 219, 088-022-5637 | แฟกส์ 02-750-2636
1. Marketing (CSR)

- ดูแลการตลาดด้าน Event / CSR
- กิจกรรมด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
- ประสานงานกับ Supplier ในการดำเน

อัตรา 1

เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. R&D

  ดูงานงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (สาขาบางบ่อ)

  - วางแผนการจัดอบรมประจำปี
  - จัดฝึกอบรม พร้อมทั้งสรุปการประเมินผลทั้งภายใน-นอกบริษัท
  - จัดทำเอกสารส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (Brand)

  1. การทำวิจัยการตลาดที่ครอบคลุมเนื้อหาหลัก
  - ขนาดของธุรกิจ
  - ข้อมูลของคู่แข่งทั้งโดยตรงและโดยอ้อมท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ

  - รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารงานขายตาม Shop และ จัดบูธขายสินค้านอกสถานที่ ทั้งกรุงเทพและต่างจังห

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ผู้จัดการโรงงาน

  - กำกับดูแลการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมาย
  - การบริหารจัดการความรู้พัฒนาทีมงานและพัฒนาการดำเนินกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ

  - รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารงานขายตาม Shop และ จัดบูธขายสินค้านอกสถานที่ ทั้งกรุงเทพและต่างจังห

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. Food Service Sales กรุงเทพและปริมณฑล (ด่วนมาก)

  วางแผนการขาย และปฏิบัติงานขายในพื้นที่และกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ
  นำเสนอแนวคิดการพัฒนาสินค้าใหม่ / ส

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. QA Manager

  - วางแผน ควบคุม ติดตามและพิจารณาการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเสร็จรูปและการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. Sales Supervisor (Up country)

  - บริหารทีมขายหน่วยรถเครดิต/เงินสด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ให้ได้ตามเป้าหมาย
  - ให้คำแนะนำปรึกษาแก่พน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. Food Service Sales ภูเก็ต / พัทยา

  - วางแผนการขาย และปฏิบัติงานขายในพื้นที่และกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ
  - นำเสนอแนวคิดการพัฒนาสินค้าใหม่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. Product Marketing

  - หาข้อมูลและแนวโน้มทางการตลาด เทรนสินค้าใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
  - ประสานงาน ควบคุม ปรับเปลี่ย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. หัวหน้าส่วนแผนกผลิต

  - ควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด
  - ควบคุม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

  1.จัดทำรายงานขายที่ได้รับมอบหมาย
  2.ติดต่อประสานงานระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า
  3.รับออร์เดอร์ลูกค้าท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. Marketing Trainee

  - หาข้อมูลและแนวโน้มทางการตลาด เทรนสินค้าใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
  - ประสานงาน ควบคุม ปรับเปลี่ย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ผู้จัดการโรงงาน

  - กำกับดูแลการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมาย
  - การบริหารจัดการความรู้พัฒนาทีมงานและพัฒนาการดำเนินกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. Sale หน่วยรถ กรุงเทพ / ต่างจังหวัด

  - นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ
  - สรุปยอดขายประจำเดือน
  - ประสานงานกับลูกค้าในการขายสินค้าของบริษัท

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสปการณ์
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. Product Marketing

  - หาข้อมูลและแนวโน้มทางการตลาด เทรนสินค้าใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
  - ประสานงาน ควบคุม ปรับเปลี่ย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. Export Sales Supervisor

  - Formulate and implement sales plans and activities in the designated territory to meet sales goals

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. Catering Sales

  วางแผนการขาย และปฏิบัติงานขายในพื้นที่และกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ
  นำเสนอแนวคิดการพัฒนาสินค้าใหม่ / ส

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. Asst. Production Supervisor

  1. ควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด
  2. ควบคุมก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. Export Sales Supervisor

  - Formulate and implement sales plans and activities in the designated territory to meet sales goals

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (Brand)

  1. การทำวิจัยการตลาดที่ครอบคลุมเนื้อหาหลัก
  - ขนาดของธุรกิจ
  - ข้อมูลของคู่แข่งทั้งโดยตรงและโดยอ้อมท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. Food Service Sales กรุงเทพและปริมณฑล (ด่วนมาก)

  วางแผนการขาย และปฏิบัติงานขายในพื้นที่และกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ
  นำเสนอแนวคิดการพัฒนาสินค้าใหม่ / ส

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงานบางบ่อ)

  - ต่อรองราคาจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์ ต่าง ๆ
  - ประสานกับหน่วยงานทั้งภายนอก-ภายใน แ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. Sale หน่วยรถ กรุงเทพ/ ต่างจังหวัด

  - นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ
  - สรุปยอดขายประจำเดือน
  - ประสานงานกับลูกค้าในการขายสินค้าของบริษัท

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสปการณ์
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พระโขนง, บางนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCO)

  จัดทำเอกสารและควบคุมเอกสารระบบภายในและภายนอกของบริษัท
  ประสานงานกิจกรรม TQA กับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. Sales Supervisor (Up country)

  - บริหารทีมขายหน่วยรถเครดิต/เงินสด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ให้ได้ตามเป้าหมาย
  - ให้คำแนะนำปรึกษาแก่พน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. Key Account Executive

  • To build up the Modern Trade market segment; Discount Store, Hypermarket, Supermarket, Mini mart.

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |